Vláda jednomyslně schválila věcný záměr církevního zákona

Na dnešním (23.1.2008) zasedání vlády České republiky byl schválen text věcného záměru zákona "O nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi". Souhlas s textem věcného záměru zákona vyslovila již na sklonku loňského roku jak vládní komise, tak všech 17 církví registrovaných v České republice, jichž se problematika dotýká.
Publikováno: 23. 1. 2008 17:10

Praha: Základním principem řešení bude kombinace finanční náhrady za majetek, který nebude vydán, a naturální restituce, tj. faktické vydání majetku. Řeholním řádům a kongregacím bude umožněna naturální restituce majetku, jehož vlastníky byly, a který drží stát z doby po 25. únoru 1948. U církví a náboženských společností se bude postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude zahrnovat odškodnění za majetek, který nebude vydán. Celková suma, kterou bude stát v průběhu šedesáti let splácet, je 83 mld. Kč. Tato částka bude úročena 4,85 procenty. Náhrada stanovená zákonem bude vyplácena na základě smluv mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, kterým je v současné době přiznáno zvláštní právo být financován ze státního rozpočtu.

Budoucí zákon zruší veškerá ustanovení tzv. blokačních paragrafů, které dosud brání rozvoji obcí, a zruší i zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem. Dalším krokem je vypracování paragrafového znění zákona, který bude předložen co nejdříve tak, aby materiál projednal parlament ještě do letních prázdnin. S účinností zákona se počítá od 1. ledna 2009.

Související články