banner sekce
Sekce

Katecheze

Druhé číslo revue Cesty katecheze 2010 se věnuje tématu KATECHUMENÁT

Vyšlo nové číslo časopisu Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku s názvem "Katechumenát". Společným námětem revue pro rok 2010 je téma "Cesty k velikonočnímu tajemství".
Publikováno: 26. 4. 2010 16:30

Téma "Katechumenát" si pravděpodobně většina lidí zcela správně spojuje s novými zájemci o křest a účast na životě církve. Méně známá je však skutečnost, že pro katechety katechumenát představuje také vzor každé katecheze.

Aktuální pojetí katechumenátu v našich podmínkách představuje Aleš Opatrný. Biskup Václav Malý a Helena Johnová svědčí o zkušenosti s realizací katechumenátu ve farnosti Česká Třebová. Martin Sedloň téma doplňuje pohledem na těžkosti, které mohou doprovázet nově obrácené křesťany při začleňování do společenství církve vzhledem ke spiritualitě, která je jim blízká. Sociolog Martin Vávra přibližuje hodnotové prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a ve kterém by měli křesťané být "solí" země.

Katechumenát je také vzorem každé katecheze, a to zvláště těch, kteří byli pokřtěni, uvedeni do života církve, avšak nebyli evangelizování. O inspiraci katecheze katechumenátem pojednává resumé článku André Fossiona. Téma je doplněno příspěvky - podněty pro praxi: Petr Chalupa pojednává o uvádění dětí do četby Bible, Lenka Jeřábková se věnuje Vyznání víry v katechezi a Marie Zimmermannová nabízí scénář a podklady pro katechezi s biřmovanci o uvedení svátosti křtu do souvislosti s biřmováním. Doplňkem k tématu je SLOVNÍČEK odborných výrazů souvisejících s křesťanskou iniciací a druhá část cyklu Symboly v katechezi, ve které Radek Martinek představuje prvokřesťanské symboly víry v záchranu Boží.

 

Anotace jednotlivých příspěvků a jejich shrnutí v anglickém či německém jazyce si lze přečíst na www.cestykatecheze.cz v rubrice Archiv.

 

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018