Hrobka Raduita de Souches se otevře pro veřejnost

14. 08. 2008 Rubrika: Domácí
V rámci oslav Dne Brna, které letos připomenou 400. výročí narození hrdinného obránce města, Raduita de Souches, bude zpřístupněna jeho hrobka v kostele sv. Jakuba v Brně.

Brno: Oslavy Dne Brna 2008 proběhnou pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Statutárního města Brna Romana Onderky o víkendu 16.-17.8.2008. Už od pátku však bude mít veřejnost možnost nahlédnout do hrobky v kostele sv. Jakuba v Brně (Jakubské náměstí), v níž jsou uloženy ostatky Raduita de Souches (16.8.1608 – 6.8.1683). Hrobka bude zpřístupněna v pátek a sobotu 15.-16.8. od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli 17.8. od 12.00 do 18.00 hodin.

Raduit de Souches je uložen v kostele sv. Jakuba na základě své závěti ze 14.8.1675. Náhrobek byl vybudován v roce 1722 podle návrhu Jana Sigismunda Kerkera, opraven a doplněn byl v roce 1964. Hrobka Ludvíka Raduita de Souches byla poprvé otevřena 12.10.1936. Původní vchod do hrobky je ukryt pod chórovými lavicemi. Rakev byla do hrobky uložena vchodem z kaple L. R. de Souches, která byla přistavěna na boku kostela. Ostatky maršála byly několikrát zkoumány, naposledy v roce 1980.

Hrobka v kostele sv. Jakuba byla pro rekonstrukci znovu otevřena 27.5.2003 a 16.8. téhož roku, 395 let od narození velitele obrany Brna, uložil brněnský biskup Vojtěch Cikrle jeho ostatky znovu tam, kde si sám přál odpočívat.