Zemřel Mons. ThDr. Josef Hrbata

Krátce po svých 85. narozeninách, které oslavil v rakouském Silzu, zemřel v neděli 19.4. Mons. ThDr. Josef Hrbata. Rozloučení s ním proběhne v kostele Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli ve středu 29.4. v 15.00 hodin.
Publikováno: 22. 4. 2009 12:30

Brno: Mons. ThDr. Josef Hrbata se narodil 6.4.1924 v Habrůvce u Brna. V letech 1942-1945 byl Němci totálně nasazen v brněnské firmě Klöckner. Bohoslovecká studia prožil po skončení 2. světové války v Římě, kde přijal 21.2.1948 kněžské svěcení. Po dlouhá desetiletí emigrace podporoval církev a věřící v naší zemi. Jeho literární činnost pomáhala zaplnit mezery v duchovní a teologické literatuře doby komunistické diktatury. O úspěšnosti jeho knih (např. Cesta domů, Písně království, Setba a žeň, Světlo v temnotách, Klíč ke Starému zákonu ap.) svědčí fakt, že se setkávají s velkým zájmem v řadě reedicí doposud.

Mons. Hrbata po dobu svého působení v tyrolském Obergulgelu (1958-2000) umožňoval na své faře i ozdravné pobyty kněžím a řeholníkům z celé republiky. V roce 2000 odešel na zasloužený odpočinek.

Požádali jsme R.D. Ing. Jiřího Floriana, aby na Mons. Josefa Hrbatu, svého příbuzného, zavzpomínal: "Otec Josef Hrbata už jako gymnazijní student projevoval velké nadání na jazyky a filosofii. Jen kreslení a deskriptiva mu nějak nešly. Tak se stalo, že Josef lehce vypracoval několika spolužákům latinskou kompozici a oni mu za to namalovali výkres.

Teologii začal studovat v Brně. Tehdejší rektor semináře, pozdější brněnský biskup Karel Skoupý, poslal mladého nadaného muže dokončit studia do Říma. Studia zakončil doktorátem a 21. února roku 1948, právě v době komunistického puče, byl vysvěcen na kněze. Rozhodl se vrátit do vlasti. Toto rozhodnutí radikálně určilo jeho další osudy.

Jako duchovní působil ve farnosti Brno – Křenová a na biskupském ordinariátu na Petrově. V naší zemi v té době začal boj o svobodu církve. Biskup Skoupý vydal známý pastýřský list a komunisté zakázali jeho veřejné čtení. List byl tajně rozmnožen cyklostylem. P. Burian přečetl list veřejně při oslavě Božího Těla 1948 na Zelném trhu z okna jednoho bytu. P. Hrbata ukrýval cyklostyl v bytě svých rodičů v Králově Poli. Komunisté postupně zahájili hon na třídní nepřátele a vlnu zatýkání. Biskup a jeho nejbližší spolupracovníci byli na řadě mezi prvními. Zatčení neunikl ani P. Josef jako podezřelý ze špionáže pro Vatikán. Vždyť ho tam imperialisté sami vyškolili a poslali sem, tvrdili příslušníci StB. Z vězení byl po necelém roce propuštěn. Nastoupil jako kaplan na faru v Husovicích a byl stále sledován tajnou bezpečností. Jeden z jejích členů hlídkoval před farou. Jednou se zahradou nepozorovaně dostal do fary P. Burian a Hrbatu varoval: 'Josefe, jdu pro tebe, musíš přes hranice, brzy tě znovu zatknou. Vím to zcela jistě.' Stejnou cestou potom oba záhy zmizeli z fary. P. Burian znal cestu přes řeku Moravu v prostoru Malacek. Zamířili tam. Leželi v lese a sledovali pohraniční hlídku. Potom přeplavali přes řeku a dostali se do Rakouska. Vůbec však nebylo vyhráno. Celá východní část Rakouska byla tehdy obsazena Rudou armádou. Tamní Burianův známý, rakouský sedlák, nechal odemknutou stodolu, v ní trochu jídla a možnost k noclehu. Potom oba uprchlíci pokračovali dále do Vídně. Ve vlaku byli Burian s Hrbatou nápadní, měli na sobě mokré šaty, i když týden nepršelo. Ale nikdo je neudal. Ve Vídni se zamíchali mezi dělníky, kteří šli z práce a dostali se do francouzského sektoru a pak lehce do Tyrol..."

 

Právě v Tyrolsku zahájil Mons. Josef Hrbata svůj život v emigraci. Nejprve zvažoval své působení jako misionář v Jižní Americe. Nakonec se rozhodl zůstat v Rakousku. Téměř padesát let pak působil v diecézi Innsbruck. Nejprve ve dvou různých farnostech a pak nejdéle, celých dvaačtyřicet let, jako farář v nejvýše položené alpské farnosti Obergurgl, známém lyžařském středisku. Působil v pastoraci jak místních farníků, tak nespočetných turistů a rekreantů. Neúnavně vyučoval a konal exercicie v různých částech Rakouska. V průběhu šedesátých let zahájil svoji publikační činnost. Napsal celkem osm knih, který vyšly ve více vydáních, nejprve díky Křesťanské akademii v Římě, po pádu komunismu i u nás.

V průběhu let obdržel řadu různých ocenění. V roce 1989 ho papež Jan Pavel II. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Od roku 2000 žil Mons. Hrbata na zaslouženém odpočinku – nejdříve v italském Meranu a později v rakouském Silzu, kde po dlouhé nemoci v neděli večer 19.4.2009 zemřel. V Rakousku se s ním představení církve a farníci rozloučí v pátek 24.4. ve 14.00 hodin. Zádušní mši bude v děkanském kostele v Silzu sloužit Mons. Dr. Manfred Scheuer, biskup innsbrucký.

V Brně bude poslednímu rozloučení ve středu 29.4. v 15.00 hodin v chrámu Nejsvětější Trojice předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle, který byl s Mons. Josefem Hrbatou v přátelském osobním i písemném kontaktu. Po obřadu bude zemřelý uložen do rodinného hrobu na hřbitově v Brně – Králově Poli.

 

Soubory ke stažení

Další aktuality

Při setkání dominikánské rodiny se bude slavit stotřicítka

Tématem tradičního podzimního setkání dominikánské rodiny, které se uskuteční 12. října 2019 v prostorách pražského kláštera bratří dominikánů v Husově ulici, bude letos 130. výročí vzniku „jedné z malých ratolestí na velkém a starobylém kmeni řádu sv. Dominika“, České kongregace sester dominikánek. Hlavním celebrantem zahajovací mše svaté, která začne v 9.15 hod v kostele sv. Jiljí, bude Dominik kardinál Duka OP.
23.09.2019

Národní svatováclavská pouť 2019

Již tuto sobotu 28. září se ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Letos si připomeneme také deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.
23.09.2019

Benefiční koncert podpoří Adopci na dálku

Ve středu 25. září budou Boni pueri pod vedením sbormistra Marka Štilce zpívat pro chudé indické děti v hradecké katedrále Sv. Ducha od 19:45. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na vzdělávání školáků z nejchudších indických rodin zapojených do Adopce na dálku®. Na benefiční koncert, kterým vyvrcholí indická návštěva, jsou srdečně zváni všichni dárci i široká veřejnost.
23.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v TV Noe, Radiu Proglas, České televizi a Českém rozhlasu.
23.09.2019

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019