Zemřel papežský prelát P. Josef Ryška

25. 10. 2006 Rubrika: Domácí
V neděli 22.10.2006 zemřel v Nedakonicích Mons. ThDr. JUDr. Josef Ryška, papežský prelát, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení s tímto knězem bude ve čtvrtek 26.10.2006 ve 14.00 hodin při mši svaté v kostele svatého Floriána v Nedakonicích. V příloze této zprávy naleznete text světícího olomouckého biskupa Josefa Hrdličky k 90. narozeninám P. Ryšky z roku 2005.

Nedakonice: Josef Ryška se narodil 20.5.1915 v Novém Jičíně. Studium teologie absolvoval v letech 1937 - 1945 v Římě, kde byl vysvěcen na kněze 20.12.1941. Právnická studia dokončil na Lateránské univerzitě v Římě v roce 1946 a doktorát teologie obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci roku 1948.

V říjnu 1945 nastoupil jako kaplan ve farnosti Hranice na Moravě a brzy poté ve farnosti Drahotuše. Od září 1946 byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. Michala v Olomouci s výpomocí na konzistoři. V letech 1948-1950 byl lektorem církevního práva na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od 23.3.1947 až do konce svého života byl členem církevního soudu.

Dne 1.4.1948 se stal sekretářem olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Od 24.6.1950 byl sedm měsíců ve vazbě. Poté byl pro údajnou velezradu a špionáž odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 let. Vězněn byl až do 10.5.1960. Po amnestii v roce 1960 pracoval šest let jako pomocný dělník v Hranicích na Moravě a posléze jako vazač v Železárnách v Ostravě -Vítkovicích.

Znovu nastoupil do duchovní správy jako kaplan ve farnosti Ostrava -Poruba (1966) a poté byl dómským vikářem ve farnosti sv. Václava v Olomouci a úředníkem konzistoře (1968-1972). V tomto období opět přednášel církevní právo na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.

Od roku 1972 byl administrátorem farnosti Moravský Beroun a exkurendo administrátorem farnosti Valteřice. V roce 1983 se stal farářem v Nedakonicích a exkurendo administrátorem farnosti Kostelany nad Moravou, kde působil celých 23 let. Dne 26.1.1993 byl jmenován papežským prelátem. Mons. Josef Ryška zemřel zaopatřen svátostmi dne 22.10.2006 ve věku nedožitých 92 let.

Soubory ke stažení

Člověk zasazený v domě Božím.doc velikost: 23,5 KB Stáhnout