SDM 2011: Mládež má mnoho co říci církvi

V sále Jana Pavla II. tiskového střediska Apoštolského stolce se v úterý 5. 10. 2010 konala tisková konference, na níž byli novináři seznámeni se současným stavem příprav na Světový den mládeže (SDM), který se bude konat v Madridu v srpnu roku 2011.
Publikováno: 9. 10. 2010 19:45

Vatikán: Novinářům byli k dispozici zástupci Papežské rady pro laiky (předseda kardinál Stanisław Ryłko a sekretář Mons. Josef Clemens) a představitelé církve pořádající země (madridský arcibiskup a předseda Španělské biskupské konference kardinál Antonio María Rouco Varela, světící madridský biskup a koordinátor SDM 2011 Mons. César Franco Martínez a Maria de Jaureguizar, zástupkyně ředitele oddělení komunikace SDM 2011).

Kardinál Ryłko ve svém příspěvku připomněl, že tento výjimečný fenomén, jakým Světový den mládeže bezesporu je, trvá již 25 let: "Intuice SDM byla v církvi nepochybně jednou z velkých prorockých voleb papeže Woltyły. V prosinci 1985 vysvětloval motiv svého rozhodnutí takto: 'Všichni mladí lidé musí cítit, že je církev doprovází: proto by se církev na celosvětové úrovni měla ve spojení s Petrovým nástupcem více věnovat mládeži, jejím touhám, snahám, otevřenosti a nadějím, aby reagovala na její očekávání a vhodnou formací, tedy aktualizovanou formou evangelizace, předala jistotu, kterou je Kristus, Pravdu, kterou je Kristus, a lásku, kterou je Kristus.'" Kardinál Ryłko pak shrnul vzácné plody uplynulých 25 let, zmínil vztah obou papežů – Jana Pavla II. i Benedikta XVI. – k mladým lidem i vznik nové generace pracovníků působících v pastoraci mládeže. "Během posledních 25 let se SDM stal účinným nástrojem evangelizace světa mládeže a dialogu s novými generacemi, protože podle slov Jana Pavla II. 'má církev mnoho co říci mládeži a mládež má mnoho co říci církvi'. Každý SDM je velkou oslavou mladé víry, zjevením církve, která stále znovu nachází svou mimořádně přitažlivou a soudržnou sílu setkáním s mladou generací," řekl kardinál a dodal: "Pastorační projekt SDM se netýká jen mladých, ale celé církve, která musí být stále podněcována nadšením a elánem, typickými pro víru mladých lidí." Dále předseda Papežské rady pro laiky zdůraznil, že Benedikt XVI. v tom pokračuje s velkým úsilím a velkou láskou. Papeži velmi záleží na tom, aby SDM nebyl redukován jen na slavnost. Příprava na tak velkou událost a to, co po ní následuje, má být rozhodující součástí řádné pastorace. Svátek, událost působí jako jakýsi katalyzátor, který ulehčuje probíhající výchovný proces. Podle kardinála Ryłka v tomto smyslu vidí papež Benedikt XVI. v SDM prorockou odpověď na výchovné požadavky dnešního postmoderního světa. Kardinál dále uvedl, že se SDM vrací do Španělska podruhé po nezapomenutelném setkání v Santiagu de Compostela v roce 1989. Papeže a mladé lidi z celého světa opět přivítá kardinál Varela, tentokrát jako madridský arcibiskup. "Zájem mladých lidí je velký. Jsme si jisti, že mladí lidé odpovědí na pozvání papeže a Madrid se stane místem nového zjevení mladé církve, zakořeněné v Kristu, pevné ve víře (srov. Kol 2,7), jak říká téma zvolené Svatým otcem," ukončil svůj příspěvek kardinál.

