banner sekce
Sekce

Katecheze

Březnový Nezbeda

Březnový Nezbeda tentokrát dostal vloženou přílohu – letáček s povídkou, kterou vydala Brněnská tisková misie.
Publikováno: 10. 3. 2010 11:30

V březnovém čísle Nezbedy můžete najít následující rubriky:

 

Setkání – Poznáš, s kým jsem hovořil? Rozhovor s biblickou postavou, mužem, který zasadil tamaryšek

Buďme radostní a poctiví – rozhovor s Jindřiškou Dvořákovou, představenou kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova

Svatá Klára – třetí část komiksového příběhu

Roboti přicházejí – pohlédnutí do světa kybernetiky, světa budoucnosti i současnosti

Strýčkovo auto – příběh

Pozoruhodné rostliny – zajímavá fauna

Sova pálená – povídka

Ze školních lavic – povedené výroky méně povedených žáků

Inspektor Norris – Neukončený případ. Kde se nachází inspektor Norris?

Měsíční kámen – pohádkový příběh na pokračování

Toulky naší vlastí – navštívili jsme krytý most v Radošově, kostel Panny Marie Pomocné z Hvězdy v Železném Brodu a Špičácký železniční tunel na Šumavě

Zábava – hádanky pro bystré hlavy, strana humoru

 

Březnový Cvrček

Protože počátkem následujícího měsíce, kdy Nezbeda se Cvrčkem vychází, budou Velikonoce, je toto číslo orientováno právě na tyto svátky, aby se na ně rodiče s dětmi dobře připravili.

 

 

 

Nezbeda

zábavný křesťanský měsíčník pro děti

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin

 

Cvrček

časopis pro předškoláky

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin/cvrcek

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018