Světový den zasvěceného života byl v Hradci Králové spojen s předáváním papežských ocenění

03. 02. 2009 Rubrika: Domácí
V pondělí dne 2.2.2009 o svátku Uvedení Páně do chrámu se v Hradci Králové sešli řeholníci a řeholnice královéhradecké diecéze, aby společně oslavili Světový den zasvěceného života. Při této příležitosti biskup Dominik Duka předal papežské dekrety čtyřem nově jmenovaným monsignorům a jednomu papežskému prelátovi.

Hradec Králové: Po úvodním obřadu svěcení svící v kapli sv. Klementa vstoupil průvod do katedrály Svatého Ducha, kde pokračovala mše svatá. Součástí mše svaté bylo slavnostní předání papežských ocenění kněžím královéhradecké diecéze. Poté se přítomní odebrali do Nového Adalbertina k setkání se sídelním biskupem, dále přednášce, prezentaci jednotlivých komunit a modlitbě sexty a Anděla Páně. Program zakončil společný oběd.

 

Titul "papežský prelát" převzal:

Rev. Dom. Mons. Josef Růt, děkan královéhradecké katedrální kapituly

 

Titul "papežský kaplan (monsignore)" převzali:

R. D. František Hladký, děkan katedrální farnosti Hradec Králové I

R. D. Zdeněk Krček, děkan farnosti Polná

R. D. Marian Lewicki, děkan farnosti Police nad Metují

R. D. Pavel Rousek, farář ve Vysokém Veselí

 

(Papežská vyznamenání ještě převezmou při zvláštní příležitosti také jedna řeholnice a sedm laiků.)