V pražské arcidiecézi vzniká nový trapistický klášter

Základní kámen nově vznikajícího kláštera trapistek v Poličanech na Benešovsku bude položen a požehnán zítra, 5.8.2008. Apoštolský nuncius Diego Causero bude hlavním celebrantem slavnostní mše svaté, při které se se generální vikář Michael Slavík ujme samotného aktu žehnání.
Publikováno: 4. 8. 2008 14:15

Praha: Hlavním celebrantem slavnosti posvěcení a položení základního kamene budoucího trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, která začne v 10.00 hodin, bude apoštolský nuncius Diego Causero. Samotný obřad položení a požehnání základního kamene, který se odehraje v rámci mše svaté, povede generální vikář Michael Slavík. Tento den bude symbolicky zahájena stavba kláštera v blízkosti Slapské přehrady na klidném místě vhodném pro spiritualitu řádu trapistek, která by měla být dokončena do dvou let.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2008 přijede stavbu požehnat také kardinál Miloslav Vlk, který poličanskou komunitu dnes tvořenou Češkami, Italkami a jednou Maďarkou pozval z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu, půvabné vesnici, která stojí na vrcholcích pískovcových skalisek (na obrázku). Nový klášter, který budou obývat první trapistky v Čechách, se stane již sedmou fundací mateřského kláštera.

V Poličanech je prozatím v provozu dům pro hosty, který bude tvořit nedílnou součást kláštera. Je určen pro ty, kdo budou chtít nějaký čas strávit v tichu a modlitbách popřípadě spolu s řeholnicemi pracovat. Přijímání hostů totiž patří k tradici benediktinského mnišství.

V České republice již působí mužský řád trapistů. Svůj klášter si vybudovali v Novém Dvoře u Toužimi z téměř zbořeného statku. Již během stavby v roce 1999 začala mnišská komunita asi 15 řeholníků v tomto moderním klášteře působit.

Řád cisterciáků přísné observance (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O.C.S.O.), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vznikl v 17. století v rámci reformy cisterciáckého řádu ve Francii v klášteře La Trappe. Odtud také pochází jméno. Trapisté se vrátili k původní řeholi sv. Benedikta v duchu kláštera v Citeaux, která spočívá v jednoduchém životu v tichu modlitby a v manuální práci. Základ této spirituality vystihuje známé latinské heslo benediktinů: "Ora et labora" (Modli se a pracuj). Řád trapistů působí v mnoha zemích, má 97 klášterů mužských a 72 ženských s celkovým počtem 2300 mnichů a 2000 sester.

Život trapistů má přísná pravidla. Vstává se velmi brzy ráno a rytmus života určuje slavení eucharistie, liturgie hodin, duchovní četba (lectio divina), osobní modlitby a na druhé straně také manuální práce. Každý trapistický klášter obhospodařuje určité pozemky, chová zvířata, pěstuje ovoce a zeleninu.

Na světě existuje celkem 1.788 řeholních institutů papežského práva a kromě nich také 2.200 institutů diecézního práva nebo sdružení věřících, které mají v úmyslu stát se v budoucnu řeholním institutem. Celkem ve světě žije zasvěceným životem 196.473 mužů. Pokud jde o ženské řády, počet jejich členek mnohonásobně převyšuje počty členů mužských řeholí, celkem jde o 836.091 žen žijících zasvěceným životem.

U nás je specifická situace, kdy je dnes po čtyřiceti letech obnovován život řeholních společenství. Aktivně u nás působí 28 řeholních společenství mužských (v 93 řeholních domech) a 71 ženských (ve 144 řeholních domech), asi 800 řeholníků a asi 1.850 řeholnic. Protože je zde generační mezera, způsobená pronásledováním řeholních řádů během komunismu, existuje celkový mírný pokles počtu řeholníků a řeholnic. Je však zajímavé, že přísnější řády, tedy například právě trapisté, velmi přitahují mladou generaci.

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021