Oslavy 950 let od založení Kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích

Oslavy 950 let od založení Svatoštěpánské kapituly v Litoměřicích se konají 8. a 9.6.2007.
Publikováno: 29. 5. 2007 15:15

Litoměřice: Od začátku roku proběhla již řada významných akcí, které předcházejí hlavním oslavám. V tomto roce se jedná především o čtyři vikariátní poutě do bazilik v litoměřické diecézi a to: 21.4. do Bohosudova, kam přijelo přes šest set poutníků. Zde zazněla při mši svaté Missa solemmis pod vedením skladatele Miloše Boka. Další pouť do baziliky ve Filipově se konala 28.4. za přítomnosti více jak čtyř set poutníků, která byla součástí mezinárodní poutě sv. Vojtěcha.

Do Hejnic v Libereckém kraji dne 5.5. přicestovalo na tisíc poutníků a společně s věřícími z Německa a Polska slavili společně Mezinárodní pouť smíření. Tyto akce byly zakončeny poutí do baziliky v České Lípě dne 19.5., kam dorazilo na tři sta účastníků z Českolipska, Mladoboleslavska a Mělnicka.

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se uskutečnilo v neděli 29.4. několik koncertů, kde mj. vystoupilo Akademické pěvecké sdružení Moravan z Brna. Účelem všech těchto akcí je nejen oslava významného výročí, ale především obnova duchovního života a hodnot, podstatných pro evropskou křesťanskou kulturu.

Biskupství litoměřické, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP), Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Město Litoměřice pod záštitou litoměřického biskupa Mons. Pavla Posáda, probošta Kapituly sv. Štěpána Mons. Karla Havelky, starosty města Litoměřice Mgr. Ladislava Chlupáče, hejtmana ústeckého kraje ing. Jiřího Šulce a rektorky UJEP doc. Ing. Ivy Ritschelové CSc. připravili následující program hlavních oslav:

 

PÁTEK 8.6.

9.30-16.30 hodin: odborné sympozium v Městském divadle K.H.Máchy v Litoměřicích (k účasti je třeba se přihlásit na adrese: pamatky@biskupstvi-ltm.cz)

9.30-10.00 hodin: prezence

10.00 hodin: slavnostní zahájení

10.30-13.00 hodin: I. část sympozia

- PhDr. Petr Kubín, Ph.D. (Katolická teologická fakulta UK, Praha): "Kapitula a její poslání ve vývoji církve"

- PhDr. Petr Meduna (Archeologický ústav AV ČR, Praha): "K počátkům Litoměřic"

- Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (Historický ústav AV ČR): "Litoměřická kapitula v církevně správní struktuře přemyslovských Čech"

12.00-12.15 hodin: přestávka

- Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (Filozofická fakulta UJEP, Ústí nad Labem), Litoměřická kapitula a severozápadní Čechy v 11. století

- Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (Filozofická fakulta UK, Praha), Nejvýznamnější památky středověkého umění v severozápadních a severních Čechách

13.00-14.00 hodin: oběd

14.00-16.30 hodin: II. část sympózia

- PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Lipsko): "Kapitula sv. Štěpána – centrum katolické reformy nebo náboženského formalismu? Kaleidoskop litoměřických dějin z doby české a evropské reformace"

- Mgr. Tomáš Sekyrka (Archiv Národní galerie): "Litoměřická kapitula a biskupství v baroku"

- Ing. Petr Macek (Národní památkový ústav a Filozofická fakulta UK Praha): "Barokní architektura a stavební aktivity v litoměřické diecézi"

- Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. (Filozofická fakulta UP, Olomouc): "Dějiny litoměřické kapitulní knihovny"

15.45-16.00 hodin: přestávka

- Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (Ústav slovansko-germánských studií, Ústí n.L.): "19. století – kapitula v době nacionalizace a konfesionalizace českých zemí"

- Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, Praha): "Osudy litoměřické kapituly v letech 1918-1945"

19.00 hodin: slavnostní nešpory v katedrále sv. Štěpána za účasti členů dalších kapitul z ČR i dalších zemí

 

SOBOTA 9.6.

10.00 hodin: mše svatá v katedrále sv. Štěpána, celebruje biskup Pavel Posád

14.00 hodin: zahájení výstavy archivních dokumentů pro veřejnost (výstava potrvá do 12.6., otevírací doba 10.00-17.00 hodin)

19.00 hodin: slavnostní koncert v katedrále pod vedením skladatele a dirigenta Miloše Boka, Václava Krahulíka a Ústeckého dětského sboru.

Bližší informace lze nalézt na: www.biskupstvi-ltm.cz nebo ff.ujep.cz/kapitula.

Soubory ke stažení

Související články