Setkání papeže se členy kolegia kardinálů

V pátek 19. 11. 2010 začalo ve Vatikánu setkání kolegia kardinálů zaměřené na modlitbu a studium, které svolal Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti jmenování 24 nových kardinálů. Setkání se účastní také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 19. 11. 2010 19:30

Vatikán: Na začátku setkání, které se konalo v nové synodní aule, kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, Svatého otce jménem všech přítomných pozdravil. Poděkoval mu za nedávné blahořečení kardinála Newmana a za zahájení procesu blahořečení kardinála Van Thuana, ke slávě církve ve Vietnamu.

Poté se ujal slova Svatý otec, aby uvedl dvě témata, která byla dopoledne na programu. Nejprve připomněl, že v poslání od Pána hlásat evangelium je obsažen požadavek svobody, aby bylo možné tak činit. Přesto se  v dějinách setkává s různým odporem. Vztah mezi pravdou a svobodou je důležitý, ale dnes stojí před velkou výzvou relativismu, který zdánlivě doplňuje pojem svobody. Ve skutečnosti však riskuje, že ji zničí svým záměrem stát se opravdovou "diktaturou". Žijeme v době, kdy se vyvíjí náročné úsilí o zajištění svobody hlásat pravdu evangelia a hájit velké vymoženosti křesťanské kultury. K druhému tématu papež znovu zdůraznil zásadní význam liturgie v životě církve, protože je místem přítomnosti Boha s námi. Je to tedy místo, kde Pravda žije s námi.

Dopoledne zazněla dvě hlavní témata. První téma o svobodě církve v přítomnosti uvedl kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář, a téma o liturgii v životě církve přednesl kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Tarcisio Bertone uvedl panorama dnešních pokusů o omezení svobody křesťanů v různých oblastech světa. Nejprve vyzval k reflexi situace náboženské svobody v západních zemích. Protože se jedná o národy, které mají často ke křesťanství hluboké vazby ve své identitě a kultuře, dnes jsme svědky procesu sekularizace s pokusy o vyloučení duchovních hodnot na okraj života společnosti. Dále státní sekretář hovořil o náboženské svobodě v islámských zemích. Připomněl závěry, ke kterým dospěla synoda biskupů Blízkého východu.

Kardinál Bertone nakonec představil aktivity Svatého stolce a místních biskupství na obranu katolíků jak na Západě, tak na Východě. V této souvislosti také vzpomněl velké úsilí Svatého stolce na mezinárodním poli, které vyvíjí v zemích a organizacích Spojených národů na podporu náboženské svobody věřících.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera připomněl význam liturgické modlitby v životě církve a odvolával se na nauku II. vatikánského koncilu a na učení současného papeže Benedikta XVI. Zdůraznil zvláště význam věrnosti platné liturgii.

Během široké diskuse vystoupilo 18 kardinálů, kteří výrazně prohloubili problematiku náboženské svobody a obtíže, s nimiž se setkává činnost církve v různých částech světa. Hovořilo se o specifické situaci v Evropě, v Americe, v Africe, v Asii, na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou. Hovořilo se rovněž o vážných obtížích, s nimiž se dnes církev setkává při obraně hodnot založených na přirozeném právu, jako je úcta k životu a rodině.

Další téma, kterému byla věnována pozornost, byl mezináboženský dialog, zvláště s islámem. Byly navrženy linie tohoto úsilí, aby se reagovalo na výzvy, které stojí před církví dnes.

Některé příspěvky se věnovaly tématu liturgie, zvláště soustředění na slavení eucharistie v  životě církve a na úctu, která má být zachovávána vůči svátosti eucharistie. Další příspěvky se  předpokládaly odpoledne.

Ve 13.00 hodin papež pozval kardinály ke společnému obědu.

Odpoledne měl kardinál William Nevada hovořit o normách, které vydal Svatý stolec pro přijímání kněží a věřících anglikánské církve do katolické církve, a také o ochraně nezletilých před zneužitím ze strany kléru.

Druhou přednášku by měl mít arcibiskup Angelo Amato, který by měl připomenout aktuálnost instrukce Dominus Iesus o Ježíši Kristu, našem jediném Spasiteli, která vyšla před 10 lety.

Kromě současných kardinálů bylo přítomno 24 prelátů, kteří budou uvedeni do úřadu kardinála. Několik kardinálů se papeži omluvilo ze zdravotních důvodů či naléhavých pastoračních povinností, takže celkem bylo účastníků setkání 150.

Další aktuality

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019

Princ Charles o Henry Newmanovi: Souznění vyžaduje odlišnost

Přinášíme překlad úvodníku Jeho královské Výsosti prince Charlese z Walesu, který vyšel v Osservatore Romano ku příležitosti svatořečení Johna Henryho Newmana.
17.10.2019

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019