SDM 2011: Mládež má mnoho co říci církvi

V sále Jana Pavla II. tiskového střediska Apoštolského stolce se v úterý 5. 10. 2010 konala tisková konference, na níž byli novináři seznámeni se současným stavem příprav na Světový den mládeže (SDM), který se bude konat v Madridu v srpnu roku 2011.
Publikováno: 9. 10. 2010 17:45

Vatikán: Novinářům byli k dispozici zástupci Papežské rady pro laiky (předseda kardinál Stanisław Ryłko a sekretář Mons. Josef Clemens) a představitelé církve pořádající země (madridský arcibiskup a předseda Španělské biskupské konference kardinál Antonio María Rouco Varela, světící madridský biskup a koordinátor SDM 2011 Mons. César Franco Martínez a Maria de Jaureguizar, zástupkyně ředitele oddělení komunikace SDM 2011).

Kardinál Ryłko ve svém příspěvku připomněl, že tento výjimečný fenomén, jakým Světový den mládeže bezesporu je, trvá již 25 let: "Intuice SDM byla v církvi nepochybně jednou z velkých prorockých voleb papeže Woltyły. V prosinci 1985 vysvětloval motiv svého rozhodnutí takto: 'Všichni mladí lidé musí cítit, že je církev doprovází: proto by se církev na celosvětové úrovni měla ve spojení s Petrovým nástupcem více věnovat mládeži, jejím touhám, snahám, otevřenosti a nadějím, aby reagovala na její očekávání a vhodnou formací, tedy aktualizovanou formou evangelizace, předala jistotu, kterou je Kristus, Pravdu, kterou je Kristus, a lásku, kterou je Kristus.'" Kardinál Ryłko pak shrnul vzácné plody uplynulých 25 let, zmínil vztah obou papežů – Jana Pavla II. i Benedikta XVI. – k mladým lidem i vznik nové generace pracovníků působících v pastoraci mládeže. "Během posledních 25 let se SDM stal účinným nástrojem evangelizace světa mládeže a dialogu s novými generacemi, protože podle slov Jana Pavla II. 'má církev mnoho co říci mládeži a mládež má mnoho co říci církvi'. Každý SDM je velkou oslavou mladé víry, zjevením církve, která stále znovu nachází svou mimořádně přitažlivou a soudržnou sílu setkáním s mladou generací," řekl kardinál a dodal: "Pastorační projekt SDM se netýká jen mladých, ale celé církve, která musí být stále podněcována nadšením a elánem, typickými pro víru mladých lidí." Dále předseda Papežské rady pro laiky zdůraznil, že Benedikt XVI. v tom pokračuje s velkým úsilím a velkou láskou. Papeži velmi záleží na tom, aby SDM nebyl redukován jen na slavnost. Příprava na tak velkou událost a to, co po ní následuje, má být rozhodující součástí řádné pastorace. Svátek, událost působí jako jakýsi katalyzátor, který ulehčuje probíhající výchovný proces. Podle kardinála Ryłka v tomto smyslu vidí papež Benedikt XVI. v SDM prorockou odpověď na výchovné požadavky dnešního postmoderního světa. Kardinál dále uvedl, že se SDM vrací do Španělska podruhé po nezapomenutelném setkání v Santiagu de Compostela v roce 1989. Papeže a mladé lidi z celého světa opět přivítá kardinál Varela, tentokrát jako madridský arcibiskup. "Zájem mladých lidí je velký. Jsme si jisti, že mladí lidé odpovědí na pozvání papeže a Madrid se stane místem nového zjevení mladé církve, zakořeněné v Kristu, pevné ve víře (srov. Kol 2,7), jak říká téma zvolené Svatým otcem," ukončil svůj příspěvek kardinál.

