Smírné pobožnosti v Číhošti

V číhošťském kostele Panny Marie Nanebevzaté se konají každou druhou sobotu v měsíci od 8.30 hodin smírné pobožnosti. V obci působil P. Josef Toufar, který se stal mučedníkem v době komunismu.
Publikováno: 28. 1. 2008 11:45

Havlíčkův Brod: Obec Číhošť by po 58 letech nebyla známa, kdyby nedošlo k událostem v letech 1949-50. Starší generace si vzpomene při zmínce o této obci na 50. léta a mladší si ji dá do souvislosti s P. Josefem Toufarem.

Právě v této době byl vyvíjen tehdejšími stranickými orgány obrovský tlak na církev se záměrem ji zcela zlikvidovat. Represivní prostředky, použité i jinde k nastolení politické moci, se začaly uplatňovat i v Číhošti.

Někteří účastníci mše svaté konané v číhošťském kostele dne 11.12.1949, o třetí neděli adventní, ještě žijí. Jsou mezi nimi i ti, kteří viděli pohyb křížku. Očitých svědků bylo tehdy celkem 19. O nich se zmiňuje P. Toufar v dopise svému spolubratrovi P. Dvořákovi do Křešína. (Kopie dopisu je zachována.)

P. Toufar tehdy při promluvě na mši svaté řekl: " Zde ve svatostánku je náš Spasitel", a při tom ukázal levou rukou na svatostánek. Při těch slovech se začal křížek na svatostánku pohybovat a asi po trojím pohybu zůstal nakloněn směrem ke kazatelně.

Po těchto dosud neobjasněných událostech v číhošťském kostele byl P. Toufar zatčen pracovníky StB v sobotu 28.1.1950 a převezen do proticírkevního vyšetřovacího oddělení ve Valdicích u Jičína. Zde jej nutili za použití brutálního způsobu mučení k doznání, že pohyb křížku je podvod, který sám zinscenoval. P. Toufar nařčení odmítl a nikdy se nepřiznal. Na následky krutého mučení zemřel 25.2.1950 v Praze.

Dopis P. Toufara je k dispozici v příloze.

Foto: nahoře: P. Josef Toufar

         dole: vlevo: kostel v Číhošti 11.12.1949; kříž, který se pohyboval

                 střed: kostel v Číhošti v současnosti

                 vpravo: kazatelna, z níž kázal P. Toufar

Soubory ke stažení

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021