Požehnání pramenů v Karlových Varech

V sobotu 2.5. byla v Karlových Varech zahájena lázeňská sezona spojená s požehnáním pramenů. Plzeňského biskupa Františka Radkovského a apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera tentokrát zastoupil litoměřický biskup Jan Baxant. Ve zprávě naleznete fotografie ze slavnosti. 
Publikováno: 7. 5. 2009 14:30

Karlovy Vary: Slavnost začala na Mlýnské kolonádě. Zúčastnili se také karlovarský děkan P. Miroslav Chlupsa OCr. a P. Vojslav Pavel Baxant OPraem., výpomocný duchovní na karlovarské faře. Sešlo se mnoho vzácných hostů, např. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, primátoři statutárních měst Chomutova a Přerova a velvyslanci několika zemí (Mongolsko, Turecko, Belgie, Slovensko).

Biskup Baxant, který se v tomto městě narodil a prožil tam dětství, úvodem uvedl, že je dojat, že tady může být, a je škoda, že není možné jmenovat každého přítomného. "Kdybyste tady nebyli vy, byla by tu jen tribuna s několika hosty," upozornil.

Na závěr zdůraznil, že provede při svěcení pramenů menší úpravu. Nebude prameny světit, protože jsou už dávno posvěceny Bohem a proto navracejí zdraví, ale požehná je. Zároveň požehná všem, kteří do Karlových Varů přicházejí s důvěrou, že zde najdou zdraví, které je Božím darem.

 

 

Slavnostní průvod pokračoval směrem na Tržní kolonádu, kde je freska zobrazující legendu o Karlu IV., který údajně objevil léčivé prameny při lovu v místních lesích kolem roku 1358. Potom biskup s věřícími přešel do Vřídelní kolonády, kde tryská pramen Vřídlo až do výše 12 metrů.

Slavnost pokračovala mší svatou  v nedalekém chrámu sv. Máří Magdalény, během níž zazněla Missa D Dur pro varhany od Antonína Dvořáka, Meditace nad Kamenickou strání pro varhany a Svatodušní intráda pro žesťové nástroje, tympány a varhany od Miloše Boka.

Mons. Baxant uvedl, že do tohoto chrámu jako dítě chodil  se svými vrstevníky, i když úplně všemu tehdy ještě nerozuměli. "Dítě nepotřebuje všemu rozumět. Jednomu však rozumí, jestli je nebo není milováno. V tomto chrámu jsme zakoušeli blízkost a dobrotu Pána Ježíše a Panny Marie." Připomněl také karlovarského děkana P. Kozu, řeholní sestry a  biskupy, kteří sem jezdili na léčení.

Dne 2.5. se připomíná památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, žijícího ve 4. století. Tento světec vystupoval statečně proti stoupencům bludaře Aria, hájil víru v Kristovo božství a pobýval dvacet let ve vyhnanství.

Mons. Baxant připomněl, že pronásledování křesťanů probíhalo v různých dobách. Mimo jiné dále uvedl: "Je snad zločin chtít mít druhé rád a nic za to nechtít, obětovat se a nevytrubovat to do světa, žít skromněji? Vyhnaní a pronásledovaní křesťané putovali z místa na místo, díky tomu se evangelium šířilo."

 

Foto a podklady: Kateřina Tetivová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019