Karel Orlita jmenován papežským kaplanem

01. 10. 2008
Soudní vikář brněnského Diecézního církevního soudu Karel Orlita převzal prostřednictvím brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho jmenování kaplanem Jeho Svatosti, což jej opravňuje užívat u jména titul "Monsignor".

Brno: Kaplanem Jeho Svatosti jmenoval papež Benedikt XVI. kněze brněnské diecéze ICDr. Mgr. Karla Orlitu, který od roku 2005 stojí v čele Diecézního církevního soudu.

Karel Orlita se narodil roku 1970 v Ostravě, kněžské svěcení přijal 26.6.1999 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, v letech 2001-2003 studoval kanonické právo na Lateránské univerzitě, od července 2005 je soudním vikářem Diecézního církevního soudu. Je členem Kněžské rady, Sboru poradců a biskupským delegátem pro zasvěcené panny a poustevnický život v brněnské diecézi.