banner sekce
Sekce

Katecheze

Časopis Cvrček pro malé cvrčky je tu!

Cvrček je časopis pro předškolní děti. Bude vycházet jako příloha již známého dětského časopisu Nezbeda od prosince 2009. Nulté číslo, které bude vydáno jako příloha na ukázku zdarma, vyjde už v zářijovém čísle Nezbedy.
Publikováno: 29. 6. 2009 14:35

Zlín: Časopis bude vycházet jako příloha Nezbedy, tedy ve formá­tu B5 a v rozsahu osmi stran na pevnějším papíru tak, aby byli malí čtenáři schopni „číst“ a vymalovávat obrázky a rodiče jim pomáhali s textem. Koncepce časopisu vychází z myšlenky, aby rodiče se svými předškoláky mohli prožívat vztah s Bohem také prostřednictvím pravidelného čtení, zábavy i různých her.

Obsah časopisu bude spojen s liturgickou dobou, ve které bude vydá­ván. Každé číslo bude mít jednotné téma. V časopise bude například: Cvrčkovo čtení – v textu budou některá slova nahrazena obrázky, komiks – příběhy z rodiny Zajíčkových, okénko pro rodiče – myšlenka pro rodiče, pohádka – vyprávění bude doplněno kvízem, vystřihovánka – pro šikovné ruce, modlitba, kvízy, drobné hříčky...

 

Co mohou udělat zájemci o Cvrčka?

Určitě by měli dát o svém zájmu vědět prostřednictvím listovní zásilky (Nezbeda s.r.o., Divadelní 6, 760 01 Zlín) nebo elektronické pošty (nezbeda.zlin@volny.cz). Nezapomeňte uvést adresu, kam Vám má být zdarma zasláno ukázkové nulté číslo.

 

Více informací o Cvrčkovi naleznete na webových stránkách www.volny.cz/nezbeda.zlin/cvrcek.

 

 

Zdroj: http://katechet.cirkev.cz

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018