Od smrti Vojtěchy Hasmandové uplyne letos již dvacet let

Při příležitosti 20. výročí smrti Boží služebnice, Matky Vojtěchy Hasmandové, bude v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v pátek 18.1. v 17.30 hodin celebrovat děkovnou mši brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který se s dlouholetou představenou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského dobře znal.
Publikováno: 10. 1. 2008 13:45

Brno, Praha: Na matku Vojtěchu budou vzpomínat rovněž v Praze. V kostele sv. Karla Boromejského (Pod Petřínem) bude v neděli 20.1. v 10.00 hodin sloužit děkovnou mši provinciál františkánů P. Jan Maria Vianney Dohnal. O současném stavu procesu jejího blahořečení v Římě promluví v homilii postulátor kauzy Josef Laštovica.

 

Ze života Matky Vojtěchy Hasmandové

Vojtěcha Hasmandová, vlastním jménem Antonie, se narodila 25.3.1914 jako předposlední ze šesti sourozenců. V šesti letech jí zemřela maminka a ve 13 letech odešla jako čekatelka k sestrám boromejkám do Frýdlantu nad Ostravicí ve Slezsku. V Praze maturovala na učitelském ústavu a v roce 1940 složila doživotní řeholní sliby.

Jejím prvním učitelským působištěm se staly jižní Čechy, poslední tři roky války působila jako ošetřovatelka v nemocnici ve Slaném, kde obětavě ošetřovala zraněné vojáky.

Po válce učila tři roky v Líšni u Brna, po zavření církevních škol totalitním režimem se stala řeholní představenou v Prachaticích. Tam ukrývala kněze - řeholníka, který v dubnové noci roku 1950 unikl přepadu mužských klášterů. V září 1952 s ním byla zatčena a za rok po vyšetřovací vazbě, odsouzena pro velezradu a jako "špiónka ve službách Vatikánu", si odpykala trest v Pardubicích a v Praze na Pankráci. Po amnestii v roce 1960 ji její – také rehabilitovaná – generální představená, Bohumila Langrová, poslala do komunity ve Vidnavě na severní Moravě, aby nebyla na očích tajné policii. Tam strávila deset let, poslední rok jako místní představená. Z tohoto titulu byla mezi delegátkami na generální kapitule boromejek a v roce 1970 byla zvolena generální představenou kongregace, což se opakovalo v roce 1976 a 1982.

Téměř osmnáct let, kdy stála v čele kongregace sester boromejek, je provázeno jejím úsilím o uvedení do řeholního života směrnic II. vatikánského koncilu v těžkých dobách totality, péčí o tajná povolání (vypěstovala jich na 50), materiální i duchovní pomocí kněžím, bohoslovcům, bývalým spoluvězeňkyním...

Matka Vojtěcha zemřela na zhoubný nádor uprostřed svých sester ve Znojmě-Hradišti dne 21.1.1988. Osm let po smrti zahájil v Brně biskup Vojtěch Cikrle diecézní proces jejího blahořečení, protože Matka Vojtěcha v této diecézi téměř 18 roků působila a zde i zemřela. V roce 2004 byl diecézní proces uzavřen a celý materiál čítající 930 stran předán Kongregaci pro blahořečení a svatořečení ve Vatikánu.

Bližší informace o kongregaci sester boromejek i Matce Vojtěše Hasmandové na adrese www.boromejky.cz

Další aktuality

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
11.05.2021

Aplikace Noc kostelů pro Android

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů je k dispozici další možnost, jak si předem naplánovat vlastní program z široké nabídky, kterou pořadatelé chystají. Kromě již tradičních webových stránek www.nockostelu.cz a různých tiskovin je možné využít také aplikaci pro zařízení se systémem Android.
11.05.2021

Aktualizovaný program: Oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého - Nepomuk 2021

Přinášíme vám aktualizovaný program oslav 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého, kterého si v květnu 2021 připomene město Nepomuk. Jedná se o největší událost v novodobé historii této obce, ve které se celosvětově nejznámější český světec kolem roku 1340 narodil.
11.05.2021

Biskup František Radkovský bude sloužit zádušní mši za oběti koronaviru

V neděli 16. května od 18:00 bude pod záštitou hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka sloužena mše svatá za oběti pandemie covid-19. Mši svatou bude v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech-Rybářích celebrovat biskup František Radkovský.
11.05.2021

Ztišení u Pánových nohou pro zdravotníky a dobrovolníky ve zdravotnictví

Na zájem a přání zdravotníků zastavit se, načerpat síly, ztišit se, ale i vzájemně se obohatit, reaguje „Jsme blízko vám – Institut klinické pastorační péče“ svou nabídkou připravovaných akcí.
11.05.2021