Zemřel P. Vladimír Sluka

V neděli 21.6.2009 byl v Rajhradě na věčnost povolán P. Vladimír Sluka, duchovní správce u řeholních sester v Jiřetíně pod Jedlovou.
Publikováno: 23. 6. 2009 17:00

Narodil se 23.11.1925 v Českém Dubu. Studoval v Litoměřicích a Římě. Na kněze byl vysvěcen 8.4.1950 v Litoměřicích. Za minulého režimu nemohl vždy veřejně vykonávat své kněžské poslání, byl nucen nastoupit do PTP a také později pracoval v civilních zaměstnáních. Celá svá kněžská léta až do odchodu na odpočinek působil v litoměřické diecézi a to v Liberci, Novém Městě pod Smrkem, Lipové a naposledy v Jiřetíně pod Jedlovou, jako dlouholetý duchovní správce sester. Poslední roky svého života strávil na zaslouženém odpočinku u sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě u Brna.

S naším drahým zesnulým se rozloučíme při mši svaté ve farním kostele Nejsvětější Trojice v Jiřetíně pod Jedlovou ve středu 1.7.2009 v 15.00 hodin.

Po mši svaté budou jeho tělesné ostatky uloženy do hrobu na místním hřbitově. O modlitbu za spásu jeho duše prosí biskup Jan Baxant spolu s duchovními, řádovými sestrami, věřícími litoměřické diecéze, rodinou Štěpánovou a dalšími přáteli.

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019