Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe

Dne 31.1.2008 uspořádala vysoká škola CEVRO společně s nadací Konrad-Adenauer-Stiftung konferenci nazvanou Narovnání vztahu mezi církví a státem: aktuální reflexe.
Publikováno: 1. 2. 2008 19:45

Cílem konference byla veřejná prezentace věcného záměru zákona o nápravě některých majetkových křivd způsobených církvím a náboženským společnostem v době nesvobody a o narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, který vláda jednomyslně schválila 23.1.2008. Program konference byl rozdělen do tří bloků. V prvním Dr. Jindřiška Syllová  a Doc. Antonín Hrdina vyložili ústavní a právní principy majetkového vyrovnání. Druhý blok byl zaměřen na vlastní věcný záměr zákona, o kterém hovořili zástupci těch, kteří se na jeho tvorbě podíleli: za Ministertvo kultury ČR náměstek Jaromír Talíř, za Ministerstvo financí náměstek Eduard Janota, dále arcibiskup Jan Graubner, předseda České biskupské konference, Dr. Pavel Černý, předseda Ekumenické rady církví, a Jaromír Jech, místopředseda Svazu obcí a měst. Postoj poslaneckých klubů k věcnému záměru ve třetím bloku vyjádřili ministr zemědělství Petr Gandalovič (ODS), ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková (Strana zelených) a Jan Kasal (KDU-ČSL).

V některých příspěvcích přednášejících i v diskusních příspevcích vystoupil do popředí také rozměr "nevratných" škod v lidských životech. Jak uvedl historik Jan Stříbrný z České křesťanské akademie, "k největším ztrátám došlo na lidech, na jejich přirozeném rozvoji, na jejich vzdělání, jejich profesionálním růstu a možnostech uplatnit se dobově ve společnosti". V diskuzi byla zmíněna i otázka, jak se církve připravují na nově vzniklou situaci. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické, zdůraznil, že církve sloužily a budou i nadále sloužit společnosti.

Pořadatelé konference vydají příspěvky, které zazněly, ve sborníku. S jejich svolením přinášíme text vystoupení arcibiskupa Jana Graubnera.

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022