Papež: věda nemůže stanovit, kdo je člověk

"Když věda jedná v souladu se svědomím, její pokrok se mění ve skutek lásky," řekl Benedikt XVI. včera (28.1.2008) během audience ve Vatikánu účastníkům sympozia "Měnící se identita jednotlivce", který uspořádaly Francouzská akademie věd a Papežská akademie věd spolu s dalšími akademickými institucemi Francie a Svatého stolce.
Publikováno: 29. 1. 2008 19:10

"V době, kdy exaktní, přírodní i humanitní vědy dosáhly obrovského pokroku v poznání lidské bytosti a světa, existuje pokušení vymezit identitu lidské bytosti a uzavřít ji do poznání, kterého můžeme dosáhnout," vysvětlil papež. "Aby se tomuto nebezpečí zabránilo," dodal, "je nutné nechat prostor antropologickému výzkumu, filosofii a teologii, které mohou ukázat a zachovat tajemství jeho bytí, protože věda nemůže stanovit, kdo je člověk, odkud přichází a kam jde." Podle Benedikta XVI. se "věda o člověku stane nejvýznamnější vědou", protože "člověk vždy přesahuje to, co je možné vidět nebo pochopit z výsledků experimentů".

"Člověk není plodem náhody, ani shody okolností, předurčení či fyzikálně chemických reakcí; člověk je bytost, která se těší svobodě a uvědomuje si svou přirozenost. Svoboda je znakem různosti, která je člověku vlastní," řekl papež. Dodal, že svoboda "jasně ukazuje, že lidská existence má smysl. Když člověk uplatňuje svou autentickou svobodu, realizuje tím své povolání a dává hluboký smysl své identitě".

"V naší době, kdy rozvoj vědy je díky možnostem, které nabízí, přitažlivý a lákavý, je důležité více než kdy jindy vychovávat svědomí našich současníků tak, aby se věda nestala kritériem dobra," uvedl papež. Člověk tak bude "respektován jako střed stvoření" a nestane se "předmětem ideologických manipulací, svévolných rozhodnutí ani převahy silnějších nad slabšími". A upozornil, že "projevy tohoto nebezpečí jsme mohli poznat v průběhu lidských dějin, zvláště ve 20. století".

"Každý vědecký pokrok by měl být i pokrokem lásky, který má sloužit člověku a lidstvu a přispívat k vytvoření lidské identity."

"Láska umožní lidem vyjít ze sebe, objevit a uznat druhého člověka," ukončil papež.

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021