Tiskoví mluvčí ve službě pravdě

Hlavním tématem výročního zasedání tiskových mluvčích evropských biskupských konferencí, které pořádala Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) ve dnech 16. – 19. 6. 2010  v Bratislavě a Nitře na pozvání Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa a předsedy Slovenské biskupské konference (KBS),  bylo téma Komunikace v období krize. Za Českou biskupskou konferenci (ČBK) se setkání účastnila Irena Sargánková, tisková mluvčí.
Publikováno: 21. 6. 2010 23:45

Bratislava, Nitra (SK): V době pro církev, a obzvláště pro biskupské konference západní Evropy, tak aktuální a bolestné krize vyvolané případy zneužívání dětí kněžími a zasvěcenými osobami, je primárním úkolem tiskového mluvčího biskupské konference konat svou práci ve službě pravdě. Tiskový mluvčí se často potýká s časem, nezbytným k prostudování tématu, a zároveň s požadavkem rychlé reakce, protože s poskytováním informací nelze váhat. To se vztahuje zejména na zpracování informací o případech sexuálního zneužívání.

K tomuto tématu se na zasedání vyjádřili tiskoví mluvčí irské a německé biskupské konference a nabídli své zkušenosti především z hlediska dotazů národních a mezinárodních medií, která se na ně neustále obracela s žádostmi o informace. Dopis Benedikta XVI. irským katolíkům byl důležitým dokumentem pro jejich práci. Katolická církev v něm nachází přesnou a úplnou odpověď na otázky, které případy vyvolaly. Z listu Svatého otce jasně vyplývá, že církev bez váhání odmítá tyto zločiny a vyjadřuje soucit s lidmi, kteří jim byli vystaveni, tedy že stojí především na straně obětí.

V rámci tématu "Komunikace v obdobích krize" popsal prof. José Maria La Porte, proděkan Fakulty institucionální komunikace Papežské univerzity Svatého kříže v Římě především první kroky, které musí církev učinit, když se od ní očekávají kompletní, srozumitelné a rychlé odpovědi.

Normou pro komunikaci katolické církve je využívání sdělovacích prostředků spíše jako nástrojů ve službě pravdě a respektování každé osoby, než jako prostředků k dosažení přesvědčivé a efektivní komunikace. Vůle informovat transparentně a zároveň nabízet přesné a dobře zdokumentované informace o myšlení a mnohých iniciativách církve je prvním krokem k tomu, abychom pomohli veřejnosti při vytváření objektivního názoru na život církve. 

K problematice procesů, které probíhají při tvorbě veřejného mínění, účastníky zasedání svými zkušenostmi obohatil prof. Tadeusz Zasepa, PhD, ředitel Katolické univerzity v Ružomberku. Neexistuje jednotné veřejné mínění, ale je naopak výsledkem rozdílných výkladů vjemů, v nichž podstatnou roli hrají svědomí a hodnoty jednotlivců. V tomto smyslu je nezbytné, aby lidé, kteří mají mluvit za církev, byli schopni poskytnout všechny podrobnosti, které jsou nezbytné pro co nejzodpovědnější názor.

Tiskoví mluvčí si dále kladli otázky, jaké nástroje a postupy jsou vhodné k zdokonalení a lepší koordinaci komunikační práce biskupských konferencí. Tomu se ve svém příspěvku věnoval Paulo Bustaffa, ředitel Katolické zpravodajské agentury SirEuropa.

Při zahájení konference v Bratislavě byli účastníci seznámeni s životem slovenské katolické církve. Předseda Slovenské biskupské konference (KBS) zdůraznil, že na Slovensku v posledních letech stále roste počet kněží i přes citelný pokles povolání. Vztahy se státem jsou poměrně dobré, ačkoli ve dvou bodech smlouvy mezi Svatým stolcem a Slovenskem, podepsané v roce 2000, ještě nebylo nalezeno řešení. Jedná se o financování církví a navrácení církevního majetku, který byl konfiskován během totalitního režimu.

Mons. Marián Gavenda, bývalý tiskový mluvčí KBS, popsal vývoj katolických medií od období jejich zrušení v roce 1948 do současnosti. Po omezení činnosti během totalitního režimu umožnila znovu nabytá svoboda v roce 1989 oživení a obnovení katolických sdělovacích prostředků. Od roku 2000 zajišťuje KBS vzdělávání lidí, kteří by chtěli pracovat v mediální oblasti.

Na konferenci také promluvil bývalý evropský komisař Ján Figeľ, který se s účastníky podělil o svůj pohled na Evropu, která by měla být mozaikou odlišných, ale navzájem propojených národů se snahou o jednotu v různosti. Pro budoucnost Evropy je důležité, aby se zabývala úlohou náboženství a náboženských společenství obzvláště v oblasti vzdělávání. Během setkání byli účastníci také informováni o činnosti Komise biskupských konferencí zemí EU (COMECE).

Setkání se zúčastnil také jeden ze sekretářů Papežské rady pro sdělovací prostředky (PCCS) Mons. Giuseppe Antonio Scotti. Hovořil o činnosti PCCS a o Vatikánském nakladatelství (LEV, Libreria Editrice Vaticana), které se mj. věnuje nejnovějšímu vydání souborného díla Josepha Ratzingera (červenec 2010).

 

Foto: Peter Zimen, TS KBS

Související články

Další aktuality

Papež František: Nebuďme duchovními turisty

Na dnešní audienci se v aule Pavla VI. sešlo asi 8 000 lidí. Papež František se ve své katechezi „Všechno měli společné“ zamýšlel nad tématem sdílení hmotných statků, jak nás to učí církev ve Skutcích apoštolů, a vybídl, abychom nebyli jenom duchovními turisty, ale opravdovými křesťany.
21.08.2019

Biskup Martin David posvětil ve Vlčovicích nový oltář s ostatky rodičů sv. Terezie z Lisieux

V sobotu 17. srpna posvětil pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Martin David ambon a také nový obětní stůl, který ukrývá ostatky rodičů svaté Terezie z Lisieux. Ukončila se tak osmiletá rekonstrukce kostela.
21.08.2019

Církevní školy - známka kvalitního vzdělání

Celkem 95 katolických škol otevře opět své brány v pondělí 2. září. Nově mezi nimi bude také Gymnázium sv. Augustina v Praze, to naváže na mateřskou a základní školu, které již řád augustiniánů na Praze 4 provozuje.
21.08.2019

Australský soud zamítl odvolání kardinála Pella

Australský soud dnes zamítl odvolání kardinála George Pella, jemuž v únoru prvoinstanční soud uložil šest let vězení za údajné zneužití dvou chlapců z chrámového sboru. Kardinál nadále trvá na své nevině a jeho právní tým zvažuje, zda podá dovolání k australskému nejvyššímu soudu.
21.08.2019

Mel Gibson připravuje film Vzkříšení Krista

Ve Svatém týdnu příštího roku se má objevit v kinech celého světa nový film Mela Gibsona „Vzkříšení Krista“ (The Resurrection of Christ). Naváže na slavné filmové ztvárnění Kristových pašíjí z roku 2004 (The Passion, česky Umučení Ježíše Krista) a to jak stylem tak obsazením.
20.08.2019