banner sekce
Sekce

Katecheze

Co přináší dubnový Nezbeda?

Dubnové vydání Nezbedy, časopisu pro děti ve věku 8 až 12 let, je zaměřeno především velikonočně.
Publikováno: 7. 4. 2009 16:45

Zlín: v dubnovém čísle Nezbedy najdete následující články:

 

Biblická soutěž z Nového zákona – každý měsíc se soutěží o mobilní telefon a další zajímavé ceny

Liturgický slovník – vysvětlí, co znamená slovo paškál

Na slovíčko s biskupem – na otázky o křestním patronovi odpovídá brněnský biskup Vojtěch Cikrle

Vítěz nad smrtí – povídání o událostech, které před dvěma tisíci roky významně ovlivnily celé lidstvo i dějiny spásy

Cestou víry – třetí pokračování komiksu ze života sv. Cyrila a Metoděje

Jak zvony odletěly – velikonoční příběh o zvonech, které „odletěly do Říma“

Kosti v muzeu – záhada v egyptské Káhiře

Mlčenliví svědkové – k čemu jsou boží muka

Stará studna – moderní pohádkový příběh

Dokážeš to – jak udělat květinu z latexových barev na výzdobu oken

Velmi drahé zboží – dva příklady přírodních vzácností nebo lidské pošetilosti

Toulky naší vlastí – navštívili jsme národní přírodní rezervaci Broumovské stěny a každému doporučujeme totéž – určitě nebude zklamán

Zábava – hádanky pro bystré hlavy, strana humoru

 

Nezbeda

zábavný křesťanský měsíčník pro děti

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin

Související články