Vstřícné kroky ve prospěch společnosti

Včerejšího (10.1.2008) setkání ministra Václava Jehličky s novináři se účastnili také arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, a ThDr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví v ČR, jako představitelé církví a pan Jaromír Jech, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí ČR.
Publikováno: 11. 1. 2008 12:20

Praha: Poté, co ministr Jehlička vyložil konkrétní obsah zákona a poukázal na to, že stát by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi ušetřil v průběhu 60 let téměř 300 miliard v porovnání s výhledem na vývoj financování církví a náboženských společností podle aktuálního zákona, arcibiskup Graubner uvedl, že církve učinily vstřícné kroky a ústupky vědomě ve prospěch společnosti, zejména těch měst a obcí, které jsou stávající situací (tzv. blokačním paragrafem) omezovány ve svém rozvoji. Pavel Černý konstatoval, že od roku 1990 došlo k několika pokusům vztah mezi státem a církvemi vyřešit, ale nikdy jednání nedospěla do takového konsensu, jako je tomu nyní. Dále arcibiskup Graubner poukázal na to, že se často hovoří o financování církví z prostředků daňových poplatníků. Ale není tomu tak. Ve skutečnosti stát přispíval církvím jen částí výnosu majetku, který nebyl církvím vrácen. 

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019