Italský biblista Ravasi novým předsedou Papežské rady pro kulturu

03. 09. 2007
Papež Benedikt XVI. dnes (3.9.2007) přijal rezignaci kardinála Paula Pouparda na úřad předsedy Papežské rady pro kulturu z důvodu dosažení kanonického věku a novým předsedou rady jmenoval profesora biblistiky Mons. Gianfranca Ravasiho, kterého zároveň ustanovil arcibiskupem. ENGLISH

Vatikán: Kardinál Paul Joseph Jean Poupard (nar. 30.8.1930 ve Francii) přijal kněžské svěcení v r. 1954 a od r. 1979 byl světícím biskupem v Paříži. Již o rok později začal působit na římské kurii v bývalém sekretariátu pro nevěřící, kde se v r. 1985 stal předsedou; zároveň byl jmenován kardinálem. V r. 1988 jej papež Jan Pavel II. pověřil vedením Papežské rady pro kulturu a ve funkci byl potvrzen i v r. 2005, kdy dosáhl kanonického věku 75 let. V březnu r. 2006 byl též jmenován předsedou Papežské rady pro mezináboženský dialog, na funkci rezignoval 25.6.2007. Jeho rezignaci na úřad předsedy rady pro kulturu přijal papež Benedikt XVI. dne 3.9.2007.

Novým předsedou Papežské rady pro kulturu a zároveň předsedou papežských komisí Pro církevní kulturu a Pro archeologii byl jmenován Mons. Gianfranco Ravasi, dosavadní prefekt Ambroziánské knihovny v Miláně a profesor biblické exegeze na Teologické fakultě Severní Itálie. Papež Benedikt XVI. jej také ustanovil titulárním biskupem diecéze Villamagna in Proconsulari s hodností arcibiskupa.

Mons. Gianfranco Ravasi se narodil v r. 1942 a v r. 1966 přijal kněžské svěcení. Mezi cca 50 vědeckými tituly z biblistiky a exegeze, které dosud vydal, jsou nejznámější jeho komentáře na starozákonní knihy Job, Kazatel, Píseň písní a Žalmy nebo novozákonní Zjevení a listy Římanům a Korinťanům. Napsal též Úvod do Starého zákona a množství duchovních zamyšlení nad texty lekcionářů a breviáře. Od r. 1995 je členem Papežské biblické komise. Letos na jaře byl pověřen přípravou zamyšlení ke křížové cestě, kterou na Velký pátek (6.4.2007) vedl papež Benedikt XVI. v římském Koloseu.