banner sekce
Sekce

Katecheze

Druhé číslo revue Cesty katecheze právě vychází

Téma druhého čísla nově založeného profesního čtvrtletníku pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze má název "Bůh s námi". Články tohoto čísla se vztahují k Boží přítomnosti v Písmu svatém, ve službě slova a ve společenství. Z našich biskupů přidává svoji zkušenost a povzbuzení arcibiskup Jan Graubner.
Publikováno: 28. 4. 2009 18:50

Praha: Článek biblisty Bedřicha Horáka s názvem Emanuel – Bůh s námi výkladem Písma dokládá, že Bůh nás neustále chrání, žehná nám a zbavuje nás od zlého v celém průběhu dějin až do současnosti. Tento článek může posloužit jako velmi vhodné východisko pro představení vztahu Boha k člověku zvláště v katechezi mládeže a dospělých, ale také pro každého osobně. Pastorální teolog Aleš Opatrný "aktuálně čte" konstituci Dei Verbum, kde čtenáře provází nároky této konstituce zvláště na ty, kteří chtějí přibližovat bohatství Písma druhým lidem. Psycholog Peter Tavel se věnuje potřebě člověka mít naději do budoucnosti, která člověku pomáhá překonat i velmi těžké životní situace. Člověk musí mít pevný bod, o který se může opřít. Požadavky kladené na tento bod splňuje Bůh.

Kněží a katecheti by měli být lidmi naděje, nerezignovaní na současné poměry a neustále hledající cesty k člověku. K tomu poskytuje bohatou inspiraci článek Perspektivy katecheze v pluralitní společnosti, jehož autorem je zahraniční odborník, belgický katechetik André Fossion. Ve druhém čísle je uveřejněna první část jeho obsáhlého článku zabývající se formami katecheze společenství, nutností rozmanitosti katechetické nabídky různým zájemcům o katechezi a iniciační katechezí mladých lidí. Mnohé čtenáře pravděpodobně překvapí blízkost problematiky mezi našimi zeměmi a témata, o kterých se u nás zatím nehovoří.

V rubrikách věnovaných praktickým pomůckám pro katechezi naleznete celkem tři příspěvky. První z nich zpracoval Petr Chalupa a zabývá se tématem Stvoření. Další dva se věnují ikonám jako vhodnému východisku katecheze. Konkrétně můžete vyzkoušet i jednoduchý postup pro práci s ikonami Panny Marie a obohatit tak své prožívání májových dní. Hlavní pozornost je věnována Rublevově ikoně Trojice, nádhernému obrazu společenství Nejsvětější Trojice, která zve každého člověka k prostřenému stolu.

Články v čísle doplňuje slovníček odborných výrazů, kterými se upřesňuje a vymezuje oblast biblické pastorace a katecheze s biblickými texty. Na předposlední straně revue uveřejňuje několik pozvánek určených ke vzdělávání a duchovní formaci kněží a katechetů, a také pozvánku k mezinárodní výtvarné soutěži "Jak věří děti".

 

Druhé číslo revue Cesty katecheze bude zasláno těm, kteří si časopis již objednali. Jednotlivě ho lze zakoupit v redakci časopisu nebo si dodatečně objednat celý ročník na www.cestykatecheze.cz.

 

Adresa redakce:

Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi,
Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc; tel.: 739 344 194, 587 405 241.

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018