Z historického kalendáře na září 2010

Připomeneme si vydání encykliky papeže Pavla VI. Mysterium fidei, blahořečení papežů Pia IX. a Jana XXIII., převezení Palladia země české z Vídně do Staré Boleslavi nebo narození sv. Jana z Mathy. Mezi výročími jsou dále úmrtí Petra Jana Brandla, sv. Vincence z Pauly nebo obnovení Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Více se dozvíte v tomto historickém kalendáři.
Publikováno: 30. 8. 2010 19:30

 

Pro potřeby TS ČBK zpracoval Arnošt Kelnar.