Kardinál Antonelli v Praze: Budoucnost Evropy začíná v rodině

Kardinál Ennio Antonelli, předseda Papežské rady pro rodinu, přicestoval do České republiky na pozvání Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, aby se zúčastnil konference "Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti", která v Praze probíhala ve dnech 5.-6.2.2009. Plný text jeho příspěvku i fotografie z návštěvy naleznete v příloze článku.
Publikováno: 10. 2. 2009 14:35

Praha: Kardinál Antonelli, který je znám svým vztahem zejména k baroknímu umění, během svého pobytu navštívil také strahovských klášter s přilehlou barokní knihovnou a dva dienzenhoferovské chrámy, sv. Mikuláše na Malé Straně a břevnovský klášter sv. Markéty, kde mu bylo umožněno spatřit ty největší skvosty tamních sbírek a tereziánský sál. V doprovodu ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila pak navštívil výstavu "Svatý Václav – ochránce České země" v Anežském klášteře. Setkání se dále zúčastnil poslanec parlamentu ČR Marek Benda, člen parlamentní Stálé komise pro rodinu. Kardinál Antonelli hluboce ocenil kvalitu výstavy, která "vypovídá mnohé o duši českého národa," jak řekl, a velmi přivítal možnost setkat se s uvedenými politiky a dotknout se jejich přístupu k tématu rodiny a péče o ni.

Na úvod své přednášky poděkoval kardinál Antonelli ministru Petru Nečasovi za uspořádání konference na téma rodičovské péče a uvedl, že "ze zájmu politiky o toto téma vyplývá, že uznává společenskou a veřejnou úlohu rodiny a současně vnímá důležitost organizace práce ve prospěch rodiny. Soulad mezi požadavky pracovními a rodinnými je pro dobro lidí i společnosti nezbytný." Během svého vystoupení zmínil také poznatky z nedávného VI. světového setkání rodin v Mexiku, kterého se zúčastnil: "I když šlo o země velmi rozdílné (Kanada, USA, Guatemala, Chile), údaje v procentech shodně vypovídaly o přínosu rodiny pro občanskou společnost." Zdůraznil, že "rodiny přispívají k celkovému rozvoji země, ve které žijí. Je proto veřejným zájmem, aby rodina byla založena na manželství a aby byla zdravá."

V souvislosti s demografickým poklesem a krizí výchovy kardinál Antonelli řekl: "Politika, která respektuje práva dětí a rodin, by měla rodičům alespoň umožnit, aby se v oblasti výchovy mohli účinně a svobodně rozhodnout s tím, že jim budou poskytnuty dostatečné finanční prostředky. Věřím, že snaha o sladění péče o dítě do tří let s profesí rodičů bude prvním signálem pro urychlení reformy práce podle potřeb rodiny. Věřím, že bude signálem pro budování společnosti, která bude rodině přátelská."

Když hovořil o hospodářské politice přátelské rodině, zdůraznil: "Aby rodiče, a zvláště matka, měli možnost se svobodně rozhodnout pro domácí výchovu dětí, nesmí to pro ně znamenat ekonomické znevýhodnění. Je třeba uznat jejich důstojnost a užitečnost práce v domácnosti, a také ji adekvátně odměnit. Proč 'postihovat' matku, která se věnuje dětem? (V Itálii 33 % zaměstnaných žen odchází ze zaměstnání, aby se věnovaly dětem). Proč rodina, která se rozhodne mít děti, má být chudší?"

Svou přednášku ukončil kardinál Antonelli slovy: "Mým přáním je, aby se rodina v Evropě stala prioritou a aby byla uznána jako předmět občanské společnosti s vlastními právy a povinnostmi. Budoucnost Evropy začíná v rodině."

Soubory ke stažení

Související články

Další aktuality

Papež k Centru Simona Wiesenthala: Nikoli řešení silou, nýbrž cesta sbližování

Spojuje nás přání přivádět svět k většímu respektu vůči lidské důstojnosti, která náleží každému člověku rovným dílem a nezávisí na jeho původu, náboženství a společenském postavení.
20.01.2020

Arcibiskup Cyril Vasiľ byl jmenován apoštolským administrátorem košické eparchie

Papež František jmenoval apoštolského administrátora „sede plena“ košické eparchie pro katolíky byzantského obřadu Jeho Excelenci Mons. Cyrila Vasiľa SJ, titulárního arcibiskupa Ptolemaidy v Libyi, který dosud působil ve funkci sekretáře Kongregace pro východní církve.
20.01.2020

Kardinál Czerny převzal diakonii sv. Michaela Archanděla ve čtvrti Pietralata

Ve farnosti sv. Michala Archanděla na východním předměstí Říma Pietralata se v neděli 19. ledna konala slavnost převzetí titulu kardinálské diakonie kardinálem Michaelem Czernym, podtajemníkem Sekce pro migranty a uprchlíky dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Diakonii sv. Michaela Archanděla mu přidělil Svatý Otec František při konzistoři 5. října 2019 spolu s kardinálskými insigniemi.
20.01.2020

Papež vyzval k hledání mírového řešení pro Libyi

Svatopetrské náměstí zalité sluncem dnes v poledne zarámovalo shromáždění asi třiceti tisíc poutníků, kteří se sešli k modlitbě s papežem.
19.01.2020

Papež: Pohostinnost je ekumenická ctnost

Helsinský luteránský biskup Teemu Laajasalo vedl finskou ekumenickou delegaci, která dnes navštívila papeže Františka, a v níž byly kromě finské evangelicko-luteránské a pravoslavné církve zastoupeni též římští katolíci. Každoroční audience, jejíž tradice se datuje rokem 1985, předznamenala Týden modliteb za jednotu křesťanů, který začíná v sobotu. Finské náboženské představitele při jejich ekumenické pouti do Vatikánu doprovází chlapecký sbor Cantores Minores z helsinské katedrály.
18.01.2020