Benedikt XVI: Kéž kříž vždy září v zemích Evropy!

Dnes ráno (6. 11. 2010) zahájil Benedikt XVI. svou poslední letošní zahraniční cestu. Během dvou dní, které stráví ve Španělsku, navštíví dnes Santiago de Compostela a zítra Barcelonu. Překlad papežových promluv najdete v přílohách k článku, fotogalerii na oficiálních stránkách.
Publikováno: 6. 11. 2010 20:30

Vatikán/Santiago de Compostela (ES): Dnes ráno zahájil Svatý otec Benedikt XVI. svou 18. zahraniční cestu, během které vykoná pouť do Santiaga de Compostela při příležitosti Svatého roku Compostely a navštíví Barcelonu při příležitosti vysvěcení kostela Svaté rodiny.

Letadlo společnosti Alitalia se Svatým otcem na palubě odstartovalo z římského mezinárodního letiště Leonardo da Vinci v 8.30 hodin. V okamžiku, kdy opustilo italské území a letělo nad Francií, poslal papež telegramy prezidentům Itálie a Francie. A jak je již tradicí odpověděl během letu také na několik otázek novinářům.

 

Přivítaní na letišti v Santiagu de Compostela

Po přistání na mezinárodním letišti Lavacola v Santiagu de Compostela v 11.30 hodin přivítali Svatého otce Benedikta XVI. princ z Asturie Filip s chotí a arcibiskup ze Santiaga de Compostela Mons. Julián Barrio Barrio. Přítomni byli také představitelé národní vlády, autonomní Galicie a zastupitelstva Santiaga de Compostela, kardinálové a členové stálé rady Španělské biskupské konference a několik set věřících. Během uvítacího ceremoniálu po proslovu prince Filipa, papež ve své promluvě mimo jiné řekl: "Přínos a iniciativy vašich dlouhých dějin i současnosti spolu s významem těchto dvou míst vaší krásné země, která při této příležitosti navštívím, mne vedou k tomu, abych v duchu objal všechny národy Španělska a Evropy. Podobně jako Boží služebník Jan Pavel II., který z Compostely vyzval Starý kontinent k novému rozkvětu jeho křesťanských kořenů, chtěl bych i já povzbudit Španělsko a Evropu k tomu, aby stavěly svou přítomnost a plánovaly budoucnost na autentické pravdě o člověku, na svobodě, která tuto pravdu respektuje a nikdy ji nezraňuje, a na spravedlnosti pro všechny, počínaje těmi nejchudšími a nejbezmocnějšími. Tedy budovat Španělsko a Evropu, které se nestarají pouze o materiální potřeby lidí, ale také o morální, sociální, duchovní a náboženské potřeby, protože všechny tvoří autentické požadavky jediného člověka, a jen tak účinně, celistvě a plodně přispívají k jeho dobru." Po ukončení oficiálního přivítání se v reprezentačních prostorách mezinárodního letiště uskutečnilo soukromé setkání prince Filipa a jeho manželky Leticie se Svatým otcem.

 

Návštěva katedrály v Santiagu de Compostela

Z letiště papež odjel do katedrály v Santiagu de Compostela, kde okolo 13. hodiny zahájil svoji pouť. Nejprve v kapli setrval v krátké modlitbě před svatostánkem. Poté přešel k jedné z bran (Gloria), kde pozdravil věřící přítomné na náměstí Obradoiro. V kryptě katedrály se poklonil památce apoštola Jakuba u jeho hrobu. Nakonec podle dávné tradice objal Svatý otec sochu apoštola před hlavním oltářem. V katedrále byli shromážděni španělští řeholníci a řeholnice, spolu se seniory a nemocnými. Papeže přivítal arcibiskup Julián Barrio Barrio. Po něm Svatý otec v krátké promluvě zdůraznil vztah mezi pravdou a svobodou: "Mezi pravdou a svobodou existuje úzký a nepostradatelný vztah. Poctivé hledání pravdy a touha po ní je podmínkou autentické svobody. Jednu bez druhé nelze žít. Církev, která chce ze všech svých sil sloužit lidské osobě a její důstojnosti, je ve službě obou, pravdy i svobody. Nemůže se jich zříci, protože jde o lidskou bytost, protože ji pobízí láska k člověku, 'jedinému tvoru na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého' (Gaudium et spes, 24), protože bez této touhy po pravdě, spravedlnosti a svobodě by člověk ztratil sebe sama." Návštěvu katedrály papež ukončil modlitbou a požehnáním. Poté odjel papež na arcibiskupství, kde poobědval se španělskými kardinály, členy stálé rady Španělské biskupské konference a svým doprovodem.

 

