Josef Hřebík novým kanovníkem na Pražském hradě

01. 11. 2006 Rubrika: Domácí
Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk uvede dnes (1.11.2006) do funkce nového kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském, P. Josefa Hřebíka, který přednáší Starý zákon na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Praha: Slavnostní uvedení nového kanovníka začne v 17.00 hodin v kostele Všech svatých v areálu Pražského hradu. Po příchodu kněží k oltáři a přivítání přečte děkan prof. Václav Wolf životopis Josefa Hřebíka a zazní píseň "Přijď, ó Duchu přesvatý". Samotné uvedení nového kanovníka se skládá ze čtení Statut kapituly a přísahy J. Hřebíka před kardinálem Vlkem. Nový kanovník přijme z rukou kardinála znaky své funkce, mozetu a biret. Poté se všichni odeberou do sakristie a připraví se na mši svatou, při které zazní Missa C dur Jana Křtitele Vaňhala v provedení souboru Františka Xavera Thuriho.

Životopis nového kanovníka Kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském a vyučujícího Starého zákona na KTF UK naleznete v příloze této zprávy.

Soubory ke stažení

zivotopis Josefa Hrebika.doc velikost: 21,5 KB Stáhnout