Volontairát - dobrovolnická služba katolické církve

Tento týden začínají volontéři Jana Vránová a Antonín Dorazil svou roční dobrovolnickou službu ve farnosti Nová Hradečná na Šumpersku a v neděli 5. 9. 2010 budou představeni na novém působišti. Při závěrečné mši svaté na Celostátním setkání animátorů v Kroměříži v sobotu 21. 8. 2010 je k této službě vyslal olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Publikováno: 2. 9. 2010 12:00

Praha: Roční volontariát v katolické církvi nabízí mladým lidem nejen možnost zapojit se do služby ve farnosti, ale také kvalitní vzdělání a formaci. Zájemci o dobrovolnickou službu se připravují ve speciálním kurzu, pobytem na některém diecézním centru života mládeže a nakonec jsou v menších skupinkách (po dvou až třech osobách) posláni do jednotlivých farností. Zde mají za úkol zajišťovat především program pro děti a mládež, ale také podporu farních společenství.

Výzva pražského arcibiskupa Dominika Duky, která zazněla při mši svaté v rámci letošního Celostátního setkání animátorů v Kroměříži (16. – 21. srpna 2010): "Neměli bychom se ptát, co může církev udělat pro nás, ale co můžeme my udělat pro církev," nevyšla naprázdno a jednu z farností na Šumpersku přijedou na rok posílit hned dva mladí volontéři: Jana Vránová z Olomoucké diecéze a Antonín Dorazil z Ostravsko–Opavské diecéze. 

Svou motivaci a rozhodnutí shrnul několika výstižnými slovy dvacetiletý Antonín Dorazil z Hůrky u Nového Jičína: "Dnes má mladý člověk spoustu možností, mezi kterými je těžké zvolit. Já to beru tak, že jsem si tuto cestu právě teď vybral a rozhodně to nepovažuju za ztracený čas. A těším se - i když ještě vlastně ani nevím, co mě čeká." P. Vít Zatloukal, ředitel Sekce pro mládež České biskupské konference v neděli 5. září nové volontéry představí ve farnosti Nová Hradečná na Šumpersku, kde budou následující rok působit.

"Často mladí lidé přemýšlejí, co dobrého by mohli udělat a toto je konkrétní nabídka, jak se co nejvíce nasadit pro místní církev," říká P. Jan Balík, který stál u zrodu projektu. Podle něj je dlouhodobější dobrovolnictví výzvou pro církev, v které se objevuje mnoho nových nápadů a mnoho potřeb uvnitř církve i mimo ni. Mnohdy však nejsou síly, aby se nápady uskutečnily. Roční volontariát tak má pomoci jak k rozvoji nových nápadů, tak i kněžím v jejich každodenní službě farnosti. 

Navíc nejde o nic nového, protože život křesťana je přirozeně spojen s dobrovolnou aktivitou ve prospěch druhých. Nabídku služby volontariátu kromě diecézí nabízí i jednotlivé řády a hnutí v církvi (např. salesiáni, nebo jezuité). Kromě toho západní Evropa již dlouho zná dobrovolnou službu jako nabídku mladým lidem, jak mohou využít svůj potenciál, a to nejen v církevním prostředí, ale také obecně ve společnosti. Před několika lety vyšlo tomuto fenoménu vstříc i české zákonodárství vydáním nového zákona o dobrovolné službě, který podmínky pro volontariát značně usnadnil.

V rámci vize společenského vývoje vyzvali čeští a moravští biskupové mladé lidi, aby se připojili k projektu dobrovolné služby v katolické církvi poprvé na jaře 2001 a podruhé na podzim 2003. Vědomě tak navázali na učení Druhého vatikánského koncilu, který tváří v tvář soudobé civilizaci prohlásil, že nejlepšími evangelizátory světa mladých lidí jsou právě oni sami. "Je také důležité, že biskupové a celé společenství církve tak mladým lidem ukazuje, že je opravdu potřebuje a že s nimi počítá. Proto jsou také mladí lidé vysíláni do farností v rámci zvláštní slavnosti, které předsedá sám biskup," vysvětluje P. Jan Balík. Skutečnost, že církev potřebuje mladé lidi, připomíná často i papež na Světových dnech mládeže. Od roku 2002, kdy do roční dobrovolnické služby nastoupili první mladí lidé, se v ní vystřídalo přes 30 volontérů. 

Petra Kleinwächterová, jedna z těch, kteří již roční volontariát absolvovali, ke svému rozhodnutí v té době řekla: "Často jsem slyšela, proč musím jít dělat něco pro druhé, když je to potřeba doma, tam kde bydlím. Odpovědět jsem dokázala až teď o prázdninách. Byla jsem se podívat na místo svého působiště do Chlumce u Ústí nad Labem. A setkala jsem se s dětmi, které nemají rodiny, které umírají kvůli drogám, které nemají nikoho, kdo by je měl rád, které bloumají ulicemi a nemají smysl života, které jsou samy, které nemají nikoho, kdo by jim naslouchal,… To byl pro mě jeden z důvodů mého rozhodnutí." 

