Z historického kalendáře na listopad 2009

30. 10. 2009
Narození sv. Augustina a papeže Benedikta XV., uvedení Arnošta z Pardubic do úřadu pražského arcibiskupa, posvěcení lateránské baziliky, založení královéhradeckého biskupství, svatořečení Anežky České, návštěva Matky Terezy v České republice a úmrtí sv. Karla Boromejského jsou jen některá z výročí, jež připomíná historický kalendář na listopad 2009.

Pro potřeby TS ČBK zpracoval Arnošt Kelnar