Italský biblista Ravasi novým předsedou Papežské rady pro kulturu

Papež Benedikt XVI. dnes (3.9.2007) přijal rezignaci kardinála Paula Pouparda na úřad předsedy Papežské rady pro kulturu z důvodu dosažení kanonického věku a novým předsedou rady jmenoval profesora biblistiky Mons. Gianfranca Ravasiho, kterého zároveň ustanovil arcibiskupem. ENGLISH
Publikováno: 3. 9. 2007 17:40

Vatikán: Kardinál Paul Joseph Jean Poupard (nar. 30.8.1930 ve Francii) přijal kněžské svěcení v r. 1954 a od r. 1979 byl světícím biskupem v Paříži. Již o rok později začal působit na římské kurii v bývalém sekretariátu pro nevěřící, kde se v r. 1985 stal předsedou; zároveň byl jmenován kardinálem. V r. 1988 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Papežské rady pro kulturu a ve funkci byl potvrzen i v r. 2005, kdy dosáhl kanonického věku 75 let. V březnu r. 2006 byl též jmenován předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog, na funkci rezignoval 25.6.2007. Jeho rezignaci na úřad předsedy rady pro kulturu přijal papež Benedikt XVI. dne 3.9.2007.

Novým předsedou Papežské rady pro kulturu a zároveň předsedou papežských komisí Pro církevní kulturu a Pro archeologii byl jmenován Mons. Gianfranco Ravasi, dosavadní prefekt Ambroziánské knihovny v Miláně a profesor biblické exegeze na Teologické fakultě Severní Itálie. Papež Benedikt XVI. jej také ustanovil titulárním biskupem diecéze Villamagna in Proconsulari s hodností arcibiskupa.

Mons. Gianfranco Ravasi se narodil v r. 1942 a v r. 1966 přijal kněžské svěcení. Mezi cca 50 vědeckými tituly z biblistiky a exegeze, které dosud vydal, jsou nejznámější jeho komentáře na starozákonní knihy Job, Kazatel, Píseň písní a Žalmy nebo novozákonní Zjevení a listy Římanům a Korinťanům. Napsal též Úvod do Starého zákona a množství duchovních zamyšlení nad texty lekcionářů a breviáře. Od r. 1995 je členem Papežské biblické komise. Letos na jaře byl pověřen přípravou zamyšlení ke křížové cestě, kterou na Velký pátek (6.4.2007) vedl papež Benedikt XVI. v římském Koloseu.

Další aktuality

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).
03.08.2020

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020