Setkání papeže se členy kolegia kardinálů

V pátek 19. 11. 2010 začalo ve Vatikánu setkání kolegia kardinálů zaměřené na modlitbu a studium, které svolal Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti jmenování 24 nových kardinálů. Setkání se účastní také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 19. 11. 2010 18:30

Vatikán: Na začátku setkání, které se konalo v nové synodní aule, kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, Svatého otce jménem všech přítomných pozdravil. Poděkoval mu za nedávné blahořečení kardinála Newmana a za zahájení procesu blahořečení kardinála Van Thuana, ke slávě církve ve Vietnamu.

Poté se ujal slova Svatý otec, aby uvedl dvě témata, která byla dopoledne na programu. Nejprve připomněl, že v poslání od Pána hlásat evangelium je obsažen požadavek svobody, aby bylo možné tak činit. Přesto se  v dějinách setkává s různým odporem. Vztah mezi pravdou a svobodou je důležitý, ale dnes stojí před velkou výzvou relativismu, který zdánlivě doplňuje pojem svobody. Ve skutečnosti však riskuje, že ji zničí svým záměrem stát se opravdovou "diktaturou". Žijeme v době, kdy se vyvíjí náročné úsilí o zajištění svobody hlásat pravdu evangelia a hájit velké vymoženosti křesťanské kultury. K druhému tématu papež znovu zdůraznil zásadní význam liturgie v životě církve, protože je místem přítomnosti Boha s námi. Je to tedy místo, kde Pravda žije s námi.

Dopoledne zazněla dvě hlavní témata. První téma o svobodě církve v přítomnosti uvedl kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář, a téma o liturgii v životě církve přednesl kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Tarcisio Bertone uvedl panorama dnešních pokusů o omezení svobody křesťanů v různých oblastech světa. Nejprve vyzval k reflexi situace náboženské svobody v západních zemích. Protože se jedná o národy, které mají často ke křesťanství hluboké vazby ve své identitě a kultuře, dnes jsme svědky procesu sekularizace s pokusy o vyloučení duchovních hodnot na okraj života společnosti. Dále státní sekretář hovořil o náboženské svobodě v islámských zemích. Připomněl závěry, ke kterým dospěla synoda biskupů Blízkého východu.

Kardinál Bertone nakonec představil aktivity Svatého stolce a místních biskupství na obranu katolíků jak na Západě, tak na Východě. V této souvislosti také vzpomněl velké úsilí Svatého stolce na mezinárodním poli, které vyvíjí v zemích a organizacích Spojených národů na podporu náboženské svobody věřících.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera připomněl význam liturgické modlitby v životě církve a odvolával se na nauku II. vatikánského koncilu a na učení současného papeže Benedikta XVI. Zdůraznil zvláště význam věrnosti platné liturgii.

Během široké diskuse vystoupilo 18 kardinálů, kteří výrazně prohloubili problematiku náboženské svobody a obtíže, s nimiž se setkává činnost církve v různých částech světa. Hovořilo se o specifické situaci v Evropě, v Americe, v Africe, v Asii, na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou. Hovořilo se rovněž o vážných obtížích, s nimiž se dnes církev setkává při obraně hodnot založených na přirozeném právu, jako je úcta k životu a rodině.

Další téma, kterému byla věnována pozornost, byl mezináboženský dialog, zvláště s islámem. Byly navrženy linie tohoto úsilí, aby se reagovalo na výzvy, které stojí před církví dnes.

Některé příspěvky se věnovaly tématu liturgie, zvláště soustředění na slavení eucharistie v  životě církve a na úctu, která má být zachovávána vůči svátosti eucharistie. Další příspěvky se  předpokládaly odpoledne.

Ve 13.00 hodin papež pozval kardinály ke společnému obědu.

Odpoledne měl kardinál William Nevada hovořit o normách, které vydal Svatý stolec pro přijímání kněží a věřících anglikánské církve do katolické církve, a také o ochraně nezletilých před zneužitím ze strany kléru.

Druhou přednášku by měl mít arcibiskup Angelo Amato, který by měl připomenout aktuálnost instrukce Dominus Iesus o Ježíši Kristu, našem jediném Spasiteli, která vyšla před 10 lety.

Kromě současných kardinálů bylo přítomno 24 prelátů, kteří budou uvedeni do úřadu kardinála. Několik kardinálů se papeži omluvilo ze zdravotních důvodů či naléhavých pastoračních povinností, takže celkem bylo účastníků setkání 150.

Další aktuality

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Požehnaný ležák z Budějovického Budvaru přinese Diecézní charitě ČB 220 tisíc korun

Již tradičně mohli lidé během uplynulého Adventu v Českých Budějovicích kupovat Požehnaný ležák uvařený v pivovaru Budějovický Budvar. Pivo bylo ze zvláštní várky, kterou loni 11. září požehnal Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Požehnaný ležák byl uvařen podle stejné receptury, jako světlý ležák Budweiser Budvar Original. Ten se vyváží do více než 70 zemí po celém světě. Ve stánku u českobudějovické katedrály sv. Mikuláše se v předvánočním období prodalo více než 15 hl této speciální várky piva. Finanční prostředky z prodeje Požehnaného ležáku získá Diecézní charita České Budějovice.
21.01.2021

Zemřel nejstarší kněz královehradecké diecéze P. Jiří Mannl

V pondělí 18. ledna podlehl koronaviru nejstarší kněz královéhradecké diecéze, P. Jiří Mannl, který v květnu loňského roku oslavil své 100. narozeniny.
21.01.2021

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021