banner sekce
Sekce

Katecheze

Prosincový Nezbeda

Prosincový Nezbeda je tradičně laděn vánočně. V tomto čísle se poprvé objevuje seriál Setkání, ve kterém budeme pokaždé hovořit s některou biblickou postavou. Předplatitelé Cvrčka, časopisu pro předškoláky, v tomto výtisku také naleznou první výtisk tohoto periodika.
Publikováno: 14. 12. 2009 11:00

Setkání – Poznáš, s kým jsem hovořil? – rozhovor s biblickou postavou

Příběh stále živý – povídání o prvních Vánocích

Zajímavost – Kuťáci – o známých postavičkách Pata a Mata

Benjamín – vánoční povídka

Svatováclavská legenda – zakončení komiksového příběhu

Inspektor Norris – Kdo je pachatelem? – tentokrát se inspektor Norris domnívá, že kolega udělal chybu

Měsíční kámen – pohádkový příběh na pokračování

Světlo ve tmě – vánoční příběh

Dokážeš to – nápad i pro méně šikovné ruce

Toulky naší vlastí – navštívili jsme dvě kulturní památky – Betlém u Kuksu a Vyšebrodský klášter

Zábava – hádanky pro bystré hlavy, strana humoru

 

Prosincový Cvrček

Rodiče se svými dětmi mohou hovořit o daru, především o tom vánočním, který nám Bůh dal. V tomto vydání také najdeme Mikulášskou legendu, zdobení vánočního stromku a vystřihovánku vánoční ozdoby a se zaječí rodinou ušáčků si postavíme betlém.

 

 

 

 

Nezbeda

zábavný křesťanský měsíčník pro děti

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: +420 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin

 

Cvrček

časopis pro předškoláky

Divadelní 6, 760 01 Zlín

tel.: +420 739 344 031

e-mail: nezbeda.zlin@volny.cz

web: www.volny.cz/nezbeda.zlin/cvrcek

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018