banner sekce
Sekce

Katecheze

Pozvání na Cesty katecheze 2010

Katechetická sekce České biskupské konference a redakce revue Cesty katecheze pro katechetiku a náboženskou pedagogiku nabízí všem, kdo se v církvi věnují katechezi a náboženskému vzdělávání, druhý ročník revue zaměřené na téma "Cesty k velikonočnímu tajemství".
Publikováno: 2. 12. 2009 15:15

Praha: Redakce plánuje vydání čtyř čísel, ve kterých představí katechezi a vyučování náboženství v jednotlivých etapách víry, kterým budou odpovídat témata jednotlivých čísel:

  • První evangelizace (vyjde v lednu 2010)
  • Katechumenát (duben 2010)
  • Mystagogie (červenec 2010)
  • Trvalá výchova ve víře (říjen 2010)

Obsah jednotlivých čísel nabídne dva úhly pohledu: směrem k příjemcům katecheze a vyučování a vzhledem k obsahu katecheze a vyučování. Do této problematiky nás uvede v prvním čísle doc. Ludvík Dřímal.

V etapě první evangelizace jde především o první hlásání evangelia zájemcům o křesťanství a víru z různých vrstev společnosti, o nabídku církve žákům a studentům církevních a veřejných škol a o výuku náboženství ve školách. Obracíme se k nim v rámci života naší společnosti, která má určitý vztah ke křesťanství a církvi, k hlásaným hodnotám a k tradicím. Pohled naší společnosti na křesťanství a církev nabídnou články vycházející z nejnovějšího průzkumu hodnot v České republice, který realizuje výzkumný tým dr. Prudkého.

Obsah první evangelizace úzce souvisí s chápáním, co je křesťanská víra, s tématikou inkulturace a "uvěřitelnosti" křesťanské zvěsti, o nichž budou pojednávat články Mgr. M. Zimmermannové (vycházející ze VII. celostátního kongresu katechetů v Kroměříži), ThLic. Jiřího Peška a ThLic. Davida Boumy. Inspiraci o přístupech k příjemcům naší evangelizace poskytne pohled na zkušenosti sv. Pavla v článku novozákonního biblisty ThLic. Marka Kozáka. Na zahraniční zkušenosti nahlédneme do italského časopisu Catechesi vydávaného salesiánským vydavatelstvím Eledici.

Revue Cesty katecheze si můžete objednat prostřednictvím internetových stránek www.cestykatecheze.cz nebo telefonicky či písemně na adrese redakce: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, predplatne@cestykatecheze.cz, tel. 739 344 194 nebo 587 405 241.

Obsah ročníku 2009, který je anotován názvy souvisejících článků, bude v plném znění uveřejněn na internetových stránkách časopisu www.cestykatecheze.cz během ledna až února 2010.

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018