Papež Benedikt XVI. o návštěvě u nás

Svatý otec při generální audienci 30. září 2009 na svatopetrském náměstí ve Vatikánu poděkoval Bohu spolu s více než deseti tisíci poutníky za "mimořádnou apoštolskou cestu do České republiky". Papež řekl, že cesta do České republiky byla znamením pro celou Evropu.
Publikováno: 5. 10. 2009 20:15

"Návštěva, kterou jsem podnikl také jako upomínku na pád komunistického režimu v Evropě před dvaceti lety, byla poutí na místo víry a působení významných světců. Tato cesta měla současně být znamením pro celou Evropu, pro náš kontinent, který se potřebuje znovu zamilovat do Krista a nabrat naději pro pravý život," řekl papež.

O nedávné cestě dále řekl: "Byla to skutečná pouť a zároveň mise do srdce Evropy: pouť to byla proto, že Čechy a Morava jsou již více než tisíciletí zemí víry a posvátnosti, mise to byla proto, že Evropa potřebuje najít pevné základy své naděje v Boha a v jeho lásku."

Svatý otec svou cestu shrnul následujícími slovy: "Moje první zastávka patřila známému Pražskému Jezulátku, které tak konkrétně znázorňuje tajemství vtělení. Toto zobrazení se nalézá v kostele zasvěceném Panně Marii Vítězné. Od Panny Marie si stále toužíme vyprosit skutečné vítezství, vítězství lásky a života pro naše rodiny a celou společnost. Poselství naděje, která je založena ve víře v Krista, bylo tématem eucharistické slavnosti v Brně a ve Staré Boleslavi, kterou jsem slavil spolu s mnoha mladými lidmi. Ve Staré Boleslavi jsem se modlil u hrobu svatého mučedníka Václava, jehož obliba spočívá také v tom, že před všemi svody světské moci dal přednost Boží říši."

Papež hovořil také o dalších setkáních, která při své cestě absolvoval. "Všude se mi dostalo srdečného přijetí, za což děkuji všem lidem v České republice. Kéž jim Bůh pomáhá znovu nalézt křesťanské kořeny, které formovaly jejich kulturu, a kéž jim pomáhá na těchto základech vybudovat svůj život."

Papež vyjádřil naději, že liturgické obřady, které se v České republice konaly, "přispějí k prohloubení víry a oživení katolické angažovanosti národů ve střední Evropě, hlavně pak mladých lidí".

 

Zdroj: http://www.navstevapapeze.cz/

Související články

Další aktuality

Svatý týden: Od Květné neděle až po Zmrtvýchvstání Páně

Velikonoce jsou pro křesťany vrcholem celého církevního roku. Letošní velikonoční svátky budou jiné, bez účasti věřících v chrámech na bohoslužbách. Ale i tak představujeme jednotlivé dny Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně, jejich symboliku a slavení.
04.04.2020

Nedělní kázání pro děti - Květná neděle

Nedělní kázání otce Romana Vlka pro děti na Květnou neděli (5. duben 2020).
04.04.2020

Modlitba v rodině – Květná neděle

Svatý týden nás branou Květné neděle uvádí k jádru velikonočního tajemství, které nám připomíná umučení, smrt a vzkříšení Pána Ježíše Krista. Jak prožívat toto velikonoční období v čase pandemie, jež nás nutí zůstat zavřené v našich domovech?
04.04.2020

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020