banner sekce
Sekce

Katecheze

Vyšlo třetí číslo revue Cesty katecheze

Téma třetího čísla nově založeného profesního čtvrtletníku pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze má název "Boží plán spásy". Články čísla přinášejí různé, spíše praktické podněty k tomuto tématu. Některé příspěvky lze využít k přípravě na návštěvu papeže Benedikta XVI.
Publikováno: 15. 7. 2009 16:00

Praha: "Existuje mnoho otázek, které dnes na poli katecheze vyžadují nové teologické pojednání," uvádí belgický katechetik André Fossion SJ ve druhé části svého rozsáhlého pojednání o perspektivách katecheze v pluralitní společnosti, do něhož shrnul své dosavadní hluboké zkušenosti a výsledky své odborné práce. Pojem "spása" a Boží spásné dílo patří mezi ty, ke kterým je třeba přistoupit novým a srozumitelným způsobem. Biblista Petr Chalupa přibližuje v článku Předobrazy Ježíše Krista ve Starém zákoně obsah pojmu "Boží plán spásy" a analogického pojmu "dějiny spásy" a v této souvislosti vysvětluje typologický význam Starého zákona. Spirituální teolog Martin Sedloň se zaměřil na lásku a naději v encyklikách papeže Benedikta XVI. ve vztahu ke správnému chápání identity člověka. Článek Ježíš nám daruje svého Ducha uvozuje návrh několika katechezí, jejichž účelem je uvádět mladé lidi a jejich rodiny do života v Duchu Svatém, protože právě On účinně působí uskutečňování dějin spásy také v našich životech.

Dějiny spásy jsou dějinami Boží věrnosti a lidského odmítání. Bůh svoji věrnost potvrzuje mj. uzavíráním a obnovou smlouvy s člověkem a se svým národem. Přehled těchto smluv a jejich stručnou charakteristiku nabízí příspěvek M. Popilkové Smlouva v Božím plánu spásy. Příspěvek obsahuje i konkrétní podněty ke zpracování v katechezi a ve výuce náboženství. Hlavní téma dále doplňují články Dějiny spásy v eucharistické modlitbě a Spása ve světových náboženstvích. Nabídku čísla kromě několika kratších tipů na pomůcky uzavírá resumé z vystoupení kardinála Waltera Kaspera na evropském sympóziu "Křesťanská komunita a první hlásání", které se konalo v květnu t. r. v Římě. Příspěvek se věnuje úkolům a pojetí Nové evangelizace a ve své druhé části podnětům pro katechezi a výuku náboženství.

Třetí číslo revue Cesty katecheze bude zasláno těm, kteří si časopis již objednali. Jednotlivě ho lze zakoupit v redakci časopisu nebo si dodatečně objednat celý ročník na www.cestykatecheze.cz.

 

Adresa redakce:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi

Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc

tel.: 739 344 194, 587 405 241

 

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018