Mons. Josef Clemens, sekretář Papežské rady pro laiky, hovořil o poselství pro SDM 2011 v Madridu, které bylo zveřejněno na začátku září. Téma i hlavní linie poselství dávají SDM "specifický hodnotový obsah" a nabízejí mu jedinečnou a nezaměnitelnou stopu, neporovnatelnou s jinými velkými událostmi pro mladé lidi. Vedle přípravy na SDM v diecézích dojde k velké "výměně hodnot" během tří katechezí a eucharistických slavností, které povedou biskupové z celého světa, a v promluvách a homiliích Svatého otce. Téma "Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře," (srov. Kol 2,7) nás vyzývá k tomu, abychom čelili "otázce otázek", to znamená otázce Boha, víry. Téma je začleněno do duchovního itineráře uplynulých let, jak byl předložen po SDM v Sydney v roce 2008: naděje (2009), láska (2010) a víra (2011). Mons. Clemens zdůraznil některé specifické prvky poselství. Papež se třikrát odvolává na své osobní zkušenosti. Ukazuje tím svou blízkost a svůj cit pro charakteristické výzvy a těžkosti mládí. Vyjadřuje tím také svou touhu po upřímném sdílení s mladými, projevuje velký takt a citlivé, a zároveň realistické vyjadřování. Mládí je obdobím velkého hledání, ale také je hledáním něčeho velkého. Mladý člověk touží po velkém životě. Současní mladí lidé prožívají určitou "uzavřenost" ve světě, kde převažuje konzumismus a zištné osobní vztahy. Člověk byl ale stvořen pro něco velkého, nekonečného. Proto je nezodpovědné, chtít vyloučit jakýkoli viditelný odkaz na Boha, vytěsnit ho z veřejného života a uzavřít do čistě osobní sféry. Mládí je období velkých rozhodnutí, hledání odpovědí na otázku: "Co Bůh ode mne chce?" Ze slov papežova poselství je zřejmé, že mnozí mladí lidé dobře vědí, že velká, často protrpěná rozhodnutí, musí obnovovat a chránit. Ani dnes není snadné učinit závažné rozhodnutí a být mu věrní. Proto papež zdůrazňuje ctnosti a postoj věrnosti, soudržnosti, připravenosti a služby a připomíná, že každé lidské úsilí je neseno a provázeno tou nejvyšší pomocí, tj. Boží silou. Svatý otec ve svém poselství uvádí sice problémy a těžkosti, ale zároveň nabízí na velkou otázku mládí velkou odpověď: Boha, víru v něho a setkání s Ježíšem Kristem.

Biskup Martínez přiblížil program a organizační rámec SDM. Již nyní přicházejí informace z biskupských konferencí, že delegace jejich národů budou průměrně o 15% početnější než minule. I když úspěch SDM nespočívá v počtu a v logistice, obojí jsou přesto důležité faktory, aby měli mladí lidé z této události duchovní prospěch. Protože je zaznamenán pokles v praktikování víry mezi mladými lidmi (statistika totiž ukazuje, že 48% mladých lidí do 25 let se považuje za nepraktikující katolíky), chtějí organizátoři oslovit především tuto skupinu. Ekonomická krize vede k tomu, že SDM 2011 bude střídmější. Například "balíček" účastníka je o 20% levnější než v Sydney 2008. Co se týče cílů SDM, v rovině pastorační to jsou svátosti (eucharistie a smíření) a Boží slovo. V oblasti svědectví to je láska k chudým, nemocným a nejpotřebnějším. Program začne v diecézích (11. – 15. srpna 2011), 16. srpna bude zahajovací mše svatá na náměstí Palaz de Cibeles, v dalších dnech (17. – 19. srpna) budou dopoledne probíhat katecheze a odpoledne a večer bude kulturní program. Ve čtvrtek 18. srpna přijede Svatý otec a mladí lidé ho přivítají na Plaza de Cibeles. V pátek 19. srpna bude křížová cesta mezi Plaza de Cibeles a Plaza de colón s 15 "zastaveními" Španělského svatého týdne z 11 měst. V sobotu 20. srpna se mladí lidé shromáždí na vigilii na letišti Cuatro Vientos (8,5 km od centra Madridu), nezapomenutelném místě setkání Jana Pavla II. se španělskou mládeží v roce 2003. V neděli 21. srpna bude mše svatá na ukončení s vyhlášením příštího SDM. Od července, kdy byla zahájena registrace, se přihlásilo 170 000 účastníků, organizátoři čekají 600 000 přihlášek, což ze zkušenosti odpovídá 25 – 30% účastníků. Ubytování zajišťuje jednak cestovní agentura, ale okolo 100 000 účastníků by měly přijmout rodiny. Biskup Martínez hovořil i o rozpočtu. Ten je prozatím provizorní, protože ještě probíhají výběrová řízení a nejsou podepsány všechny smlouvy. Některé velké španělské společnosti a podniky již poskytly dary a minulý týden byla zahájena možnost dárcovství přes sms a portál www.muchasgracias.info. Mimo to každý, kde se zaregistruje, bude požádán o příspěvek 10,- euro do Fondu solidarity.

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022