On-line rozhovor s historikem Jaroslavem Šebkem

Na otázky návštěvníků našeho webu bude v úterý 29. 6. 2010 od 16.00 do 17.00 hodin odpovídat Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.,  pracovník Historického ústavu AV ČR. Hovořit bude  především o Velehradské pouti v létě 1985, jejíž průběh totiž přinesl markantní zlom ve vztahu mezi církví a státem v normalizačním Československu. Rozhovor najdete na adrese tisk.cirkev.cz/online-rozhovor.
Publikováno: 24. 6. 2010 22:00

Praha: Hostem dalšího rozhovoru na stránkách Tiskového střediska ČBK bude dne 29. června 2010 historik Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. Rozhovor bude probíhat od 16.00 do 17.00 hodin, otázky však můžete zasílat již nyní. Na stejné stránce se také lze dozvědět více o tématu a hostovi. Příjem dotazů zaslaných předem bude ukončen v úterý 29. června ve 12.00 hodin, další otázky pak můžete pokládat v průběhu hodinového rozhovoru.

Při vyplňování formuláře s dotazem uveďte prosím své jméno a e-mail, na který vám přijde potvrzení dotazu. Můžete požádat i o připomenutí rozhovoru několik dní předem. Délka dotazu je omezena počtem 700 znaků prostého textu, do kterého nelze vkládat obrázky či odkazy. Nezapomeňte také opsat čtyřznakový bezpečnostní kód, který slouží jako ochrana proti zneužívání formulářů a bez kterého váš dotaz nebude odeslán.

Redakce Tiskového střediska České biskupské konference všechny dotazy pročítá a jakýkoliv nevhodný, urážející, útočný či vulgární obsah bude odstraněn; tazatel o tomto nemusí být informován. Stejně tak budou odmítnuty všechny dotazy nesouvisející s tématem on-line rozhovoru; v tomto případě tazatel obdrží e-mail s informací, že se dotaz týká jiného tématu, aby svou otázku mohl případně položit vhodněji.

Předem zaslané a zodpovězené dotazy budou zveřejněny v okamžiku začátku rozhovoru. Tam pak budou přibývat i dotazy zodpovězené on-line. V případě, že bude dotazů více než kolik host stačí zodpovědět on-line, budou zveřejněny dodatečně. Během rozhovoru se stránka s výpisem zodpovězených dotazů sama obnoví každých 30 vteřin.

Redakce si vyhrazuje právo rozhovor zrušit, posunout či prodloužit. Kontaktní údaje hostů neposkytujeme ani kontakt nezprostředkováváme.

 

Jednou z nejvýznamnějších akcí, jež v normalizačním Československu proběhly v duchovní a náboženské rovině, byla bezpochyby velehradská pouť v létě 1985, uskutečněná k připomenutí 1100 let od smrti sv. Metoděje. Její průběh totiž přinesl markantní zlom ve vztahu mezi církví a státem a znamenal velké povzbuzení duchovních aktivit, které však současně přinesly i větší angažovanost křesťanů ve veřejném prostoru. Již několik měsíců před vlastním vrcholem oslav sledovala komunistická vláda přípravu slavností s velkým znepokojením a snažila se různými prostředky omezit účast věřících, ale také pozvaných hostů ze zahraničí, a to včetně papeže Jana Pavla II. nebo vídeňského kardinála Königa. Do republiky mohl přijet pouze tehdejší státní sekretář a známý vatikánský diplomat Agostino Casaroli, který se tehdy poprvé setkal s generálním tajemníkem ÚV KSČ a prezidentem Gustavem Husákem. Mobilizován byl i propagandisticko-ideologický aparát, který měl misi slovanských věrozvěstů patřičně vylíčit v marxistickém duchu a zdůraznit je jako "nositele pokrokových tradic našeho lidu". Přes snahy komunistické moci o převzetí režie oslav a o vytvoření jejich koncepce "mírových slavností" však vyzněla hlavní pouť v neděli 7. července 1985 jako velké svědectví o neumlčeném křesťanství. Mezi odhadovaným počtem dvou set tisíc účastníků byla velká část mladých lidí, přítomní dali spontánně najevo touhu po skutečné náboženské svobodě a demonstrovali svůj aktivní vztah k víře. Velehrad se stal mezníkem, po němž umlčená a pronásledovaná církev odvážně zvedla hlavu. Ukázalo se, že si nejen udržela vnitřní vitalitu, ale že dokáže dát i impulsy a příklad pro ostatní části občanské společnosti.

 

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. je od roku 1995 pracovníkem Historického ústavu AV ČR, který se věnuje zkoumání církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Je autorem knihy Mezi křížem a národem, která podrobně zpracovává téma vývoje sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném období. Společně s Janem Paulasem se loni mj. podílel i na vzniku publikace Katolické noviny 1949-1989. Věnuje se publicistické činnosti v novinách a vystupuje také v médiích (Česká televize, Český rozhlas).

Autor článku:
Ing. Markéta Jírů

Související články

Další aktuality

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019

Rok 2020 bude Rokem Bible

Na neděli 17. listopadu, tj. týden před Slavností Ježíše Krista Krále, připadá tradiční Den Bible, jehož cílem je podpořit šíření Bible v našich zemích. Příští rok vyhlásila Katolická biblická federace Rokem Bible, který se začne slavit o první neděli adventní 1. prosince 2019 a potrvá až do památky svatého Jeronýma 30. září 2020.
14.11.2019

Bohoslužba v lateránské bazilice zakončila národní pouť

Česká národní pouť k připomínce 30. výročí svatořečení Anežky České skončila dnes odpoledne mší svatou v bazilice svatého Jana v Lateránu. Bohoslužbu celebroval biskup litoměřický Jan Baxant, homilii pronesl biskup českobudějovický Vlastimil Kročil. Ve svém kázání se zaměřil především na téma svobody.
13.11.2019

Papež František českým poutníkům: Kéž se za vás sv. Anežka přimlouvá

Dnešní pravidelné audience se na náměstí sv. Petra zúčastnilo na čtyři tisíce poutníků z České republiky, kteří papeži předali dar - sochu Koruny svaté Anežky České a částku 1,2 milionu Kč pro chudé. Ve svém pozdravu Svatý otec připomněl svatořečení sv. Anežky a povzbudil poutníky z naší vlasti, aby žili s novým nadšením podle evangelia mezi tolika spoluobčany, kteří Pána Ježíše ještě neznají.
13.11.2019