Exkomunikace na Ukrajině

25. 03. 2008 Rubrika: Zahraniční
Kardinál Lubomyr Husar, arcibiskup kyjevsko-haličský a hlava Ukrajinské řeckokatolické církve, udělil velkou exkomunikaci a za závažné prohlášení vyloučil z katolické církve čtyři kněze.

Kyjev (UA): Kněží byli exkomunikováni v důsledku svého prohlášení, že přijali biskupské svěcení. Toto svěcení bylo nelegální a jako takové podléhá podle kán. 1459 §1 CCEO závažným církevním trestům.

Jedná se o kněze Eliáše Dohnala, Metoděje Špiříka, Markijana Hitjuka a Roberta Oberhausera. O této události podalo oficiální zprávu Tiskové středisko Ukrajinské řeckokatolické církve.

Více informací: www.ugcc.org.ua

Zdroj: www.exarchat.cz