Vrcholný summit OSN v New Yorku proti chudobě ve světě

Včera (20. 9. 2010) začala v New Yorku třídenní vrcholná schůzka Organizace spojených národů (OSN), během které více jak sto padesát šéfů států a vlád z celého světa hodnotí prosazování rozvojových cílů milénia z roku 2000.
Publikováno: 21. 9. 2010 19:45

New York (USA): Řada mezinárodních organizací ještě před zahájením vrcholného summitu Organizace spojených národů (OSN), který se koná za účasti sto padesáti hlav států a vlád z celého světa v New Yorku ve dnech 20. – 22. září 2010, vyzvala k vynaložení většího úsilí na dosažení vytčených rozvojových cílů milénia. V roce 2000 schválilo 189 států světa tzv. Prohlášení milénia. V osmi rozvojových cílech se státy zavazují k tomu, že do roku 2015 sníží počet hladovějících ve světě o polovinu, zajistí základní vzdělání pro všechny děti a sníží jejich úmrtnost.

Od podpisu deklarace v roce 2000 bylo dosaženo určitého pokroku. Snížil se například počet chudých v Asii, obzvláště v Číně, rozšířily se možnosti přístupu k čisté pitné vodě v mnoha rozvojových zemích, v boji proti malárii se v celosvětovém měřítku dosáhlo znatelných úspěchů. Počet nově infikovaných virem HIV v celosvětovém měřítku lehce poklesl a desetinásobně v posledních pěti letech vzrostla anti-retrovirální léčba HIV a AIDS, která spočívá v každodenním užívání kombinace léků, bojujících proti infekci HIV tím, že zpomalují jeho reprodukci v lidském organismu apod. V Ugandě, Tanzanii a Keni bylo zrušeno školné a dalších sedm miliónů dětí začalo chodit do školy. Zároveň však důsledky hospodářské a finanční krize boj proti hladu a chudobě zbrzdily. Počet hladovějících před nedávnem dosáhl dle údajů Světové organizace pro výživu a zemědělství OSN smutného rekordu jedné miliardy lidí. A řada chudých zemí světa je ještě daleko od cílů milénia, k jejichž dosažení zbývá už jen pět let.

Mluvčí Caritas Internationalis, Patrick Nicholson, zdůrazňuje, že jedno ze sedmi dětí v Africe se nedožije svých pátých narozenin a dodává: "V roce 2008 zemřelo na celém světě 8.8 miliónů dětí. Čtyři nemoci – zápal plic, průjem, malárie a AIDS - způsobily 43 % těchto úmrtí. Levná řešení pro snížení úmrtnosti přitom existují u všech uvedených nemocí." Abbé Ambroise Tine, generální sekretář Charity v Senegalu zítra (22. září) v New Yorku promluví jako zástupce Caritas Internationalis, konfederace sdružující 165 národních katolických charit, o tom, že spravedlnost a ne charita je klíčová pro dosažení cílů milénia. Abbé Tine také řekl: "Když se zeptáte chudé rodiny v Senegalu, jestli slyšela o rozvojových cílech milénia, tak téměř jistě dostanete odpověď, že ne. Oni však každý den tvrdě pracují k jejich dosažení, jen je znají pod jiným jménem – nazývají je ‚přežití‘." 

Prezident Německého sdružení charit, Peter Neher, požaduje po představitelích vlád větší úsilí v boji proti světové chudobě. "Je předvídatelné, že podle současných ukazatelů cílů milénia nedosáhneme. I přes některé pokroky jsme ještě daleko od společného cíle snížení celosvětové chudoby o polovinu do roku 2015. Stále ještě umírá každou minutu 20 dětí na následky chudoby," řekl Neher a dodal: "Čas do roku 2015 je krátký a musí být využit s veškerou odhodlaností. Peníze samy o sobě sice nestačí, ale bez navýšení finanční prostředků pro rozvojové země nemáme šanci těchto cílů dosáhnout." Závěrečný dokument summitu milénia z roku 2000 je podle něj "shrnutím hezkých slov bez konkrétních dohod o jednotlivých krocích s časovým plánem" a proto vybízí hlavy vlád, aby nyní přišli s vyčíslitelnými a spočítatelnými výsledky.

Jak v Německu, tak v Rakousku jsou vlády kritizovány za své plány snížit finanční prostředky na rozvojovou pomoc. Prezident Německého sdružení charit poukázal na rozhodnutí německého ministerstva zahraničí snížit výdaje na humanitární pomoc o 20%. Biskup Ludwig Schwarz z rakouské diecéze Linz, který je při Rakouské biskupské konferenci zodpovědný za rozvojovou spolupráci, kritizoval rakouskou vládu za to, že si členské státy OSN předsevzaly vyčlenit na rozvojovou pomoc 0,7% z HDP, a Rakousko přitom uvolňuje jen 0,3% a na nadcházející prosinec plánuje další krácení v této oblasti. Německo s 0,4% HDP vyčleněnými na rozvojovou spolupráci na tom není o nic lépe. "Tyto škrty postihnou v první řadě ty nejchudší, protože tyto peníze byly vynakládány na tzv. ´zapomenuté´ katastrofy, pro které se těžko shánějí finance ze soukromých sbírek," řekl Peter Neher.

Předseda Německé biskupské konference, arcibiskup Robert Zollitsch, a předseda Rady evangelické církve v Německu, Nikolaus Schneider, ve společném prohlášení naléhavě vyzvali německou vládu a vlády členských zemí OSN, aby k dosažení rozvojových cílů milénia vykonaly více, než co činí doposud. Všechny průběžné bilance ukazují, že většina zemí – především v Africe – jsou ještě daleko od náročných cílů. "Představitelé obou velkých německých církví cítí proto povinnost znovu poukázat na rozvojové cíle milénia a podpořit požadavek celosvětového paktu ´Tvůj hlas proti chudobě´ a požadavek generálního sekretáře OSN na akční plán pro nadcházejících pět let s cílem výrazně se přiblížit rozvojovým cílům milénia do roku 2015," uvádí se v ekumenickém prohlášení. Oba církevní představitelé označili cíle milénia za "zásadní zkoušku věrohodnosti mezinárodního společenství deklarující vůli bojovat proti chudobě".

Světová rada církví se také účastní této vrcholné schůzky v New Yorku. Na okraj summitu se ve spolupráci s kampaní OSN uskuteční dvoudenní akce zaměřená na náboženství, víru a na posílení cílů milénia, Tato akce zároveň zahajuje pětiletou kampaň Světové církevní rady na zlepšení zdravotních podmínek žen a dětí v rozvojových zemích.  

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020

Sdělení ČBK k omezením v době pandemie

Sdělení ČBK k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:
07.07.2020

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu byl zasedání biskupů přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.
07.07.2020