Požehnání pramenů v Karlových Varech

V sobotu 2.5. byla v Karlových Varech zahájena lázeňská sezona spojená s požehnáním pramenů. Plzeňského biskupa Františka Radkovského a apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera tentokrát zastoupil litoměřický biskup Jan Baxant. Ve zprávě naleznete fotografie ze slavnosti. 
Publikováno: 7. 5. 2009 14:30

Karlovy Vary: Slavnost začala na Mlýnské kolonádě. Zúčastnili se také karlovarský děkan P. Miroslav Chlupsa OCr. a P. Vojslav Pavel Baxant OPraem., výpomocný duchovní na karlovarské faře. Sešlo se mnoho vzácných hostů, např. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, primátoři statutárních měst Chomutova a Přerova a velvyslanci několika zemí (Mongolsko, Turecko, Belgie, Slovensko).

Biskup Baxant, který se v tomto městě narodil a prožil tam dětství, úvodem uvedl, že je dojat, že tady může být, a je škoda, že není možné jmenovat každého přítomného. "Kdybyste tady nebyli vy, byla by tu jen tribuna s několika hosty," upozornil.

Na závěr zdůraznil, že provede při svěcení pramenů menší úpravu. Nebude prameny světit, protože jsou už dávno posvěceny Bohem a proto navracejí zdraví, ale požehná je. Zároveň požehná všem, kteří do Karlových Varů přicházejí s důvěrou, že zde najdou zdraví, které je Božím darem.

 

 

Slavnostní průvod pokračoval směrem na Tržní kolonádu, kde je freska zobrazující legendu o Karlu IV., který údajně objevil léčivé prameny při lovu v místních lesích kolem roku 1358. Potom biskup s věřícími přešel do Vřídelní kolonády, kde tryská pramen Vřídlo až do výše 12 metrů.

Slavnost pokračovala mší svatou  v nedalekém chrámu sv. Máří Magdalény, během níž zazněla Missa D Dur pro varhany od Antonína Dvořáka, Meditace nad Kamenickou strání pro varhany a Svatodušní intráda pro žesťové nástroje, tympány a varhany od Miloše Boka.

Mons. Baxant uvedl, že do tohoto chrámu jako dítě chodil  se svými vrstevníky, i když úplně všemu tehdy ještě nerozuměli. "Dítě nepotřebuje všemu rozumět. Jednomu však rozumí, jestli je nebo není milováno. V tomto chrámu jsme zakoušeli blízkost a dobrotu Pána Ježíše a Panny Marie." Připomněl také karlovarského děkana P. Kozu, řeholní sestry a  biskupy, kteří sem jezdili na léčení.

Dne 2.5. se připomíná památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, žijícího ve 4. století. Tento světec vystupoval statečně proti stoupencům bludaře Aria, hájil víru v Kristovo božství a pobýval dvacet let ve vyhnanství.

Mons. Baxant připomněl, že pronásledování křesťanů probíhalo v různých dobách. Mimo jiné dále uvedl: "Je snad zločin chtít mít druhé rád a nic za to nechtít, obětovat se a nevytrubovat to do světa, žít skromněji? Vyhnaní a pronásledovaní křesťané putovali z místa na místo, díky tomu se evangelium šířilo."

 

Foto a podklady: Kateřina Tetivová

Související články

Další aktuality

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020

Katolický týdeník: Sociální bubliny

Často slýcháme o problému sociálních bublin. Jde o názorově či věkově spřízněné skupiny, do nichž rádi zamíříme a pobudeme zde s ostatními. A rádi. Od přátel se leccos dozvíme, vzájemně si pomáháme, víme, že jsme si nablízku. Jenže platí to i v případě, kdy se ocitneme ve virtuálním světě - kde také máme své „přátele“?
06.08.2020