Vstřícné kroky ve prospěch společnosti

Včerejšího (10.1.2008) setkání ministra Václava Jehličky s novináři se účastnili také arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR, jako představitelé církví a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Publikováno: 11. 1. 2008 11:20

Praha: Poté, co ministr Jehlička vyložil konkrétní obsah zákona a poukázal na to, že stát by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ušetřil v průběhu 60 let téměř 300 miliard v porovnání s výhledem na vývoj financování církví a náboženských společností podle aktuálního zákona, arcibiskup Graubner uvedl, že církve učinily vstřícné kroky a ústupky vědomě ve prospěch společnosti, zejména těch měst a obcí, které jsou stávající situací (tzv. blokačním paragrafem) omezovány ve svém rozvoji. Pavel Černý konstatoval, že od roku 1990 došlo k několika pokusům vztah mezi státem a církvemi vyřešit, ale nikdy jednání nedospěla do takového konsensu, jako je tomu nyní. Dále arcibiskup Graubner poukázal na to, že se často hovoří o financování církví z prostředků daňových poplatníků. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti stát přispíval církvím jen částí výnosu majetku, který nebyl církvím vrácen. 

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022