Mons. Josef Clemens, sekretář Papežské rady pro laiky, hovořil o poselství pro SDM 2011 v Madridu, které bylo zveřejněno na začátku září. Téma i hlavní linie poselství dávají SDM "specifický hodnotový obsah" a nabízejí mu jedinečnou a nezaměnitelnou stopu, neporovnatelnou s jinými velkými událostmi pro mladé lidi. Vedle přípravy na SDM v diecézích dojde k velké "výměně hodnot" během tří katechezí a eucharistických slavností, které povedou biskupové z celého světa, a v promluvách a homiliích Svatého otce. Téma "Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře," (srov. Kol 2,7) nás vyzývá k tomu, abychom čelili "otázce otázek", to znamená otázce Boha, víry. Téma je začleněno do duchovního itineráře uplynulých let, jak byl předložen po SDM v Sydney v roce 2008: naděje (2009), láska (2010) a víra (2011). Mons. Clemens zdůraznil některé specifické prvky poselství. Papež se třikrát odvolává na své osobní zkušenosti. Ukazuje tím svou blízkost a svůj cit pro charakteristické výzvy a těžkosti mládí. Vyjadřuje tím také svou touhu po upřímném sdílení s mladými, projevuje velký takt a citlivé, a zároveň realistické vyjadřování. Mládí je obdobím velkého hledání, ale také je hledáním něčeho velkého. Mladý člověk touží po velkém životě. Současní mladí lidé prožívají určitou "uzavřenost" ve světě, kde převažuje konzumismus a zištné osobní vztahy. Člověk byl ale stvořen pro něco velkého, nekonečného. Proto je nezodpovědné, chtít vyloučit jakýkoli viditelný odkaz na Boha, vytěsnit ho z veřejného života a uzavřít do čistě osobní sféry. Mládí je období velkých rozhodnutí, hledání odpovědí na otázku: "Co Bůh ode mne chce?" Ze slov papežova poselství je zřejmé, že mnozí mladí lidé dobře vědí, že velká, často protrpěná rozhodnutí, musí obnovovat a chránit. Ani dnes není snadné učinit závažné rozhodnutí a být mu věrní. Proto papež zdůrazňuje ctnosti a postoj věrnosti, soudržnosti, připravenosti a služby a připomíná, že každé lidské úsilí je neseno a provázeno tou nejvyšší pomocí, tj. Boží silou. Svatý otec ve svém poselství uvádí sice problémy a těžkosti, ale zároveň nabízí na velkou otázku mládí velkou odpověď: Boha, víru v něho a setkání s Ježíšem Kristem.

Biskup Martínez přiblížil program a organizační rámec SDM. Již nyní přicházejí informace z biskupských konferencí, že delegace jejich národů budou průměrně o 15% početnější než minule. I když úspěch SDM nespočívá v počtu a v logistice, obojí jsou přesto důležité faktory, aby měli mladí lidé z této události duchovní prospěch. Protože je zaznamenán pokles v praktikování víry mezi mladými lidmi (statistika totiž ukazuje, že 48% mladých lidí do 25 let se považuje za nepraktikující katolíky), chtějí organizátoři oslovit především tuto skupinu. Ekonomická krize vede k tomu, že SDM 2011 bude střídmější. Například "balíček" účastníka je o 20% levnější než v Sydney 2008. Co se týče cílů SDM, v rovině pastorační to jsou svátosti (eucharistie a smíření) a Boží slovo. V oblasti svědectví to je láska k chudým, nemocným a nejpotřebnějším. Program začne v diecézích (11. – 15. srpna 2011), 16. srpna bude zahajovací mše svatá na náměstí Palaz de Cibeles, v dalších dnech (17. – 19. srpna) budou dopoledne probíhat katecheze a odpoledne a večer bude kulturní program. Ve čtvrtek 18. srpna přijede Svatý otec a mladí lidé ho přivítají na Plaza de Cibeles. V pátek 19. srpna bude křížová cesta mezi Plaza de Cibeles a Plaza de colón s 15 "zastaveními" Španělského svatého týdne z 11 měst. V sobotu 20. srpna se mladí lidé shromáždí na vigilii na letišti Cuatro Vientos (8,5 km od centra Madridu), nezapomenutelném místě setkání Jana Pavla II. se španělskou mládeží v roce 2003. V neděli 21. srpna bude mše svatá na ukončení s vyhlášením příštího SDM. Od července, kdy byla zahájena registrace, se přihlásilo 170 000 účastníků, organizátoři čekají 600 000 přihlášek, což ze zkušenosti odpovídá 25 – 30% účastníků. Ubytování zajišťuje jednak cestovní agentura, ale okolo 100 000 účastníků by měly přijmout rodiny. Biskup Martínez hovořil i o rozpočtu. Ten je prozatím provizorní, protože ještě probíhají výběrová řízení a nejsou podepsány všechny smlouvy. Některé velké španělské společnosti a podniky již poskytly dary a minulý týden byla zahájena možnost dárcovství přes sms a portál www.muchasgracias.info. Mimo to každý, kde se zaregistruje, bude požádán o příspěvek 10,- euro do Fondu solidarity.

Další aktuality

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Dnes, 1. června 2020, byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa – apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Martina Davida.
01.06.2020

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2020

Slunce, šaty a zmrzlina. To jsou pro nás indicie začátku léta. Co na tom, že oficiálně ještě nezačalo. Pro mě už je tu. A navíc oslavujeme narozeniny celé naší církve. Slavnost seslání Ducha Svatého a tak si můžeme užívat dvojnásob. A když je důvod slavit, proč toho nevyužít a nepřečíst si IN!
01.06.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. června 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
01.06.2020

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha Svatého, nikoli ekonomik

Naposledy a zároveň poprvé v této velikonoční době zazněla mariánská modlitba Regina caeli na Svatopetrském náměstí za přítomnosti několika set věřících, které papež František v poslední den tohoto liturgického období oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce.
31.05.2020