Vstřícné kroky ve prospěch společnosti

Včerejšího (10.1.2008) setkání ministra Václava Jehličky s novináři se účastnili také arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR, jako představitelé církví a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Publikováno: 11. 1. 2008 12:20

Praha: Poté, co ministr Jehlička vyložil konkrétní obsah zákona a poukázal na to, že stát by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ušetřil v průběhu 60 let téměř 300 miliard v porovnání s výhledem na vývoj financování církví a náboženských společností podle aktuálního zákona, arcibiskup Graubner uvedl, že církve učinily vstřícné kroky a ústupky vědomě ve prospěch společnosti, zejména těch měst a obcí, které jsou stávající situací (tzv. blokačním paragrafem) omezovány ve svém rozvoji. Pavel Černý konstatoval, že od roku 1990 došlo k několika pokusům vztah mezi státem a církvemi vyřešit, ale nikdy jednání nedospěla do takového konsensu, jako je tomu nyní. Dále arcibiskup Graubner poukázal na to, že se často hovoří o financování církví z prostředků daňových poplatníků. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti stát přispíval církvím jen částí výnosu majetku, který nebyl církvím vrácen. 

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019