Vládní komise pro řešení vztahů církví a státu zasedala

13. 07. 2007 Rubrika: Domácí
Vládní komise pro řešení vztahů církví a státu zasedala.

Praha: Vládní komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi schválila na svém prvním zasedání usnesení, které stanovuje základní body postupu řešení tohoto problému. Zasedání komise, které se 12.7.2007 konalo na ministerstvu kultury, řídil její předseda ministr kultury Václav Jehlička.

Komise doporučila Ministerstvu kultury České republiky, aby do poloviny září letošního roku předložila členům komise návrh věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Věcný záměr zákona bude ještě do konce tohoto roku předložen vládě.

Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nelze vydat, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly, a který drží stát z doby po 25. únoru 1948.

U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nelze vydat. Náhrada bude sjednána formou smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu.

Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů i zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem.

Vládní komise byla založena jako poradní orgán vlády 30. května 2007. Komise má šest členů. Komisi předsedá ministr kultury Václav Jehlička. Dalšími členy jsou ministr financí Miroslav Kalousek, ministr zemědělství Petr Gandalovič, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg, ministryně, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, Džamila Stehlíková a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová.

Zdroj: Ministerstvo kultury ČR