Vrcholný summit OSN v New Yorku proti chudobě ve světě

Včera (20. 9. 2010) začala v New Yorku třídenní vrcholná schůzka Organizace spojených národů (OSN), během které více jak sto padesát šéfů států a vlád z celého světa hodnotí prosazování rozvojových cílů milénia z roku 2000.
Publikováno: 21. 9. 2010 17:45

New York (USA): Řada mezinárodních organizací ještě před zahájením vrcholného summitu Organizace spojených národů (OSN), který se koná za účasti sto padesáti hlav států a vlád z celého světa v New Yorku ve dnech 20. – 22. září 2010, vyzvala k vynaložení většího úsilí na dosažení vytčených rozvojových cílů milénia. V roce 2000 schválilo 189 států světa tzv. Prohlášení milénia. V osmi rozvojových cílech se státy zavazují k tomu, že do roku 2015 sníží počet hladovějících ve světě o polovinu, zajistí základní vzdělání pro všechny děti a sníží jejich úmrtnost.

Od podpisu deklarace v roce 2000 bylo dosaženo určitého pokroku. Snížil se například počet chudých v Asii, obzvláště v Číně, rozšířily se možnosti přístupu k čisté pitné vodě v mnoha rozvojových zemích, v boji proti malárii se v celosvětovém měřítku dosáhlo znatelných úspěchů. Počet nově infikovaných virem HIV v celosvětovém měřítku lehce poklesl a desetinásobně v posledních pěti letech vzrostla anti-retrovirální léčba HIV a AIDS, která spočívá v každodenním užívání kombinace léků, bojujících proti infekci HIV tím, že zpomalují jeho reprodukci v lidském organismu apod. V Ugandě, Tanzanii a Keni bylo zrušeno školné a dalších sedm miliónů dětí začalo chodit do školy. Zároveň však důsledky hospodářské a finanční krize boj proti hladu a chudobě zbrzdily. Počet hladovějících před nedávnem dosáhl dle údajů Světové organizace pro výživu a zemědělství OSN smutného rekordu jedné miliardy lidí. A řada chudých zemí světa je ještě daleko od cílů milénia, k jejichž dosažení zbývá už jen pět let.

Mluvčí Caritas Internationalis, Patrick Nicholson, zdůrazňuje, že jedno ze sedmi dětí v Africe se nedožije svých pátých narozenin a dodává: "V roce 2008 zemřelo na celém světě 8.8 miliónů dětí. Čtyři nemoci – zápal plic, průjem, malárie a AIDS - způsobily 43 % těchto úmrtí. Levná řešení pro snížení úmrtnosti přitom existují u všech uvedených nemocí." Abbé Ambroise Tine, generální sekretář Charity v Senegalu zítra (22. září) v New Yorku promluví jako zástupce Caritas Internationalis, konfederace sdružující 165 národních katolických charit, o tom, že spravedlnost a ne charita je klíčová pro dosažení cílů milénia. Abbé Tine také řekl: "Když se zeptáte chudé rodiny v Senegalu, jestli slyšela o rozvojových cílech milénia, tak téměř jistě dostanete odpověď, že ne. Oni však každý den tvrdě pracují k jejich dosažení, jen je znají pod jiným jménem – nazývají je ‚přežití‘." 

Prezident Německého sdružení charit, Peter Neher, požaduje po představitelích vlád větší úsilí v boji proti světové chudobě. "Je předvídatelné, že podle současných ukazatelů cílů milénia nedosáhneme. I přes některé pokroky jsme ještě daleko od společného cíle snížení celosvětové chudoby o polovinu do roku 2015. Stále ještě umírá každou minutu 20 dětí na následky chudoby," řekl Neher a dodal: "Čas do roku 2015 je krátký a musí být využit s veškerou odhodlaností. Peníze samy o sobě sice nestačí, ale bez navýšení finanční prostředků pro rozvojové země nemáme šanci těchto cílů dosáhnout." Závěrečný dokument summitu milénia z roku 2000 je podle něj "shrnutím hezkých slov bez konkrétních dohod o jednotlivých krocích s časovým plánem" a proto vybízí hlavy vlád, aby nyní přišli s vyčíslitelnými a spočítatelnými výsledky.

Jak v Německu, tak v Rakousku jsou vlády kritizovány za své plány snížit finanční prostředky na rozvojovou pomoc. Prezident Německého sdružení charit poukázal na rozhodnutí německého ministerstva zahraničí snížit výdaje na humanitární pomoc o 20%. Biskup Ludwig Schwarz z rakouské diecéze Linz, který je při Rakouské biskupské konferenci zodpovědný za rozvojovou spolupráci, kritizoval rakouskou vládu za to, že si členské státy OSN předsevzaly vyčlenit na rozvojovou pomoc 0,7% z HDP, a Rakousko přitom uvolňuje jen 0,3% a na nadcházející prosinec plánuje další krácení v této oblasti. Německo s 0,4% HDP vyčleněnými na rozvojovou spolupráci na tom není o nic lépe. "Tyto škrty postihnou v první řadě ty nejchudší, protože tyto peníze byly vynakládány na tzv. ´zapomenuté´ katastrofy, pro které se těžko shánějí finance ze soukromých sbírek," řekl Peter Neher.

Předseda Německé biskupské konference, arcibiskup Robert Zollitsch, a předseda Rady evangelické církve v Německu, Nikolaus Schneider, ve společném prohlášení naléhavě vyzvali německou vládu a vlády členských zemí OSN, aby k dosažení rozvojových cílů milénia vykonaly více, než co činí doposud. Všechny průběžné bilance ukazují, že většina zemí – především v Africe – jsou ještě daleko od náročných cílů. "Představitelé obou velkých německých církví cítí proto povinnost znovu poukázat na rozvojové cíle milénia a podpořit požadavek celosvětového paktu ´Tvůj hlas proti chudobě´ a požadavek generálního sekretáře OSN na akční plán pro nadcházejících pět let s cílem výrazně se přiblížit rozvojovým cílům milénia do roku 2015," uvádí se v ekumenickém prohlášení. Oba církevní představitelé označili cíle milénia za "zásadní zkoušku věrohodnosti mezinárodního společenství deklarující vůli bojovat proti chudobě".

Světová rada církví se také účastní této vrcholné schůzky v New Yorku. Na okraj summitu se ve spolupráci s kampaní OSN uskuteční dvoudenní akce zaměřená na náboženství, víru a na posílení cílů milénia, Tato akce zároveň zahajuje pětiletou kampaň Světové církevní rady na zlepšení zdravotních podmínek žen a dětí v rozvojových zemích.  

Související články

Další aktuality

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 3. a 4. den

Prohlédněte si fotografie z Celostátního setkání mládeže v v Hradci Králové ve dnech 11. - 12. srpna objektivy fotografů ze spolku Člověk a Víra.
13.08.2022

V Hradci Králové mladí katolíci zažívají koncerty, ale i přednášky a společné mše

Mladí křesťané od 14 do 26 let na CSM prožívají necelý týden ve společenství podobně naladěných lidí na Celostátním setkání v Hradci Králové, které se zde koná od 9.-14. srpna. Kromě kultury a zábavy nabízí také seberozvoj a zamyšlení nad důležitými tématy aktuálního světa. Přihlášených účastníků je na 4 tisíce, v sobotu jsou očekáváni další účastníci tzv. Dne pro rodiny.
13.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 2022 - 1. a 2. den

Hradec Králové se v posledních dnech zaplnil katolickou mládeží z celé republiky, která sem přijela na Celostátní setkání mládeže 2022. Přinášíme fotografie spolku Člověk a víra, které zachycují první dny setkání, 9. a 10. 8.
11.08.2022