Papež Benedikt XVI. přijal nového velvyslance ČR ve Vatikánu

Nový velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík předal v sobotu 27.9.2008 své pověřovací listiny papeži Benediktu XVI. při audienci v papežském letním sídle Castel Gandolfo. Ve své promluvě papež Benedikt XVI. připomenul otázku finančního narovnání mezi státem a církví v naší zemi i nadcházející předsednictví EU.
Publikováno: 29. 9. 2008 14:40

Castel Gandolfo: "Roky utrpení, které náš národ zakusil, a nedávno získaná svoboda nám připomínají naší zodpovědnost vůči veřejným záležitostem také mimo naši zemi, připomínají nám, že sdílíme globální zodpovědnost," řekl velvyslanec Pavel Vošalík během audience u Svatého otce. Ujistil také papeže o připravenosti České republiky pokračovat v boji proti chudobě, hladu a nákazám ve světě.

Benedikt XVI. velvyslance ujistil o svých modlitbách za český národ a naši zemi a zmínil některé otázky, které Českou republiku čekají v nadcházejícím období předsednictví Rady EU: úsilí o spojení jednoty s rozmanitostí, národní suverenity se společnou činností i ekonomického rozvoje se sociální spravedlností. K dosažení štěstí a blahobytu nestačí činnost struktur a vrstev politického či veřejného života, ale je třeba "harmonické spolupráce mezi rodinami, církevními společenstvími, školami, podniky, veřejnými organizacemi a státními institucemi."

Svatý otec také zmínil otázku církevního majetku a připomenul, že "pokud je církvi dovoleno spravovat hmotná a duchovní dobra, která ke své službě potřebuje, těží z toho celá společnost." Vyjádřil též naději, že vládou ustanovená komise pro narovnání vztahů mezi církví a státem "postoupí v čestném a poctivém jednání a uzná schopnost církve přispívat k dobru republiky." Podobně papež zmínil i situaci kolem pražské katedrály, která je "živým svědkem bohatého kulturního a náboženského dědictví" ČR a dosvědčuje "harmonické soužití mezi církví a státem."

V závěru své promluvy pak Benedikt XVI. vyjádřil soustrast nad úmrtím českého velvyslance v Pákistánu Ivo Žďárka, který byl zabit 20.9. při teroristickém úroku v Islamabádu. "Denně se modlím za ukončení podobných násilných činů a vyzývám všechny diplomaty, aby se ještě horlivěji zasazovali o vyjednávání míru a zajištění bezpečnosti všude ve světě."

 

Velvyslanec Pavel Vošalík (45) pochází z Jindřichova Hradce, je ženatý a má jednu dceru. Roku 1986 ukončil studia práv na Univerzitě Karlově v Praze, po listopadu 1989 působil krátce na ministerstvu financí a poté na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1997-2001 byl velvyslancem České republiky pro Jihoafrickou republiku a okolní země, poté pracoval jako náměstek ministra zahraničních věcí, kde byl také zodpovědný za vyjednání smlouvy se Svatým stolcem, která pak nebyla ratifikována. Od roku 2004 působil jako velvyslanec České republiky v Kanadě.

Další aktuality

New Generation z Kyjeva v Nové Pace

Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace připravil bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny v Hotelu Centrál i v dalších bytech a domech. To vše je propojeno s křesťanskou bilingvní (ukrajinština a angličtina) školou New Generation z Kyjeva, kterou vedení školy Brána navštívilo před čtyřmi lety. Nyní její ředitelka hledala místo, kde by mohly složit hlavu rodiny spojené s touto školou (asi 100 osob), ale i samotná škola obnovit každodenní výuku. Společenství pomohlo sehnat prostory, kde jsou každý den vyučovány ukrajinské děti, které se přestěhovaly s rodiči do Nové Paky, a některé jsou nadále vyučovány online. Škola NG spolupracuje s Bránou: chodí tam na obědy, učí se česky, dělají výlety a podobně. Je to oboustranně obohacující spolupráce. V současnosti dochází k registraci všech ukrajinských dětí do školy Brána, i když ještě není jisté, jestli zde všechny zůstanou na další školní rok nebo se vrátí do své země.
28.06.2022

Novinky v novopacké škole Brána

Počátkem roku 2021 škola Brána se zřizovatelem, jímž je Sbor Jednoty bratrské v Nové Pace, došla k rozhodnutí otevřít k mateřské a základní škole další stupeň vzdělávání. Vysoká škola to zatím není, ale střední ano. Už dlouhá léta v Nové Pace vnímali, že učňovské školství potřebuje pozvednout. Jde zejména na chlapce. Mnoho rodičů, než aby syna poslali na „učňák“, raději se ho snaží za každou cenu protlačit na obor s maturitou, i když je jasné, že je spíše praktik. V církevním školství nyní existuje pouze jedna obdobná škola tohoto typu, na Moravě. Rozhodnutí padlo na obor Instalatér plus. Plus znamená rozšíření studia s přesahem do dalších příbuzných oborů, zejména elektro a stavební. Tato Mistrovská střední výhledově cílí i na maturitu. Prioritou je bezpečné prostředí – to, co mnoho současných škol postrádá. Proto byl současně založen pro vzdálenější zájemce i Domov mládeže. Střední škola zahájí činnost 1. září 2022.
28.06.2022

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022