Papež Benedikt XVI. přijal nového velvyslance ČR ve Vatikánu

29. 09. 2008
Nový velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík předal v sobotu 27.9.2008 své pověřovací listiny papeži Benediktu XVI. při audienci v papežském letním sídle Castel Gandolfo. Ve své promluvě papež Benedikt XVI. připomenul otázku finančního narovnání mezi státem a církví v naší zemi i nadcházející předsednictví EU.

Castel Gandolfo: "Roky utrpení, které náš národ zakusil, a nedávno získaná svoboda nám připomínají naší zodpovědnost vůči veřejným záležitostem také mimo naši zemi, připomínají nám, že sdílíme globální zodpovědnost," řekl velvyslanec Pavel Vošalík během audience u Svatého otce. Ujistil také papeže o připravenosti České republiky pokračovat v boji proti chudobě, hladu a nákazám ve světě.

Benedikt XVI. velvyslance ujistil o svých modlitbách za český národ a naši zemi a zmínil některé otázky, které Českou republiku čekají v nadcházejícím období předsednictví Rady EU: úsilí o spojení jednoty s rozmanitostí, národní suverenity se společnou činností i ekonomického rozvoje se sociální spravedlností. K dosažení štěstí a blahobytu nestačí činnost struktur a vrstev politického či veřejného života, ale je třeba "harmonické spolupráce mezi rodinami, církevními společenstvími, školami, podniky, veřejnými organizacemi a státními institucemi."

Svatý otec také zmínil otázku církevního majetku a připomenul, že "pokud je církvi dovoleno spravovat hmotná a duchovní dobra, která ke své službě potřebuje, těží z toho celá společnost." Vyjádřil též naději, že vládou ustanovená komise pro narovnání vztahů mezi církví a státem "postoupí v čestném a poctivém jednání a uzná schopnost církve přispívat k dobru republiky." Podobně papež zmínil i situaci kolem pražské katedrály, která je "živým svědkem bohatého kulturního a náboženského dědictví" ČR a dosvědčuje "harmonické soužití mezi církví a státem."

V závěru své promluvy pak Benedikt XVI. vyjádřil soustrast nad úmrtím českého velvyslance v Pákistánu Ivo Žďárka, který byl zabit 20.9. při teroristickém úroku v Islamabádu. "Denně se modlím za ukončení podobných násilných činů a vyzývám všechny diplomaty, aby se ještě horlivěji zasazovali o vyjednávání míru a zajištění bezpečnosti všude ve světě."

 

Velvyslanec Pavel Vošalík (45) pochází z Jindřichova Hradce, je ženatý a má jednu dceru. Roku 1986 ukončil studia práv na Univerzitě Karlově v Praze, po listopadu 1989 působil krátce na ministerstvu financí a poté na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 1997-2001 byl velvyslancem České republiky pro Jihoafrickou republiku a okolní země, poté pracoval jako náměstek ministra zahraničních věcí, kde byl také zodpovědný za vyjednání smlouvy se Svatým stolcem, která pak nebyla ratifikována. Od roku 2004 působil jako velvyslanec České republiky v Kanadě.