Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe

Dne 31.1.2008 uspořádala vysoká škola CEVRO společně s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung konferenci nazvanou Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe.
Publikováno: 1. 2. 2008 19:45

Cílem konference byla veřejná prezentace věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, který vláda jednomyslně schválila 23.1.2008. Program konference byl rozdělen do tří bloků. V prvním Dr. Jindřiška Syllová  a Doc. Antonín Hrdina vyložili ústavní a právní principy majetkového vyrovnání. Druhý blok byl zaměřen na vlastní věcný záměr zákona, o kterém hovořili zástupci těch, kteří se na jeho tvorbě podíleli: za Ministertvo kultury ČR náměstek Jaromír Talíř, za Ministerstvo financí náměstek Eduard Janota, dále arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, Dr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, a Jaromír Jech, místopředseda Svazu obcí a měst. Postoj poslaneckých klubů k věcnému záměru ve třetím bloku vyjádřili ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS), ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková (Strana zelených) a Jan Kasal (KDU-ČSL).

V některých příspěvcích přednášejících i v diskusních příspevcích vystoupil do popředí také rozměr "nevratných" škod v lidských životech. Jak uvedl historik Jan Stříbrný z České křesťanské akademie, "k největším ztrátám došlo na lidech, na jejich přirozeném rozvoji, na jejich vzdělání, jejich profesionálním růstu a možnostech uplatnit se dobově ve společnosti". V diskuzi byla zmíněna i otázka, jak se církve připravují na nově vzniklou situaci. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, zdůraznil, že církve sloužily a budou i nadále sloužit společnosti.

Pořadatelé konference vydají příspěvky, které zazněly, ve sborníku. S jejich svolením přinášíme text vystoupení arcibiskupa Jana Graubnera.

Související články

Další aktuality

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
20.06.2021

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021