Z historického kalendáře na květen 2009

29. 04. 2009
Narození biblisty Jana Merella a bl. Marie Restituty Kafkové, posvěcení dostavěné katedrály sv. Víta v Praze, vydání apoštolského listu papeže Jana Pavla II. Ordinatio sacerdotalis, svatořečení Klementa Marie Hofbauera a úmrtí skladatele Antonína Dvořáka a kardinála Josefa Berana jsou jen některá z výročí, jež připomíná historický kalendář na měsíc květen 2009.

Pro TS ČBK zpracoval Arnošt Kelnar