Lupa
Obsah Obsah
Portál
Reklama

Vyšlo třetí číslo revue Cesty katecheze

Datum publikace15. 7. 2009, 16.00
TiskTisk

Téma třetího čísla nově založeného profesního čtvrtletníku pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze má název 'Boží plán spásy'. Články čísla přinášejí různé, spíše praktické podněty k tomuto tématu. Některé příspěvky lze využít k přípravě na návštěvu papeže Benedikta XVI.

Praha: 'Existuje mnoho otázek, které dnes na poli katecheze vyžadují nové teologické pojednání,' uvádí belgický katechetik André Fossion SJ ve druhé části svého rozsáhlého pojednání o perspektivách katecheze v pluralitní společnosti, do něhož shrnul své dosavadní hluboké zkušenosti a výsledky své odborné práce. Pojem 'spása' a Boží spásné dílo patří mezi ty, ke kterým je třeba přistoupit novým a srozumitelným způsobem. Biblista Petr Chalupa přibližuje v článku Předobrazy Ježíše Krista ve Starém zákoně obsah pojmu 'Boží plán spásy' a analogického pojmu 'dějiny spásy' a v této souvislosti vysvětluje typologický význam Starého zákona. Spirituální teolog Martin Sedloň se zaměřil na lásku a naději v encyklikách papeže Benedikta XVI. ve vztahu ke správnému chápání identity člověka. Článek Ježíš nám daruje svého Ducha uvozuje návrh několika katechezí, jejichž účelem je uvádět mladé lidi a jejich rodiny do života v Duchu Svatém, protože právě On účinně působí uskutečňování dějin spásy také v našich životech.

Dějiny spásy jsou dějinami Boží věrnosti a lidského odmítání. Bůh svoji věrnost potvrzuje mj. uzavíráním a obnovou smlouvy s člověkem a se svým národem. Přehled těchto smluv a jejich stručnou charakteristiku nabízí příspěvek M. Popilkové Smlouva v Božím plánu spásy. Příspěvek obsahuje i konkrétní podněty ke zpracování v katechezi a ve výuce náboženství. Hlavní téma dále doplňují články Dějiny spásy v eucharistické modlitběSpása ve světových náboženstvích. Nabídku čísla kromě několika kratších tipů na pomůcky uzavírá resumé z vystoupení kardinála Waltera Kaspera na evropském sympóziu 'Křesťanská komunita a první hlásání', které se konalo v květnu t. r. v Římě. Příspěvek se věnuje úkolům a pojetí Nové evangelizace a ve své druhé části podnětům pro katechezi a výuku náboženství.

Třetí číslo revue Cesty katecheze bude zasláno těm, kteří si časopis již objednali. Jednotlivě ho lze zakoupit v redakci časopisu nebo si dodatečně objednat celý ročník na www.cestykatecheze.cz.

 

Adresa redakce:
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi

Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc

tel.: 739 344 194, 587 405 241

 

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou