Vrcholný summit OSN v New Yorku proti chudobě ve světě

Včera (20. 9. 2010) začala v New Yorku třídenní vrcholná schůzka Organizace spojených národů (OSN), během které více jak sto padesát šéfů států a vlád z celého světa hodnotí prosazování rozvojových cílů milénia z roku 2000.
Publikováno: 21. 9. 2010 19:45

New York (USA): Řada mezinárodních organizací ještě před zahájením vrcholného summitu Organizace spojených národů (OSN), který se koná za účasti sto padesáti hlav států a vlád z celého světa v New Yorku ve dnech 20. – 22. září 2010, vyzvala k vynaložení většího úsilí na dosažení vytčených rozvojových cílů milénia. V roce 2000 schválilo 189 států světa tzv. Prohlášení milénia. V osmi rozvojových cílech se státy zavazují k tomu, že do roku 2015 sníží počet hladovějících ve světě o polovinu, zajistí základní vzdělání pro všechny děti a sníží jejich úmrtnost.

Od podpisu deklarace v roce 2000 bylo dosaženo určitého pokroku. Snížil se například počet chudých v Asii, obzvláště v Číně, rozšířily se možnosti přístupu k čisté pitné vodě v mnoha rozvojových zemích, v boji proti malárii se v celosvětovém měřítku dosáhlo znatelných úspěchů. Počet nově infikovaných virem HIV v celosvětovém měřítku lehce poklesl a desetinásobně v posledních pěti letech vzrostla anti-retrovirální léčba HIV a AIDS, která spočívá v každodenním užívání kombinace léků, bojujících proti infekci HIV tím, že zpomalují jeho reprodukci v lidském organismu apod. V Ugandě, Tanzanii a Keni bylo zrušeno školné a dalších sedm miliónů dětí začalo chodit do školy. Zároveň však důsledky hospodářské a finanční krize boj proti hladu a chudobě zbrzdily. Počet hladovějících před nedávnem dosáhl dle údajů Světové organizace pro výživu a zemědělství OSN smutného rekordu jedné miliardy lidí. A řada chudých zemí světa je ještě daleko od cílů milénia, k jejichž dosažení zbývá už jen pět let.

Mluvčí Caritas Internationalis, Patrick Nicholson, zdůrazňuje, že jedno ze sedmi dětí v Africe se nedožije svých pátých narozenin a dodává: "V roce 2008 zemřelo na celém světě 8.8 miliónů dětí. Čtyři nemoci – zápal plic, průjem, malárie a AIDS - způsobily 43 % těchto úmrtí. Levná řešení pro snížení úmrtnosti přitom existují u všech uvedených nemocí." Abbé Ambroise Tine, generální sekretář Charity v Senegalu zítra (22. září) v New Yorku promluví jako zástupce Caritas Internationalis, konfederace sdružující 165 národních katolických charit, o tom, že spravedlnost a ne charita je klíčová pro dosažení cílů milénia. Abbé Tine také řekl: "Když se zeptáte chudé rodiny v Senegalu, jestli slyšela o rozvojových cílech milénia, tak téměř jistě dostanete odpověď, že ne. Oni však každý den tvrdě pracují k jejich dosažení, jen je znají pod jiným jménem – nazývají je ‚přežití‘." 

Prezident Německého sdružení charit, Peter Neher, požaduje po představitelích vlád větší úsilí v boji proti světové chudobě. "Je předvídatelné, že podle současných ukazatelů cílů milénia nedosáhneme. I přes některé pokroky jsme ještě daleko od společného cíle snížení celosvětové chudoby o polovinu do roku 2015. Stále ještě umírá každou minutu 20 dětí na následky chudoby," řekl Neher a dodal: "Čas do roku 2015 je krátký a musí být využit s veškerou odhodlaností. Peníze samy o sobě sice nestačí, ale bez navýšení finanční prostředků pro rozvojové země nemáme šanci těchto cílů dosáhnout." Závěrečný dokument summitu milénia z roku 2000 je podle něj "shrnutím hezkých slov bez konkrétních dohod o jednotlivých krocích s časovým plánem" a proto vybízí hlavy vlád, aby nyní přišli s vyčíslitelnými a spočítatelnými výsledky.

Jak v Německu, tak v Rakousku jsou vlády kritizovány za své plány snížit finanční prostředky na rozvojovou pomoc. Prezident Německého sdružení charit poukázal na rozhodnutí německého ministerstva zahraničí snížit výdaje na humanitární pomoc o 20%. Biskup Ludwig Schwarz z rakouské diecéze Linz, který je při Rakouské biskupské konferenci zodpovědný za rozvojovou spolupráci, kritizoval rakouskou vládu za to, že si členské státy OSN předsevzaly vyčlenit na rozvojovou pomoc 0,7% z HDP, a Rakousko přitom uvolňuje jen 0,3% a na nadcházející prosinec plánuje další krácení v této oblasti. Německo s 0,4% HDP vyčleněnými na rozvojovou spolupráci na tom není o nic lépe. "Tyto škrty postihnou v první řadě ty nejchudší, protože tyto peníze byly vynakládány na tzv. ´zapomenuté´ katastrofy, pro které se těžko shánějí finance ze soukromých sbírek," řekl Peter Neher.

Předseda Německé biskupské konference, arcibiskup Robert Zollitsch, a předseda Rady evangelické církve v Německu, Nikolaus Schneider, ve společném prohlášení naléhavě vyzvali německou vládu a vlády členských zemí OSN, aby k dosažení rozvojových cílů milénia vykonaly více, než co činí doposud. Všechny průběžné bilance ukazují, že většina zemí – především v Africe – jsou ještě daleko od náročných cílů. "Představitelé obou velkých německých církví cítí proto povinnost znovu poukázat na rozvojové cíle milénia a podpořit požadavek celosvětového paktu ´Tvůj hlas proti chudobě´ a požadavek generálního sekretáře OSN na akční plán pro nadcházejících pět let s cílem výrazně se přiblížit rozvojovým cílům milénia do roku 2015," uvádí se v ekumenickém prohlášení. Oba církevní představitelé označili cíle milénia za "zásadní zkoušku věrohodnosti mezinárodního společenství deklarující vůli bojovat proti chudobě".

Světová rada církví se také účastní této vrcholné schůzky v New Yorku. Na okraj summitu se ve spolupráci s kampaní OSN uskuteční dvoudenní akce zaměřená na náboženství, víru a na posílení cílů milénia, Tato akce zároveň zahajuje pětiletou kampaň Světové církevní rady na zlepšení zdravotních podmínek žen a dětí v rozvojových zemích.  

Související články

Další aktuality

Hlavní bohoslužba národní pouti ve svatopetrské bazilice. Jan Pavel II. nám ukázal cestu, připomněl biskup Wasserbauer

Zhruba 2500 poutníků dnes dopoledne dorazilo na hlavní bohoslužbu národní pouti, která se konala ve svatopetrské bazilice právě v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Slavnostní mši ke cti sv. Jana Pavla II. celebroval kardinál Dominik Duka OP, homilii pronesl pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Večer se ještě uskuteční reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu a koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.
12.11.2019

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal české biskupy

Emeritní papež Benedikt XVI. přijal včera v podvečer část delegace ČBK.“Bylo to opravdu dojemné setkání. Papež si pamatoval dopodrobna svoji návštěvu u nás, jména i místa. Na závěr jsme se společně pomodlili modlitbu Otče náš a dostali od něj požehnání,” komentuje setkání P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK.
12.11.2019

Evropské setkání ve Wrocławi

V polské Wrocławi proběhne na konci prosince „pouť důvěry“ Taizé.
11.11.2019

Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť aneb první den národní pouti obrazem

Českou národní pouť zahájili čeští a moravští biskupové společnou modlitbou litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila. Ostatní poutníci se k nim připojili v bazilice Santa Maria Maggiore, kde proběhlo slavností zahájení, mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
11.11.2019

Začala národní pouť do Říma. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit, řekl biskup Cikrle

Více než dva tisíce českých poutníků s českými vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením sv. Anežky České v klopě se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě české světice a patronky společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní zahájení národní pouti se uskutečnilo dnes odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, dopoledne se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.
11.11.2019