Václav Vacek, který má rovněž roční volontariát již za sebou, k významu dobrovolnické služby řekl: "Určitě splňuje podmínku totálního nasazení pro dobrou věc – pro Boží království. Je to 'práce' především s dětmi a s mládeží v týmu mladých, žitém jako společenství v jednotě s knězem. Je to nový projekt, který otevírá široké možnosti praktického využití pastorace a činnosti volontérů. Chtěl jsem tuto službu podpořit, protože jsem přesvědčen o jejím smyslu a důležitosti jak pro církev, tak pro celou společnost. Velkou odpovědnost vidím v tom, že tvoříme nový model pastorace a evangelizace ve společnosti a záleží především na společenství týmu a kněze, jakým způsobem budou své poslání naplňovat."

Kromě zmiňovaného projektu nabízí církev v České republice mladým lidem také jiné formy služby. Na podobném principu fungují týmy mladých asistentů na diecézních centrech života mládeže a u salesiánů. Obecně platí, že mladí lidé, kteří mají chuť něco dělat zdarma pro děti a mládež ve svém okolí, mají možnost absolvovat animátorské kurzy, které organizují diecézní centra pro mládež v jednotlivých diecézích. "Jsou to formačně-vzdělávací programy pro mladé lidi, kteří se zapojují do různých služeb ve farnosti, nebo se na to připravují. Kurzy mají být těmto lidem bezpečným a kvalitním zázemím, kde mohou všestranně dozrávat, vzdělávat se a získávat a upevňovat dovednosti důležité pro jejich službu i osobnostní růst," přiblížila Ludmila Horáčková, vedoucí Diecézního centra pro mládež v královéhradecké diecézi. 

"Naučil jsem se, jak pracovat sám se sebou i ostatními, jak zapojit sebe a druhé ve farnosti a pomáhat jim přiblížit se k Bohu. Získal jsem také řadu zkušeností, jak pracovat s dětmi, díky animátorům například vedu dětské tábory. Po střední škole jsem pak měl volnou cestu dál, například do Studentské rady ve Vysokoškolském katolickém hnutí v Brně, kde studuji. A v neposlední řadě je to také poznání, že život s Kristem není osamocený, ale že je tu komunita, společenství lidí, se kterými můžu víru žít," řekl o své zkušenosti s animátorskými kurzy student informatiky Jan Heikenwälder z brněnské diecéze.

Související články

Další aktuality

Kustod Svaté země: Sýrie byla před válkou příkladem integrace křesťanů i muslimů

Františkánský kustod Svaté země, otec Francesco Patton, který se v těchto dnech účastní mítinku v Rimini, kde měl přednášku, mluvil s redaktorem Vatikánského rozhlasu o situaci ve Svaté zemi, jež zahrnuje stát Izrael, Palestinu, Sýrii, Jordánsko a Libanon, a to v souvislosti s migrací.
22.08.2019

Církevní školy - známka kvalitního vzdělání

Celkem 95 katolických škol otevře opět své brány v pondělí 2. září. Nově mezi nimi bude také Gymnázium sv. Augustina v Praze, to naváže na mateřskou a základní školu, které již řád augustiniánů na Praze 4 provozuje.
22.08.2019

Karlovy Vary mají biskupa. V největším českém lázeňském městě bude nově působit František Radkovský.

Obyvatelé Karlovarského kraje mají od tohoto týdne nového souseda. Je jím emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který se z Plzně přesunul do Karlových Varů. Bydlí na faře u kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích. Některé své plzeňské aktivity si i přesto ponechá. Při této příležitosti jsme biskupovi Františkovi položili několik otázek.
22.08.2019

OSN připomíná Mezinárodní den obětí náboženského násilí

Letošní 22. srpen je prvním mezinárodním dnem vzpomínky na oběti násilných činů, motivovaných nenávistí vůči náboženství či víře. V květnu tohoto roku o tom rozhodlo Generální shromáždění OSN. Na pronásledování kvůli víře také upozorňuje mezinárodní křesťanská iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která se v ČR uskuteční ve středu 27. listopadu 2019. 
22.08.2019

Papež František: Nebuďme duchovními turisty

Na dnešní audienci se v aule Pavla VI. sešlo asi 8 000 lidí. Papež František se ve své katechezi „Všechno měli společné“ zamýšlel nad tématem sdílení hmotných statků, jak nás to učí církev ve Skutcích apoštolů, a vybídl, abychom nebyli jenom duchovními turisty, ale opravdovými křesťany.
21.08.2019