Zemřel první korejský kardinál

V Jižní Koreji dnes (16.2.2009) zemřel první jihokorejský kardinál Stephen Kim Su-hwan, emeritní arcibiskup Soulu. Soustrastný telegram k této události poslal jeho nástupci i papež Benedikt XVI.
Publikováno: 16. 2. 2009 19:50

Soul (ROK), Vatikán: "Hluboce zarmoucen zprávou o úmrtí kardinála Stephena Kim Su-hwan zasílám Vám i celému korejskému lidu projev upřímné soustrasti," stojí v telegramu, který dnes zaslal papež Benedikt XVI. kardinálu Nicholasovi Čong-jinsuk. Vzpomíná v něm na "oddanou službu kardinála Kima katolickému společenství v Soulu i na podporu, kterou jako člen kardinálského kolegia věrně poskytoval Svatému otci." Papež také ujišťuje o svých modlitbách za zesnulého a všem truchlícím uděluje své apoštolské požehnání.

Kardinál Stephen Kim Su-hwan (*1922) přijal kněžské svěcení v r. 1951 a r. 1966 přijal biskupské svěcení jako biskup diecéze Masan. Arcibiskupem v Soulu byl jmenován v roce 1968 a ve službě vytrval celých 30 let. V roce 1969 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Kardinál Kim byl neochvějným zastáncem lidských práv a jednou z klíčových postav, které se zasloužily o zavedení demokracie v zemi vedené po desetiletí vojenskou diktaturou. V roce 1992 navštívil také tehdejší Československou republiku.

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019