Požehnání pramenů v Karlových Varech

V sobotu 2.5. byla v Karlových Varech zahájena lázeňská sezona spojená s požehnáním pramenů. Plzeňského biskupa Františka Radkovského a apoštolského nuncia arcibiskupa Diega Causera tentokrát zastoupil litoměřický biskup Jan Baxant. Ve zprávě naleznete fotografie ze slavnosti. 
Publikováno: 7. 5. 2009 14:30

Karlovy Vary: Slavnost začala na Mlýnské kolonádě. Zúčastnili se také karlovarský děkan P. Miroslav Chlupsa OCr. a P. Vojslav Pavel Baxant OPraem., výpomocný duchovní na karlovarské faře. Sešlo se mnoho vzácných hostů, např. Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje, primátoři statutárních měst Chomutova a Přerova a velvyslanci několika zemí (Mongolsko, Turecko, Belgie, Slovensko).

Biskup Baxant, který se v tomto městě narodil a prožil tam dětství, úvodem uvedl, že je dojat, že tady může být, a je škoda, že není možné jmenovat každého přítomného. "Kdybyste tady nebyli vy, byla by tu jen tribuna s několika hosty," upozornil.

Na závěr zdůraznil, že provede při svěcení pramenů menší úpravu. Nebude prameny světit, protože jsou už dávno posvěceny Bohem a proto navracejí zdraví, ale požehná je. Zároveň požehná všem, kteří do Karlových Varů přicházejí s důvěrou, že zde najdou zdraví, které je Božím darem.

 

 

Slavnostní průvod pokračoval směrem na Tržní kolonádu, kde je freska zobrazující legendu o Karlu IV., který údajně objevil léčivé prameny při lovu v místních lesích kolem roku 1358. Potom biskup s věřícími přešel do Vřídelní kolonády, kde tryská pramen Vřídlo až do výše 12 metrů.

Slavnost pokračovala mší svatou  v nedalekém chrámu sv. Máří Magdalény, během níž zazněla Missa D Dur pro varhany od Antonína Dvořáka, Meditace nad Kamenickou strání pro varhany a Svatodušní intráda pro žesťové nástroje, tympány a varhany od Miloše Boka.

Mons. Baxant uvedl, že do tohoto chrámu jako dítě chodil  se svými vrstevníky, i když úplně všemu tehdy ještě nerozuměli. "Dítě nepotřebuje všemu rozumět. Jednomu však rozumí, jestli je nebo není milováno. V tomto chrámu jsme zakoušeli blízkost a dobrotu Pána Ježíše a Panny Marie." Připomněl také karlovarského děkana P. Kozu, řeholní sestry a  biskupy, kteří sem jezdili na léčení.

Dne 2.5. se připomíná památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, žijícího ve 4. století. Tento světec vystupoval statečně proti stoupencům bludaře Aria, hájil víru v Kristovo božství a pobýval dvacet let ve vyhnanství.

Mons. Baxant připomněl, že pronásledování křesťanů probíhalo v různých dobách. Mimo jiné dále uvedl: "Je snad zločin chtít mít druhé rád a nic za to nechtít, obětovat se a nevytrubovat to do světa, žít skromněji? Vyhnaní a pronásledovaní křesťané putovali z místa na místo, díky tomu se evangelium šířilo."

 

Foto a podklady: Kateřina Tetivová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019