Z historického kalendáře na červenec 2010

Encyklika Jana Pavla Slavorum apostoli, upálení mistra Jana Husa, závěrečné zasedání Plenárního sněmu katolické církve ČR na Velehradě, narození P. Jana Dokulila, úmrtí blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiče, založení Dědictví sv. Cyrila a Metoděje a mnohá další výročí připomíná historický kalendář na měsíc červenec 2010.
Publikováno: 30. 6. 2010 19:00

Pro potřeby TS ČBK zpracoval Arnošt  Kelnar