Italský biblista Ravasi novým předsedou Papežské rady pro kulturu

Papež Benedikt XVI. dnes (3.9.2007) přijal rezignaci kardinála Paula Pouparda na úřad předsedy Papežské rady pro kulturu z důvodu dosažení kanonického věku a novým předsedou rady jmenoval profesora biblistiky Mons. Gianfranca Ravasiho, kterého zároveň ustanovil arcibiskupem. ENGLISH
Publikováno: 3. 9. 2007 15:40

Vatikán: Kardinál Paul Joseph Jean Poupard (nar. 30.8.1930 ve Francii) přijal kněžské svěcení v r. 1954 a od r. 1979 byl světícím biskupem v Paříži. Již o rok později začal působit na římské kurii v bývalém sekretariátu pro nevěřící, kde se v r. 1985 stal předsedou; zároveň byl jmenován kardinálem. V r. 1988 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Papežské rady pro kulturu a ve funkci byl potvrzen i v r. 2005, kdy dosáhl kanonického věku 75 let. V březnu r. 2006 byl též jmenován předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog, na funkci rezignoval 25.6.2007. Jeho rezignaci na úřad předsedy rady pro kulturu přijal papež Benedikt XVI. dne 3.9.2007.

Novým předsedou Papežské rady pro kulturu a zároveň předsedou papežských komisí Pro církevní kulturu a Pro archeologii byl jmenován Mons. Gianfranco Ravasi, dosavadní prefekt Ambroziánské knihovny v Miláně a profesor biblické exegeze na Teologické fakultě Severní Itálie. Papež Benedikt XVI. jej také ustanovil titulárním biskupem diecéze Villamagna in Proconsulari s hodností arcibiskupa.

Mons. Gianfranco Ravasi se narodil v r. 1942 a v r. 1966 přijal kněžské svěcení. Mezi cca 50 vědeckými tituly z biblistiky a exegeze, které dosud vydal, jsou nejznámější jeho komentáře na starozákonní knihy Job, Kazatel, Píseň písní a Žalmy nebo novozákonní Zjevení a listy Římanům a Korinťanům. Napsal též Úvod do Starého zákona a množství duchovních zamyšlení nad texty lekcionářů a breviáře. Od r. 1995 je členem Papežské biblické komise. Letos na jaře byl pověřen přípravou zamyšlení ke křížové cestě, kterou na Velký pátek (6.4.2007) vedl papež Benedikt XVI. v římském Koloseu.

Další aktuality

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022

Vedení COMECE a CEC navštíví příští týden Česko

V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU navštíví 7.-8. prosince 2022 Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církvi (CEC).
30.11.2022