Vstřícné kroky ve prospěch společnosti

Včerejšího (10.1.2008) setkání ministra Václava Jehličky s novináři se účastnili také arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR, jako představitelé církví a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Publikováno: 11. 1. 2008 12:20

Praha: Poté, co ministr Jehlička vyložil konkrétní obsah zákona a poukázal na to, že stát by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ušetřil v průběhu 60 let téměř 300 miliard v porovnání s výhledem na vývoj financování církví a náboženských společností podle aktuálního zákona, arcibiskup Graubner uvedl, že církve učinily vstřícné kroky a ústupky vědomě ve prospěch společnosti, zejména těch měst a obcí, které jsou stávající situací (tzv. blokačním paragrafem) omezovány ve svém rozvoji. Pavel Černý konstatoval, že od roku 1990 došlo k několika pokusům vztah mezi státem a církvemi vyřešit, ale nikdy jednání nedospěla do takového konsensu, jako je tomu nyní. Dále arcibiskup Graubner poukázal na to, že se často hovoří o financování církví z prostředků daňových poplatníků. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti stát přispíval církvím jen částí výnosu majetku, který nebyl církvím vrácen. 

Související články