banner sekce
Sekce

Katecheze

Co přináší dubnový Nezbeda?

Dubnové vydání Nezbedy, časopisu pro děti ve věku 8 až 12 let, je zaměřeno především velikonočně.
Publikováno: 7. 4. 2009 16:45

Zlín: v dubnovém čísle Nezbedy najdete následující články:

 

Biblická soutěž z Nového zákona – každý měsíc se soutěží o mobilní telefon a další zajímavé ceny

Liturgický slovník – vysvětlí, co znamená slovo paškál

Na slovíčko s biskupem – na otázky o křestním patronovi odpovídá brněnský biskup Vojtěch Cikrle

Vítěz nad smrtí – povídání o událostech, které před dvěma tisíci roky významně ovlivnily celé lidstvo i dějiny spásy

Cestou víry – třetí pokračování komiksu ze života sv. Cyrila a Metoděje

Jak zvony odletěly – velikonoční příběh o zvonech, které „odletěly do Říma“

Kosti v muzeu – záhada v egyptské Káhiře

Mlčenliví svědkové – k čemu jsou boží muka

Stará studna – moderní pohádkový příběh

Dokážeš to – jak udělat květinu z latexových barev na výzdobu oken

Velmi drahé zboží – dva příklady přírodních vzácností nebo lidské pošetilosti

Toulky naší vlastí – navštívili jsme národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a každému doporučujeme totéž – určitě nebude zklamán

Zábava – hádanky pro bystré hlavy, strana humoru

 

Nezbeda

zábavný křesťanský měsíčník pro děti

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018