Mše svatá na náměstí Obradoiro

Odpoledne odjel papež z arcibiskupství na náměstí Obradoiro, kde předsedal mši svaté při příležitosti jubilejního roku Compostely. Bohoslužby se zúčastnil i princ Filip s chotí. Na začátku mše svaté přivítal papeže místní arcibiskup Mons. Julián Barrio Barrio. Po přečtení pasáže z evangelia se papež ve své homilii zamýšlel nad přínosem církve v Evropě: "Jako posel evangelia, které Petr i Jakub podepsali vlastní krví, bych odtud rád pohlédl na celou Evropu, která chodívala na pouť do Compostely. Jaké jsou její největší potřeby, obavy a naděje? Co je specifický a základní přínos církve této Evropě, která v posledním půlstoletí prošla cestou nových změn a projektů? Její přínos se soustředí na tuto prostou a rozhodující skutečnost: Bůh existuje a právě On nám dal život. Pouze On je absolutní, věrná a neměnná láska, nekonečný cíl, který vyzařuje z každého dobra, pravdy a podivuhodných krás tohoto světa; podivuhodných, ale pro srdce člověka nepostačujících. Svatá Terezie od Ježíše to dobře pochopila, když řekla: 'Stačí pouze Bůh.'" A pokračoval: "Tragédií je, že se v Evropě zejména během 19. století ujalo a rozšířilo přesvědčení, že Bůh je protivníkem člověka a nepřítelem jeho svobody. To mělo zastínit pravou biblickou víru v Boha, který poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby nikdo nezahynul a všichni měli život věčný (srov. Jan 3,16). V souvislosti s pohanstvím, podle něhož Bůh člověku závidí a pohrdá jím, svatopisec neochvějně uvádí: jak by mohl Bůh všechno stvořit, kdyby to nemiloval, On, který ve své nekonečné plnosti nic nepotřebuje? (srov. Moudr 11, 24-26). Jak by se mohl zjevit lidem, kdyby je nechtěl chránit? Bůh je počátkem našeho bytí a základem i vrcholem naší svobody, nikoli jejím protivníkem. Jak by si smrtelný člověk mohl zakládat sám na sobě a jak by se hříšník mohl smířit se sebou samým? Jak je možné, že nastalo veřejné mlčení o první a podstatné realitě lidského života? Jak může být to, co je v něm nejvíce rozhodující, uzamčeno pouze do nitra nebo odsunuto do přítmí? My lidé nemůžeme žít ve tmě a nevidět světlo slunce. Jak je potom možné, že se upírá Bohu - slunci inteligence, moci vůle a magnetu našich srdcí - právo předkládat toto světlo, které rozhání každou temnotu? Proto je nezbytné, aby se Bůh opět vrátil a radostně zazníval pod nebesy Evropy; aby toto posvátné slovo nikdy nebylo hlásáno nadarmo; aby nebylo znetvořováno a nesloužilo účelům, které mu nejsou vlastní. Je třeba, aby bylo vyslovováno posvátně. Je nezbytné, abychom je tak vnímali v každodenním životě, v pracovním tichu, v bratrské lásce a těžkostech, které s sebou nese čas." Na závěr své promluvy vyzdvihl papež význam kříže: "Nepřestávejte si brát poučení od tohoto Krista na křižovatkách cest a života. Bůh nám v něm vychází vstříc jako přítel, otec a průvodce. Požehnaný Kříži, kéž vždycky záříš v zemích Evropy! Dovolte mu, aby odtud hlásal slávu člověka, který vnímá, že je ohrožena jeho důstojnost, když je zbavován svých hodnot a původního bohatství, když jsou ti nejslabší a nejchudší odsouváni na okraj společnosti či na smrt. Nelze se klanět Bohu a nechránit člověka, jeho dítě. Nelze si sloužit člověkem a neptat se, kdo je jeho Otec, a na tuto otázku neodpovídat. Evropa přírodních věd a technologií, Evropa civilizace a kultury musí být zároveň Evropou otevřenou pro transcendentno a bratrství s ostatními kontinenty, pro živého a pravého Boha, počínaje živým a pravým člověkem. Toto chce církev přinášet Evropě: pečovat o Boha a starat se o člověka, přitom vycházet z porozumění, které nám o nich nabízí Ježíš Kristus."

Po ukončení bohoslužby Svatý otec ještě pozdravil předsedu opoziční lidové strany Mariana Rajoye Breye s chotí. Poté odjel na mezinárodní letiště v Santiagu de Compostela a po 19. hodině odletěl do Barcelony, kde ho po příletu okolo 21. hodiny přivítají někteří představitelé veřejného života.

Zítra ho v Barceloně čeká intenzivní program. Dopoledne po setkání s královským párem bude slavit mši svatou v kostele Svaté rodiny, poobědvá s kardinály, biskupy a svým doprovodem. Odpoledne navštíví výchovné středisko a v 18.30 hodin na letišti v Barceloně ukončí svou letošní pátou zahraniční cestu.

Související články

Další aktuality

Papež navštívil zařízení pro migranty na ostrově Lesbos

Papeže Františka po příletu na třetí největší řecký ostrov Lesbos přivítala řecká prezidentka a arcibiskup několika ostrovních diecézí Josif Printezis, kteří jej poté doprovodil do mytilénského zařízení pro migranty.
05.12.2021

Papež vybídl řecké katolíky, aby následovali příkladu svatého Pavla

Papež František se první den své návštěvy Řecka setkal s malou katolickou komunitou v Aténách. Během svého projevu povzbudil katolíky v Řecku, aby následovali příkladu svatého Pavla, který obrátil svatého Dionýsia na Aeropagu a zasel tak hořčičné semínko křesťanské víry v Řecku.
04.12.2021

Papež v Řecku: Obnovené lidstvo respektuje život, projevuje zájem o druhé a o stvoření

Papež František na začátku své apoštolské cesty do Řecka promluvil k řeckým státním představitelům, vedoucím osobnostem a diplomatickému sboru a vyzval evropské lídry, aby usilovali o novou lidskost, která respektuje život jako právo.
04.12.2021

UŽ VÍM - Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši?

Proč Pána Boha nevidíme? Jak se někdo stane knězem? Jak mám připravit cestu Pánu Ježíši? Nejen na tyto otázky odpovídá ve videu P. Roman Vlk.
04.12.2021

Byl zahájen prodej „Požehnaného ležáku“ z Budvaru

V pátek 3.12, na počátku druhého adventního víkendu, byl ve vyhlášené českobudějovické restauraci Masné krámy slavnostně zahájen prodej „Požehnaného ležáku“ uvařeného v národním pivovaru Budějovický Budvar.
04.12.2021