List biskupů k homiletickému projektu "Učící se církev"

Biskupové českých a moravských diecézí napsali list, který pojednává o projektu s názvem "Učící se církev". V něm je zdůrazněn význam homilie v bohoslužbě, aby byl pochopen jako prostředek k oživení a obohacení víry. Během liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře budou nabídnuty katecheze v homiliích. Realizace projektu začne první adventní neděli, která letos připadne na 2.12. ENGLISH
Publikováno: 23. 11. 2007 10:30

List biskupů k homiletickému projektu Učící se církev

 

Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti!

Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam homilie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo povzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo vyplývá, že jejich poslání je hlásat, zvěstovat a učit.

Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný Učící se církev. Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak seznámíme postupně se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus katolické církve.

Je nyní před námi dlouhá cesta, jak probudit, oživit a obohatit svou víru. Věta apoštola Pavla: "Vím, komu jsem uvěřil!" zavazuje i nás, abychom přijali Kristovo učení a pravdy víry v celistvém a plném poznání. Věříme, že touto cestou nám Duch Svatý pomůže v růstu naší víry a lásky, bez níž by i naše snaha o evangelizaci stála jen na chabých základech.

Tento krok vyžaduje ochotu a odhodlanost nás všech. Klade nároky jak na kazatele, aby se v přípravě homilií rádi a cílevědomě podřídili této službě Slova, tak i na věřící, aby při kázání zaujali postoj pozorného naslouchání. Budeme se snažit uvědomit si a zapamatovat všechny podstatné pravdy naší víry, abychom je mohli uvádět do vlastního života a obhájit ve světě plném duchovního tápání a dezorientace.

V den slavnosti hlavního patrona naší země svatého Václava jsme slyšeli biblickou výzvu: "Počátkem moudrosti je zcela upřímná snaha poučit se, chtít se poučit je láska k ní…" (Mdr 6,17). Tato slova nadčasově platí i pro nás: Poznáním Boha poroste i naše láska k Němu, a také přesvědčivá síla našeho svědectví, které o Něm chceme vydávat.

Prosíme Boha za to, aby projekt Učící se Církev byl přijat kněžími, jáhny i všemi věřícími. Jde o naše společné a závazné poslání k Boží slávě a prospěchu Církve.

Vaši čeští a moravští biskupové

Související články

Další aktuality

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022

Godzone tour 2022 startuje v Praze a v Ostravě už v říjnu!

Česká republika bude mít příležitost zažít evangelizační turné projektu Godzone letos o měsíc dřív, a to v Praze 24. října a v Ostravě 25. října. Celá tour následně pokračuje na Slovensku až do 29. října. Organizátoři této tour chtějí společně s vedoucími různých společenství sdělit Česku a Slovensku aktuální odkaz: Nevzdávej To!
27.09.2022

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022