Rozhodnutí papeže o změně v překladu konsekračních slov

Podle nařízení papeže Benedikta XVI. bude formulace "za všechny" v konsekračních slovech eucharistické modlitby, pronášenými nad kalichem, nahrazena slovy "za mnohé", která odpovídají původní biblické tradici i latinským liturgickým textům. Tato změna však neznamená posun v katolické nauce, podle které Kristus zemřel za všechny lidi.
Publikováno: 23. 11. 2006 17:25

Vatikán: Informaci o papežově rozhodnutí uvedl v dopise ze 17.10.2006 určeném všem předsedům biskupských konferencí kardinál Francis Arinze, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V dopise také zmiňuje, že ke změně nedojde ihned, ale objeví se v nových překladech Římského misálu, které nejprve projdou schválením biskupských konferencí a Apoštolského stolce.

Změna v konsekračních slovech se bude týkat všech misálů, ve kterých byl při překladu po II. vatikánském koncilu latinský výraz "pro multis" v proměřovacích slovech nad kalichem nahrazen formulací "za všechny". V češtině zní příslušná část konsekračních slov "Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů". Podobný překlad obsahují například i mešní řády anglické ("for all") či německé ("für Alle"). Naopak například francouzské liturgické texty uchovaly původní latinskou podobu a obsahují "pour la multitude". Podle biblistů a odborníků na starověké jazyky přitom původní aramejský výraz nese jak význam "mnoho", tak "všichni".

Změna je výsledkem spolupráce Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Kongregace pro nauku víry, které v loňském roce obeslaly biskupské konference žádostí o jejich názor na tuto otázku. Vyhodnocení odpovědí byla předána papeži a výsledek jeho rozhodnutí je obsahem dopisu, který kardinál Arinze v říjnu zaslal všem biskupským konferencím (anglické znění dopisu naleznete ZDE).

Kardinál také v dopise ujišťuje, že dosavadní užívání obratu "za všechny" v žádném případě nemá za následek neplatnost mše svaté. Tento obrat podle něj "vyjadřuje víru církve, že Kristus zemřel na kříži za všechny lidi (srv. 2 Kor 5,14n)". V závěru dopisu kardinál Arinze vyzývá ty biskupské konference, které užívají liturgických textů s formulací "za všechny", aby na svých územích v následujících letech podnítili katecheze a připravili tak věřící na změnu liturgického textu.

Další aktuality

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).
03.08.2020

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020