banner sekce
Sekce

Katecheze

IV. VĚDECKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCE

Čtvrtá vědecká katechetická konference se bude věnovat tématu "Boží slovo v katechezi". Navazuje tak na předchozí sympozia v dalším vzdělávání lidí aktivně působících v oblasti katecheze. Vystoupí na ní přednášející ze zahraničí a z našich teologických fakult.
Publikováno: 11. 5. 2010 21:30

Katechetické konference jsou obecně zaměřeny především pro odborníky, kteří organizují vzdělávání katechetů (počáteční i průběžné) a určují obsah katechetických programů alespoň na diecézní úrovni nebo nesou odpovědnost v procesu vyřizování kanonických misí.

Konference jako forma dalšího vzdělávání je tedy určena zaměstnancům diecézních katechetických středisek, odborníkům z teologických fakult a dalším, kterým je svěřena řídící odpovědnost v katechizaci.

Program konference je sestaven tak, aby se přítomní účastníci mohli lépe zapojit do dialogu. Během konference zazní cca 9 přednášek (z biblického, pastorálního a psychologického pohledu), na které bude navazovat diskuze, dále by měly být do konference zařazeny praktické ukázky práce s Biblí a na závěr kulatý stůl.

Konferenci v letošním roce pořádá Katechetická sekce České biskupské konference a Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.

Místem konání sympozia budou tedy prostory Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které jsou technicky plně vybaveny k těmto účelům.

Informace ke konferenci (program, přihláška, konferenční poplatek, ubytování, stravování a další) budou postupně zveřejňovány a aktualizovány na webových stránkách Katechetické sekce ČBK.

Související články

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018