Setkání papeže se členy kolegia kardinálů

V pátek 19. 11. 2010 začalo ve Vatikánu setkání kolegia kardinálů zaměřené na modlitbu a studium, které svolal Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti jmenování 24 nových kardinálů. Setkání se účastní také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 19. 11. 2010 18:30

Vatikán: Na začátku setkání, které se konalo v nové synodní aule, kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, Svatého otce jménem všech přítomných pozdravil. Poděkoval mu za nedávné blahořečení kardinála Newmana a za zahájení procesu blahořečení kardinála Van Thuana, ke slávě církve ve Vietnamu.

Poté se ujal slova Svatý otec, aby uvedl dvě témata, která byla dopoledne na programu. Nejprve připomněl, že v poslání od Pána hlásat evangelium je obsažen požadavek svobody, aby bylo možné tak činit. Přesto se  v dějinách setkává s různým odporem. Vztah mezi pravdou a svobodou je důležitý, ale dnes stojí před velkou výzvou relativismu, který zdánlivě doplňuje pojem svobody. Ve skutečnosti však riskuje, že ji zničí svým záměrem stát se opravdovou "diktaturou". Žijeme v době, kdy se vyvíjí náročné úsilí o zajištění svobody hlásat pravdu evangelia a hájit velké vymoženosti křesťanské kultury. K druhému tématu papež znovu zdůraznil zásadní význam liturgie v životě církve, protože je místem přítomnosti Boha s námi. Je to tedy místo, kde Pravda žije s námi.

Dopoledne zazněla dvě hlavní témata. První téma o svobodě církve v přítomnosti uvedl kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář, a téma o liturgii v životě církve přednesl kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Tarcisio Bertone uvedl panorama dnešních pokusů o omezení svobody křesťanů v různých oblastech světa. Nejprve vyzval k reflexi situace náboženské svobody v západních zemích. Protože se jedná o národy, které mají často ke křesťanství hluboké vazby ve své identitě a kultuře, dnes jsme svědky procesu sekularizace s pokusy o vyloučení duchovních hodnot na okraj života společnosti. Dále státní sekretář hovořil o náboženské svobodě v islámských zemích. Připomněl závěry, ke kterým dospěla synoda biskupů Blízkého východu.

Kardinál Bertone nakonec představil aktivity Svatého stolce a místních biskupství na obranu katolíků jak na Západě, tak na Východě. V této souvislosti také vzpomněl velké úsilí Svatého stolce na mezinárodním poli, které vyvíjí v zemích a organizacích Spojených národů na podporu náboženské svobody věřících.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera připomněl význam liturgické modlitby v životě církve a odvolával se na nauku II. vatikánského koncilu a na učení současného papeže Benedikta XVI. Zdůraznil zvláště význam věrnosti platné liturgii.

Během široké diskuse vystoupilo 18 kardinálů, kteří výrazně prohloubili problematiku náboženské svobody a obtíže, s nimiž se setkává činnost církve v různých částech světa. Hovořilo se o specifické situaci v Evropě, v Americe, v Africe, v Asii, na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou. Hovořilo se rovněž o vážných obtížích, s nimiž se dnes církev setkává při obraně hodnot založených na přirozeném právu, jako je úcta k životu a rodině.

Další téma, kterému byla věnována pozornost, byl mezináboženský dialog, zvláště s islámem. Byly navrženy linie tohoto úsilí, aby se reagovalo na výzvy, které stojí před církví dnes.

Některé příspěvky se věnovaly tématu liturgie, zvláště soustředění na slavení eucharistie v  životě církve a na úctu, která má být zachovávána vůči svátosti eucharistie. Další příspěvky se  předpokládaly odpoledne.

Ve 13.00 hodin papež pozval kardinály ke společnému obědu.

Odpoledne měl kardinál William Nevada hovořit o normách, které vydal Svatý stolec pro přijímání kněží a věřících anglikánské církve do katolické církve, a také o ochraně nezletilých před zneužitím ze strany kléru.

Druhou přednášku by měl mít arcibiskup Angelo Amato, který by měl připomenout aktuálnost instrukce Dominus Iesus o Ježíši Kristu, našem jediném Spasiteli, která vyšla před 10 lety.

Kromě současných kardinálů bylo přítomno 24 prelátů, kteří budou uvedeni do úřadu kardinála. Několik kardinálů se papeži omluvilo ze zdravotních důvodů či naléhavých pastoračních povinností, takže celkem bylo účastníků setkání 150.

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022