Zemřel první korejský kardinál

16. 02. 2009 Rubrika: Zahraniční
V Jižní Koreji dnes (16.2.2009) zemřel první jihokorejský kardinál Stephen Kim Su-hwan, emeritní arcibiskup Soulu. Soustrastný telegram k této události poslal jeho nástupci i papež Benedikt XVI.

Soul (ROK), Vatikán: "Hluboce zarmoucen zprávou o úmrtí kardinála Stephena Kim Su-hwan zasílám Vám i celému korejskému lidu projev upřímné soustrasti," stojí v telegramu, který dnes zaslal papež Benedikt XVI. kardinálu Nicholasovi Čong-jinsuk. Vzpomíná v něm na "oddanou službu kardinála Kima katolickému společenství v Soulu i na podporu, kterou jako člen kardinálského kolegia věrně poskytoval Svatému otci." Papež také ujišťuje o svých modlitbách za zesnulého a všem truchlícím uděluje své apoštolské požehnání.

Kardinál Stephen Kim Su-hwan (*1922) přijal kněžské svěcení v r. 1951 a r. 1966 přijal biskupské svěcení jako biskup diecéze Masan. Arcibiskupem v Soulu byl jmenován v roce 1968 a ve službě vytrval celých 30 let. V roce 1969 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. Kardinál Kim byl neochvějným zastáncem lidských práv a jednou z klíčových postav, které se zasloužily o zavedení demokracie v zemi vedené po desetiletí vojenskou diktaturou. V roce 1992 navštívil také tehdejší Československou republiku.