Na Velehradě byla udělena vyznamenání

V rámci Národní pouti ke sv. Cyrilu a Metoději byla v neděli 5.7. po slavnostní bohoslužbě udělena vyznamenání České biskupské konference (ČBK) za činnosti v různých oblastech. Jmenovací dekrety přečetl světící olomoucký biskup Josef Hrdlička, delegát ČBK pro kulturu a památky.
Publikováno: 8. 7. 2009 18:25

Velehrad: Ocenění převzali:

Řád sv. Cyrila a Metoděje

Prof. Petr Fiala, hudební skladatel a pedagog, šéfdirigent Českého filharmonického sboru. Je autorem např. vokálních a instrumentálních cyklů pro děti a mládež a sólových skladeb.

 

 

 

 

 

 

Děkovné uznání ČBK

Zdirad J. K. Čech, heraldik

Patří k našim předním grafikům a ilustrátorům, publikoval několik set heraldických kreseb.

Oceněn byl i František Xaver Thuri, hudební skladatel a interpret, jeden z čelných představitelů pražského hudebního života, který se však na Velehrad nemohl dostavit.

 

 

 

Pamětní medaile ČBK

Miloslav Šváček, předseda Mezinárodní unie katolických esperantistů (IKUE) - na fotografii uprostřed

Jaroslav Vrbenský, redaktor nakladatelství Vyšehrad

Jeho zásluhou nakladatelství vydalo desítky kvalitních populárně křesťanských i odborně teologických knih jak před rokem 1989, tak i později (na fotografii vpravo).

Oceněna byla též MUDr. Dagmar Pohunková, lékařka. Vedle endokrinologické praxe se léta věnovala práci v Etické komisi Ministerstva zdravotnictví ČR, kterou zakládala. Slavnostní bohoslužby na Velehradě se nemohla zúčastnit.

Související články