Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Druhé číslo revue Cesty katecheze 2010 se věnuje tématu KATECHUMENÁT

Datum publikace26. 4. 2010, 16.30
TiskTisk

Vyšlo nové číslo časopisu Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku s názvem 'Katechumenát'. Společným námětem revue pro rok 2010 je téma 'Cesty k velikonočnímu tajemství'.

Téma 'Katechumenát' si pravděpodobně většina lidí zcela správně spojuje s novými zájemci o křest a účast na životě církve. Méně známá je však skutečnost, že pro katechety katechumenát představuje také vzor každé katecheze.

Aktuální pojetí katechumenátu v našich podmínkách představuje Aleš Opatrný. Biskup Václav Malý a Helena Johnová svědčí o zkušenosti s realizací katechumenátu ve farnosti Česká Třebová. Martin Sedloň téma doplňuje pohledem na těžkosti, které mohou doprovázet nově obrácené křesťany při začleňování do společenství církve vzhledem ke spiritualitě, která je jim blízká. Sociolog Martin Vávra přibližuje hodnotové prostředí, ve kterém se všichni pohybujeme a ve kterém by měli křesťané být 'solí' země.

Katechumenát je také vzorem každé katecheze, a to zvláště těch, kteří byli pokřtěni, uvedeni do života církve, avšak nebyli evangelizování. O inspiraci katecheze katechumenátem pojednává resumé článku André Fossiona. Téma je doplněno příspěvky - podněty pro praxi: Petr Chalupa pojednává o uvádění dětí do četby Bible, Lenka Jeřábková se věnuje Vyznání víry v katechezi a Marie Zimmermannová nabízí scénář a podklady pro katechezi s biřmovanci o uvedení svátosti křtu do souvislosti s biřmováním. Doplňkem k tématu je SLOVNÍČEK odborných výrazů souvisejících s křesťanskou iniciací a druhá část cyklu Symboly v katechezi, ve které Radek Martinek představuje prvokřesťanské symboly víry v záchranu Boží.

 

Anotace jednotlivých příspěvků a jejich shrnutí v anglickém či německém jazyce si lze přečíst na www.cestykatecheze.cz v rubrice Archiv.

 

 

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou