Zemřel Mons. František Baťka

19. 06. 2008
Mons. František Baťka zemřel po krátké nemoci v Domově sv. Alžběty na Žernůvce u Tišnova v úterý 17.6. ve věku 85 let.

Žernůvka u Tišnova: Mons. František Baťka se narodil 2.12.1922 v Kosticích u Břeclavi. Jako student se podílel na stavbě farního kostela v Tvrdonicích, kde po svém kněžském svěcení 5.7.1947 v Brně slavil i primici. Působil v duchovních správě v brněnské diecézi ve farnostech Měřín, Bohdalov, Brno – Židenice, Mikulčice, Slavonice, Kunštát a v dalších okolních farnostech, kam dojížděl. Jeho posledním působištěm v letech 1990-2004 byly farnosti Mikulčice a Lužice, kde obnovil cyrilometodějskou úctu a zbudoval poutní areál. Od roku 2005 žil na odpočinku na Žernůvce. V roce 2006 byl Svatým otcem jmenován kaplanem Jeho svatosti s právem užívat titul monsignor. Dne 5.12.2007 ocenil při příležitosti 230. výroční založení brněnské diecéze jeho věrnou službu biskup Vojtěch Cikrle medailí sv. Petra a Pavla.

Otec František Baťka byl poctivý a zbožný kněz plný optimismu, oddaný církvi i své brněnské diecézi, pro kterou snášel i léta ve vězení (1949-1954). Jeho život byl naplněn prací, láskou, službou i utrpením. Byl horlivým obnovitelem liturgického života po Druhém vatikánském koncilu, pracoval na záchraně duší i Božích stánků, rozšiřoval úctu k moravským patronům.

Rozloučení s Mons. Baťkou se koná při bohoslužbě ve farním kostele sv. Mikuláše v Tvrdonicích (okr. Břeclav) ve středu 25.6. ve 14.00 hodin. Po pohřebních obřadech budou jeho ostatky uloženy do rodinného hrobu na hřbitově v Kosticích. Parte zesnulého naleznete v příloze.

Soubory ke stažení

Frantisek_Batka.doc velikost: 232 KB Stáhnout