Vzpomínky na kardinála Tomáška

V pražské katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava se dne 4.8.2007 uskuteční vzpomínková bohoslužba při příležitosti 15. výročí úmrtí kardinála Tomáška. Uvádíme i kardinálův životopis.
Publikováno: 12. 7. 2007 14:15

Praha: V sobotu 4.8.2007 v 18.00 hodin se v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava bude konat vzpomínková mše svatá s poděkováním Bohu za Františka Tomáška. Letos, právě v den konání akce, uplyne již 15 let od smrti tohoto pražského arcibiskupa a kardinála.

 

Životopis (podle Životopisy online, Marcel Kupka, upraveno)

František Tomášek se narodil 30.6.1899 v moravské Studénce. Záhy přišel o otce, od dětství ho vychovávala pouze matka. Studoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci, tamtéž pokračoval ve studiích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Na kněze byl vysvěcen v r. 1922.

Po vysvěcení působil Tomášek jako katecheta v Olomouci a v Kelči u Hranic na Moravě, v r. 1934 pak nastoupil na post asistenta pedagogiky a katechetiky na olomoucké bohoslovecké fakultě, o čtyři roky později na této fakultě obhájil doktorát z teologie. V době okupace a uzavření vysokých škol pracoval opět jako katecheta, později byl školním inspektorem náboženství.

Když skončila druhá světová válka, vrátil se Tomášek na své místo na olomoucké fakultě. V r. 1948 a v době stále intenzivnější perzekuce katolické církve, kdy se pražský arcibiskup Josef Beran odmítl podřídit komunistické moci, byl František Tomášek v r. 1949 tajně vysvěcen arcibiskupem J. Matochou na světícího biskupa olomouckého. Potom ho internovali, společně s dalšími osobnostmi československé katolické církve, v pracovním táboře v Želivi.

Po částečném uvolnění politické situace a po propuštění ze Želivi se biskup stal administrátorem v Moravské Huzové u Olomouce. V následujících letech se zapisuje mezi významné církevní osobnosti. Komunistický režim ho považoval za člověka schopného podřídit se  mu, a tak Tomáška vybrali k jednáním o vztahu československého komunistického státu a katolické církve.

V letech 1963-65 se biskup Tomášek zúčastnil II. vatikánského koncilu a  v r. 1965 se stal po nedobrovolné emigraci pražského arcibiskupa Berana apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze. V r. 1977 byl ustanoven papežem Pavlem VI. kardinálem, o rok později uveden do úřadu 34. pražského arcibiskupa a primase českého. V r. 1978 nechyběl na konkláve, na níž zvolili nového papeže Karola Wojtylu – Jana Pavla II. V osmdesátých letech stále otevřeněji vystupoval proti komunistické diktatuře a na obranu lidských práv.

Kardinál Tomášek se zasloužil o svatořečení Anežky České, kterou kanonizoval Svatý otec Jan Pavel II. v r. 1989 a v listopadu tohoto roku hájil za církev obnovu demokracie v Československu. Zemřel 4. 8. 1992 v Praze, po opuštění úřadu pražského arcibiskupa. Jeho ostatky jsou uloženy v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Související články

Další aktuality

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022