V pražské arcidiecézi vzniká nový trapistický klášter

Základní kámen nově vznikajícího kláštera trapistek v Poličanech na Benešovsku bude položen a požehnán zítra, 5.8.2008. Apoštolský nuncius Diego Causero bude hlavním celebrantem slavnostní mše svaté, při které se se generální vikář Michael Slavík ujme samotného aktu žehnání.
Publikováno: 4. 8. 2008 16:15

Praha: Hlavním celebrantem slavnosti posvěcení a položení základního kamene budoucího trapistického kláštera Naší Paní nad Vltavou, která začne v 10.00 hodin, bude apoštolský nuncius Diego Causero. Samotný obřad položení a požehnání základního kamene, který se odehraje v rámci mše svaté, povede generální vikář Michael Slavík. Tento den bude symbolicky zahájena stavba kláštera v blízkosti Slapské přehrady na klidném místě vhodném pro spiritualitu řádu trapistek, která by měla být dokončena do dvou let.

Na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15.8.2008 přijede stavbu požehnat také kardinál Miloslav Vlk, který poličanskou komunitu dnes tvořenou Češkami, Italkami a jednou Maďarkou pozval z mateřského kláštera trapistek v italském Vitorchianu, půvabné vesnici, která stojí na vrcholcích pískovcových skalisek (na obrázku). Nový klášter, který budou obývat první trapistky v Čechách, se stane již sedmou fundací mateřského kláštera.

V Poličanech je prozatím v provozu dům pro hosty, který bude tvořit nedílnou součást kláštera. Je určen pro ty, kdo budou chtít nějaký čas strávit v tichu a modlitbách popřípadě spolu s řeholnicemi pracovat. Přijímání hostů totiž patří k tradici benediktinského mnišství.

V České republice již působí mužský řád trapistů. Svůj klášter si vybudovali v Novém Dvoře u Toužimi z téměř zbořeného statku. Již během stavby v roce 1999 začala mnišská komunita asi 15 řeholníků v tomto moderním klášteře působit.

Řád cisterciáků přísné observance (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, O.C.S.O.), jehož členové jsou nazýváni trapisté, vznikl v 17. století v rámci reformy cisterciáckého řádu ve Francii v klášteře La Trappe. Odtud také pochází jméno. Trapisté se vrátili k původní řeholi sv. Benedikta v duchu kláštera v Citeaux, která spočívá v jednoduchém životu v tichu modlitby a v manuální práci. Základ této spirituality vystihuje známé latinské heslo benediktinů: "Ora et labora" (Modli se a pracuj). Řád trapistů působí v mnoha zemích, má 97 klášterů mužských a 72 ženských s celkovým počtem 2300 mnichů a 2000 sester.

Život trapistů má přísná pravidla. Vstává se velmi brzy ráno a rytmus života určuje slavení eucharistie, liturgie hodin, duchovní četba (lectio divina), osobní modlitby a na druhé straně také manuální práce. Každý trapistický klášter obhospodařuje určité pozemky, chová zvířata, pěstuje ovoce a zeleninu.

Na světě existuje celkem 1.788 řeholních institutů papežského práva a kromě nich také 2.200 institutů diecézního práva nebo sdružení věřících, které mají v úmyslu stát se v budoucnu řeholním institutem. Celkem ve světě žije zasvěceným životem 196.473 mužů. Pokud jde o ženské řády, počet jejich členek mnohonásobně převyšuje počty členů mužských řeholí, celkem jde o 836.091 žen žijících zasvěceným životem.

U nás je specifická situace, kdy je dnes po čtyřiceti letech obnovován život řeholních společenství. Aktivně u nás působí 28 řeholních společenství mužských (v 93 řeholních domech) a 71 ženských (ve 144 řeholních domech), asi 800 řeholníků a asi 1.850 řeholnic. Protože je zde generační mezera, způsobená pronásledováním řeholních řádů během komunismu, existuje celkový mírný pokles počtu řeholníků a řeholnic. Je však zajímavé, že přísnější řády, tedy například právě trapisté, velmi přitahují mladou generaci.

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019