Papež: věda nemůže stanovit, kdo je člověk

"Když věda jedná v souladu se svědomím, její pokrok se mění ve skutek lásky," řekl Benedikt XVI. včera (28.1.2008) během audience ve Vatikánu účastníkům sympozia "Měnící se identita jednotlivce", který uspořádaly Francouzská akademie věd a Papežská akademie věd spolu s dalšími akademickými institucemi Francie a Svatého stolce.
Publikováno: 29. 1. 2008 20:10

"V době, kdy exaktní, přírodní i humanitní vědy dosáhly obrovského pokroku v poznání lidské bytosti a světa, existuje pokušení vymezit identitu lidské bytosti a uzavřít ji do poznání, kterého můžeme dosáhnout," vysvětlil papež. "Aby se tomuto nebezpečí zabránilo," dodal, "je nutné nechat prostor antropologickému výzkumu, filosofii a teologii, které mohou ukázat a zachovat tajemství jeho bytí, protože věda nemůže stanovit, kdo je člověk, odkud přichází a kam jde." Podle Benedikta XVI. se "věda o člověku stane nejvýznamnější vědou", protože "člověk vždy přesahuje to, co je možné vidět nebo pochopit z výsledků experimentů".

"Člověk není plodem náhody, ani shody okolností, předurčení či fyzikálně chemických reakcí; člověk je bytost, která se těší svobodě a uvědomuje si svou přirozenost. Svoboda je znakem různosti, která je člověku vlastní," řekl papež. Dodal, že svoboda "jasně ukazuje, že lidská existence má smysl. Když člověk uplatňuje svou autentickou svobodu, realizuje tím své povolání a dává hluboký smysl své identitě".

"V naší době, kdy rozvoj vědy je díky možnostem, které nabízí, přitažlivý a lákavý, je důležité více než kdy jindy vychovávat svědomí našich současníků tak, aby se věda nestala kritériem dobra," uvedl papež. Člověk tak bude "respektován jako střed stvoření" a nestane se "předmětem ideologických manipulací, svévolných rozhodnutí ani převahy silnějších nad slabšími". A upozornil, že "projevy tohoto nebezpečí jsme mohli poznat v průběhu lidských dějin, zvláště ve 20. století".

"Každý vědecký pokrok by měl být i pokrokem lásky, který má sloužit člověku a lidstvu a přispívat k vytvoření lidské identity."

"Láska umožní lidem vyjít ze sebe, objevit a uznat druhého člověka," ukončil papež.

Související články

Další aktuality

Čeští biskupové popřáli kardinálu Schönbornovi k jeho dnešním 75. narozeninám

Rakouský kardinál Christoph Schönborn dnes oslavil 75 let.
22.01.2020

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se tentokrát konalo na Arcibiskupství pražském. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
22.01.2020

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Čeští a moravští biskupové vydali v rámci 121. zasedání ČBK následující prohlášení na téma eutanazie a asistovaná sebevražda.
22.01.2020

Výběrové řízení Biskupství brněnského na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů školských právnických osob: • Biskupské gymnázium Brno • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno • Církevní domov mládeže Petrinum v Brně • Katolické gymnázium Třebíč • Křesťanská základní škola Jihlava • Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Nástup k 1. 7. 2020. Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2020.
22.01.2020

Papež František připomněl motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Při středeční audienci v zaplněné aule Pavla VI. připomněl papež František téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů - pohostinnost, které bylo inspirované úryvkem ze Skutků apoštolů „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“. Celý text dnešní katecheze naleznete v článku.
22.01.2020