Zemřel papežský prelát P. Josef Ryška

V neděli 22.10.2006 zemřel v Nedakonicích Mons. ThDr. JUDr. Josef Ryška, papežský prelát, čestný kanovník Kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Rozloučení s tímto knězem bude ve čtvrtek 26.10.2006 ve 14.00 hodin při mši svaté v kostele svatého Floriána v Nedakonicích. V příloze této zprávy naleznete text světícího olomouckého biskupa Josefa Hrdličky k 90. narozeninám P. Ryšky z roku 2005.
Publikováno: 25. 10. 2006 19:04

Nedakonice: Josef Ryška se narodil 20.5.1915 v Novém Jičíně. Studium teologie absolvoval v letech 1937 - 1945 v Římě, kde byl vysvěcen na kněze 20.12.1941. Právnická studia dokončil na Lateránské univerzitě v Římě v roce 1946 a doktorát teologie obhájil na Univerzitě Palackého v Olomouci roku 1948.

V říjnu 1945 nastoupil jako kaplan ve farnosti Hranice na Moravě a brzy poté ve farnosti Drahotuše. Od září 1946 byl ustanoven kaplanem ve farnosti sv. Michala v Olomouci s výpomocí na konzistoři. V letech 1948-1950 byl lektorem církevního práva na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a od 23.3.1947 až do konce svého života byl členem církevního soudu.

Dne 1.4.1948 se stal sekretářem olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochy. Od 24.6.1950 byl sedm měsíců ve vazbě. Poté byl pro údajnou velezradu a špionáž odsouzen k trestu odnětí svobody na 12 let. Vězněn byl až do 10.5.1960. Po amnestii v roce 1960 pracoval šest let jako pomocný dělník v Hranicích na Moravě a posléze jako vazač v Železárnách v Ostravě -Vítkovicích.

Znovu nastoupil do duchovní správy jako kaplan ve farnosti Ostrava -Poruba (1966) a poté byl dómským vikářem ve farnosti sv. Václava v Olomouci a úředníkem konzistoře (1968-1972). V tomto období opět přednášel církevní právo na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci.

Od roku 1972 byl administrátorem farnosti Moravský Beroun a exkurendo administrátorem farnosti Valteřice. V roce 1983 se stal farářem v Nedakonicích a exkurendo administrátorem farnosti Kostelany nad Moravou, kde působil celých 23 let. Dne 26.1.1993 byl jmenován papežským prelátem. Mons. Josef Ryška zemřel zaopatřen svátostmi dne 22.10.2006 ve věku nedožitých 92 let.

Soubory ke stažení

Související články

Další aktuality

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.
26.05.2022

Patroni SDM Lisabon 2023

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy kanonizovaným světcům nebo světcům v procesu kanonizace. Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří, jak potvrzuje kardinál patriarcha, "ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob". Těmito patrony, kteří se narodili ve městě, kde se Světové dny mládeže konají, nebo pocházejí z jiných zemí, jsouvzory pro mladé lidi. Patrony Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 představuje kard. Manuel Clemente, lisabonský patriarcha, který poukazuje na hlavní historické odkazy každého z nich, stejně jako na jejich pastorační a duchovní význam pro přípravu a slavení příštího Světového dne mládeže.
26.05.2022

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022