Vstřícné kroky ve prospěch společnosti

Včerejšího (10.1.2008) setkání ministra Václava Jehličky s novináři se účastnili také arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR, jako představitelé církví a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Publikováno: 11. 1. 2008 11:20

Praha: Poté, co ministr Jehlička vyložil konkrétní obsah zákona a poukázal na to, že stát by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ušetřil v průběhu 60 let téměř 300 miliard v porovnání s výhledem na vývoj financování církví a náboženských společností podle aktuálního zákona, arcibiskup Graubner uvedl, že církve učinily vstřícné kroky a ústupky vědomě ve prospěch společnosti, zejména těch měst a obcí, které jsou stávající situací (tzv. blokačním paragrafem) omezovány ve svém rozvoji. Pavel Černý konstatoval, že od roku 1990 došlo k několika pokusům vztah mezi státem a církvemi vyřešit, ale nikdy jednání nedospěla do takového konsensu, jako je tomu nyní. Dále arcibiskup Graubner poukázal na to, že se často hovoří o financování církví z prostředků daňových poplatníků. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti stát přispíval církvím jen částí výnosu majetku, který nebyl církvím vrácen. 

Související články

Další aktuality

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
20.06.2021

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021