Smírné pobožnosti v Číhošti

V číhošťském kostele Panny Marie Nanebevzaté se konají každou druhou sobotu v měsíci od 8.30 hodin smírné pobožnosti. V obci působil P. Josef Toufar, který se stal mučedníkem v době komunismu.
Publikováno: 28. 1. 2008 11:45

Havlíčkův Brod: Obec Číhošť by po 58 letech nebyla známa, kdyby nedošlo k událostem v letech 1949-50. Starší generace si vzpomene při zmínce o této obci na 50. léta a mladší si ji dá do souvislosti s P. Josefem Toufarem.

Právě v této době byl vyvíjen tehdejšími stranickými orgány obrovský tlak na církev se záměrem ji zcela zlikvidovat. Represivní prostředky, použité i jinde k nastolení politické moci, se začaly uplatňovat i v Číhošti.

Někteří účastníci mše svaté konané v číhošťském kostele dne 11.12.1949, o třetí neděli adventní, ještě žijí. Jsou mezi nimi i ti, kteří viděli pohyb křížku. Očitých svědků bylo tehdy celkem 19. O nich se zmiňuje P. Toufar v dopise svému spolubratrovi P. Dvořákovi do Křešína. (Kopie dopisu je zachována.)

P. Toufar tehdy při promluvě na mši svaté řekl: " Zde ve svatostánku je náš Spasitel", a při tom ukázal levou rukou na svatostánek. Při těch slovech se začal křížek na svatostánku pohybovat a asi po trojím pohybu zůstal nakloněn směrem ke kazatelně.

Po těchto dosud neobjasněných událostech v číhošťském kostele byl P. Toufar zatčen pracovníky StB v sobotu 28.1.1950 a převezen do proticírkevního vyšetřovacího oddělení ve Valdicích u Jičína. Zde jej nutili za použití brutálního způsobu mučení k doznání, že pohyb křížku je podvod, který sám zinscenoval. P. Toufar nařčení odmítl a nikdy se nepřiznal. Na následky krutého mučení zemřel 25.2.1950 v Praze.

Dopis P. Toufara je k dispozici v příloze.

Foto: nahoře: P. Josef Toufar

         dole: vlevo: kostel v Číhošti 11.12.1949; kříž, který se pohyboval

                 střed: kostel v Číhošti v současnosti

                 vpravo: kazatelna, z níž kázal P. Toufar

Soubory ke stažení

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022