Komunikační kampaň "Kdo, co a komu"

V úterý 4.3. se v Praze konala tisková konference u příležitosti zahájení komunikační kampaně KDO, CO a KOMU.
Publikováno: 4. 3. 2008 15:25

Praha: Smyslem kampaně je infomování široké i odborné veřejnosti o připravovaném majetkovém narovnání církví a státu. K tématu promluvili postupně Ing. Karel Štícha, hlavní ekonom Pražského arcibiskupství, který hovořil o současném stavu nevypořádaného majetku, jenž je pozůstatkem činnosti komunistického režimu. Zmínil se také o neudržitelnosti a nevýhodnosti současného stavu pro stát i církev.

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí (FŽO) vyjádřil podporu této kampaně, ke které chce FŽO přispět svými zkušenostmi s restitucemi židovského majetku, zabaveného nacistickým protektorátem.

Opat strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný zmínil odlišnou formu majetkového vyrovnání kongregací a řádů, které se chtějí vrátit k původnímu životnímu stylu svých předchůdců, jak je tomu v zemích, kde činnost klášterů nebyla násilně přerušena.

Patriarcha Církve československé husitské (CČSH) vyzdvihl zejména unikátnost dohody 17 náboženských subjektů, která představuje historický konsenzus. Jaromír Jech, výkoný místopředseda Svazu měst a obcí, podpořil naléhavost dohody, zejména v souvislosti se zablokovaným (dříve církevním) majetkem více než 200 měst a obcí, které s ním nemohou volně nakládat a to jim brání v rozvoji.

Zástupce realizátora projektu o.s. MAS Říčansko Daniel Kvasnička přiblížil hlavní důvody ke vzniku této komunikační kampaně. Představil také internetové stránky www.cirkevnimajetek.cz, které slouží jako informační portál a rozcestník pro získávání komplexních informací ohledně celé problematiky církevního majetku. Další tisková konference k této problematice je plánována na 25.3.2008.

Související články

Další aktuality

Nedělní videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti

Přinášíme vám nový díl nedělního videokázání P. Romana Vlka na tuto neděli.
20.06.2021

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021