Zemřel P. Vladimír Sluka

V neděli 21.6.2009 byl v Rajhradě na věčnost povolán P. Vladimír Sluka, duchovní správce u řeholních sester v Jiřetíně pod Jedlovou.
Publikováno: 23. 6. 2009 17:00

Narodil se 23.11.1925 v Českém Dubu. Studoval v Litoměřicích a Římě. Na kněze byl vysvěcen 8.4.1950 v Litoměřicích. Za minulého režimu nemohl vždy veřejně vykonávat své kněžské poslání, byl nucen nastoupit do PTP a také později pracoval v civilních zaměstnáních. Celá svá kněžská léta až do odchodu na odpočinek působil v litoměřické diecézi a to v Liberci, Novém Městě pod Smrkem, Lipové a naposledy v Jiřetíně pod Jedlovou, jako dlouholetý duchovní správce sester. Poslední roky svého života strávil na zaslouženém odpočinku u sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě u Brna.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou ve středu 1.7.2009 v 15.00 hodin.

Po mši svaté budou jeho tělesné ostatky uloženy do hrobu na místním hřbitově. O modlitbu za spásu jeho duše prosí biskup Jan Baxant spolu s duchovními, řádovými sestrami, věřícími litoměřické diecéze, rodinou Štěpánovou a dalšími přáteli.

Další aktuality

Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
09.08.2020

Náš život je milostí Ducha svatého povolán stát se modlitbou

Papež František zaslal list řeholní kongregaci Nejmenších františkánek od Nejsvětějšího Srdce (M.S.C.), u příležitosti jejich dnes zahájeného jubilejního roku, pojícího se k nadcházejícímu 100. výročí narození pro nebe jejich zakladatelky bl. Marie Markéty Caiani (1863-1921).
08.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 19. neděli v mezidobí má název Zachraň mě.
08.08.2020

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020