On-line rozhovor s historikem Jaroslavem Šebkem

Na otázky návštěvníků našeho webu bude v úterý 29. 6. 2010 od 16.00 do 17.00 hodin odpovídat Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.,  pracovník Historického ústavu AV ČR. Hovořit bude  především o Velehradské pouti v létě 1985, jejíž průběh totiž přinesl markantní zlom ve vztahu mezi církví a státem v normalizačním Československu. Rozhovor najdete na adrese tisk.cirkev.cz/online-rozhovor.
Publikováno: 24. 6. 2010 20:00

Praha: Hostem dalšího rozhovoru na stránkách Tiskového střediska ČBK bude dne 29. června 2010 historik Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Rozhovor bude probíhat od 16.00 do 17.00 hodin, otázky však můžete zasílat již nyní. Na stejné stránce se také lze dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v úterý 29. června ve 12.00 hodin, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Při vyplňování formuláře s dotazem uveďte prosím své jméno a e-mail, na který vám přijde potvrzení dotazu. Můžete požádat i o připomenutí rozhovoru několik dní předem. Délka dotazu je omezena počtem 700 znaků prostého textu, do kterého nelze vkládat obrázky či odkazy. Nezapomeňte také opsat čtyřznakový bezpečnostní kód, který slouží jako ochrana proti zneužívání formulářů a bez kterého váš dotaz nebude odeslán.

Redakce Tiskového střediska České biskupské konference všechny dotazy pročítá a jakýkoliv nevhodný, urážející, útočný či vulgární obsah bude odstraněn; tazatel o tomto nemusí být informován. Stejně tak budou odmítnuty všechny dotazy nesouvisející s tématem on-line rozhovoru; v tomto případě tazatel obdrží e-mail s informací, že se dotaz týká jiného tématu, aby svou otázku mohl případně položit vhodněji.

Předem zaslané a zodpovězené dotazy budou zveřejněny v okamžiku začátku rozhovoru. Tam pak budou přibývat i dotazy zodpovězené on-line. V případě, že bude dotazů více než kolik host stačí zodpovědět on-line, budou zveřejněny dodatečně. Během rozhovoru se stránka s výpisem zodpovězených dotazů sama obnoví každých 30 vteřin.

Redakce si vyhrazuje právo rozhovor zrušit, posunout či prodloužit. Kontaktní údaje hostů neposkytujeme ani kontakt nezprostředkováváme.

 

Jednou z nejvýznamnějších akcí, jež v normalizačním Československu proběhly v duchovní a náboženské rovině, byla bezpochyby velehradská pouť v létě 1985, uskutečněná k připomenutí 1100 let od smrti sv. Metoděje. Její průběh totiž přinesl markantní zlom ve vztahu mezi církví a státem a znamenal velké povzbuzení duchovních aktivit, které však současně přinesly i větší angažovanost křesťanů ve veřejném prostoru. Již několik měsíců před vlastním vrcholem oslav sledovala komunistická vláda přípravu slavností s velkým znepokojením a snažila se různými prostředky omezit účast věřících, ale také pozvaných hostů ze zahraničí, a to včetně papeže Jana Pavla II. nebo vídeňského kardinála Königa. Do republiky mohl přijet pouze tehdejší státní sekretář a známý vatikánský diplomat Agostino Casaroli, který se tehdy poprvé setkal s generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem Gustavem Husákem. Mobilizován byl i propagandisticko-ideologický aparát, který měl misi slovanských věrozvěstů patřičně vylíčit v marxistickém duchu a zdůraznit je jako "nositele pokrokových tradic našeho lidu". Přes snahy komunistické moci o převzetí režie oslav a o vytvoření jejich koncepce "mírových slavností" však vyzněla hlavní pouť v neděli 7. července 1985 jako velké svědectví o neumlčeném křesťanství. Mezi odhadovaným počtem dvou set tisíc účastníků byla velká část mladých lidí, přítomní dali spontánně najevo touhu po skutečné náboženské svobodě a demonstrovali svůj aktivní vztah k víře. Velehrad se stal mezníkem, po němž umlčená a pronásledovaná církev odvážně zvedla hlavu. Ukázalo se, že si nejen udržela vnitřní vitalitu, ale že dokáže dát i impulsy a příklad pro ostatní části občanské společnosti.

 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je od roku 1995 pracovníkem Historického ústavu AV ČR, který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Je autorem knihy Mezi křížem a národem, která podrobně zpracovává téma vývoje sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném období. Společně s Janem Paulasem se loni mj. podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949-1989. Věnuje se publicistické činnosti v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas).

Autor článku:
Ing. Markéta Jírů

Související články

Další aktuality

Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner

Jeho Svatost papež František o dnešním poledni jmenoval 37. pražským arcibiskupem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, doposavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského. Stává se tak 25. primasem českým.
13.05.2022

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen 2022

Modleme se, abychom s papežem Františkem ochotněji svěřovali Panně Marii utrpení a slzy ukrajinského lidu
09.05.2022

Poselství k 59. světovému dni modliteb za povolání

8. května 2022, na čtvrtou neděli velikonoční, slavíme 59. světový den modliteb za povolání. Letos má téma „Povoláni k vytváření lidské rodiny“. Uveřejňujeme poselství, které Svatý otec František zasílá k této příležitosti biskupům, kněžím, zasvěceným mužům a ženám a věřícím na celém světě.
07.05.2022

Výuka anglického jazyka na střední odborné škole

Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola přijme pedagoga, studenta vyššího ročníku VŠ nebo odborníka z praxe na výuku anglického jazyka na částečný úvazek (v rozsahu 14 eventuálně 18 vyučovacích hodin za týden v 1. -3. ročníku SOŠ + kombinované studium - dospělí). Termíny výuky na SOŠ po domluvě a v kombinované formě v pátek a výjimečně v sobotu. Nástup možný od 1.9. 2022. Strukturovaný životopis zasílejte do 31.5.2022.
06.05.2022

Květnové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Vše kvete a voní a do schránky přistává všem našim čtenářkám časopis IN! Je stejně barevný a pestrý jako příroda na jaře. Plný vůní, zajímavostí a příběhů. Začtěte se!
04.05.2022