banner sekce
Sekce

Katecheze

IV. VĚDECKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCE

Čtvrtá vědecká katechetická konference se bude věnovat tématu "Boží slovo v katechezi". Navazuje tak na předchozí sympozia v dalším vzdělávání lidí aktivně působících v oblasti katecheze. Vystoupí na ní přednášející ze zahraničí a z našich teologických fakult.
Publikováno: 11. 5. 2010 21:30

Katechetické konference jsou obecně zaměřeny především pro odborníky, kteří organizují vzdělávání katechetů (počáteční i průběžné) a určují obsah katechetických programů alespoň na diecézní úrovni nebo nesou odpovědnost v procesu vyřizování kanonických misí.

Konference jako forma dalšího vzdělávání je tedy určena zaměstnancům diecézních katechetických středisek, odborníkům z teologických fakult a dalším, kterým je svěřena řídící odpovědnost v katechizaci.

Program konference je sestaven tak, aby se přítomní účastníci mohli lépe zapojit do dialogu. Během konference zazní cca 9 přednášek (z biblického, pastorálního a psychologického pohledu), na které bude navazovat diskuze, dále by měly být do konference zařazeny praktické ukázky práce s Biblí a na závěr kulatý stůl.

Konferenci v letošním roce pořádá Katechetická sekce České biskupské konference a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Místem konání sympozia budou tedy prostory Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které jsou technicky plně vybaveny k těmto účelům.

Informace ke konferenci (program, přihláška, konferenční poplatek, ubytování, stravování a další) budou postupně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách Katechetické sekce ČBK.

Související články