Týden vzájemného poznání a porozumění chce bořit předsudky a mýty

Přípravy na Týden vzájemného poznání a porozumění v Hradci Králové (12.-18.5.2008) jsou v plném proudu. Během celého týdne dojde k mnoha zajímavým setkáním mezi křesťany a sekulární obcí. Pro královéhradeckou diecézi je tato akce jednou z nejvýznamnějších částí projektu Nové evangelizace, který vychází z diecézního sedmiletého pastoračního plánu a probíhá po celý letošní rok.
Publikováno: 3. 4. 2008 18:55

Hradec Králové: Koordinátor akce, trvalý jáhen Arsen Kostanjan zaznamenal už celou řadu pozitivních ohlasů. "Sami věřící chápou, že žít ve víře zároveň znamená předávat ji dál. Máme samozřejmě radost, že stále přibývá i kladných ohlasů od sekulární společnosti", dodává. V otázce samotného Týdne vzájemného poznání a porozumění je důležitá i pečlivá příprava a vzájemná spolupráce všech subjektů, které se na akci podílí. "Už nyní bychom rádi poděkovali všem našim partnerům za dosavadní pozitivní postoj. Jmenovitě se jedná o Královéhradecký kraj, Statutární město Hradec Králové, Hradeckou kulturní a vzdělávací společnost, agenturu M.C.O.M., Český rozhlas Hradec Králové, Rádio OK, agenturu TAH, také nemohu zapomenout na muzeum a knihovny," dodal ještě Arsen Kostanjan.

Podle biskupského vikáře pro pastoraci P. Karla Moravce je cílem celého projektu představit na jedné straně životní postoje, hodnoty a pocity samotných křesťanů, zároveň se ale oni sami chtějí dozvědět, co od nich čekají ostatní: "Jedná se o velký impuls k dialogu, proto také dostala květnová akce název 'Týden vzájemného poznání a porozumění'. Chceme bořit hluboce zakořeněné předsudky o víře, náboženství a o církvi, které v mnohých lidech přežívají z minulých desetiletí. Netoužíme být pouze jakýmsi klubem pro sebe. Chceme ukázat, že nabídka hodnot, které přináší víra, je nabídkou pro každého člověka."

Během celého Týdne vzájemného poznání a porozumění budou mít návštěvníci jednotlivých akcí jedinečnou možnost nahlédnout zblízka do života křesťanů. V praxi to bude mimo jiné znamenat mnohem větší a rozmanitější zpřístupnění kostelů a dalších sakrálních památek po celém Hradci Králové. "Kostely patří mezi nejstarší a nejkrásnější stavby ve městě. Generace našich předků v nich prožívaly dny všední i sváteční, mnohé radostné i bolestné chvíle svého života. Jsou to také místa modliteb mnoha tisíců lidí, kteří zde prosili, děkovali, či hledali naději. Návštěvníci budou mít možnost kostely navštívit, poznat jejich historii a poslání a v neposlední řadě také samozřejmě zachytit jejich současný život," řekl P.Karel Moravec.

Všechny důležité informace naleznete na internetových stránkách královéhradecké diecéze www.diecezehk.cz a o akci se dozvíte také na stránkách novin, v rozhlase i televizi.

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020