Setkání papeže se členy kolegia kardinálů

V pátek 19. 11. 2010 začalo ve Vatikánu setkání kolegia kardinálů zaměřené na modlitbu a studium, které svolal Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti jmenování 24 nových kardinálů. Setkání se účastní také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 19. 11. 2010 19:30

Vatikán: Na začátku setkání, které se konalo v nové synodní aule, kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, Svatého otce jménem všech přítomných pozdravil. Poděkoval mu za nedávné blahořečení kardinála Newmana a za zahájení procesu blahořečení kardinála Van Thuana, ke slávě církve ve Vietnamu.

Poté se ujal slova Svatý otec, aby uvedl dvě témata, která byla dopoledne na programu. Nejprve připomněl, že v poslání od Pána hlásat evangelium je obsažen požadavek svobody, aby bylo možné tak činit. Přesto se  v dějinách setkává s různým odporem. Vztah mezi pravdou a svobodou je důležitý, ale dnes stojí před velkou výzvou relativismu, který zdánlivě doplňuje pojem svobody. Ve skutečnosti však riskuje, že ji zničí svým záměrem stát se opravdovou "diktaturou". Žijeme v době, kdy se vyvíjí náročné úsilí o zajištění svobody hlásat pravdu evangelia a hájit velké vymoženosti křesťanské kultury. K druhému tématu papež znovu zdůraznil zásadní význam liturgie v životě církve, protože je místem přítomnosti Boha s námi. Je to tedy místo, kde Pravda žije s námi.

Dopoledne zazněla dvě hlavní témata. První téma o svobodě církve v přítomnosti uvedl kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář, a téma o liturgii v životě církve přednesl kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Tarcisio Bertone uvedl panorama dnešních pokusů o omezení svobody křesťanů v různých oblastech světa. Nejprve vyzval k reflexi situace náboženské svobody v západních zemích. Protože se jedná o národy, které mají často ke křesťanství hluboké vazby ve své identitě a kultuře, dnes jsme svědky procesu sekularizace s pokusy o vyloučení duchovních hodnot na okraj života společnosti. Dále státní sekretář hovořil o náboženské svobodě v islámských zemích. Připomněl závěry, ke kterým dospěla synoda biskupů Blízkého východu.

Kardinál Bertone nakonec představil aktivity Svatého stolce a místních biskupství na obranu katolíků jak na Západě, tak na Východě. V této souvislosti také vzpomněl velké úsilí Svatého stolce na mezinárodním poli, které vyvíjí v zemích a organizacích Spojených národů na podporu náboženské svobody věřících.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera připomněl význam liturgické modlitby v životě církve a odvolával se na nauku II. vatikánského koncilu a na učení současného papeže Benedikta XVI. Zdůraznil zvláště význam věrnosti platné liturgii.

Během široké diskuse vystoupilo 18 kardinálů, kteří výrazně prohloubili problematiku náboženské svobody a obtíže, s nimiž se setkává činnost církve v různých částech světa. Hovořilo se o specifické situaci v Evropě, v Americe, v Africe, v Asii, na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou. Hovořilo se rovněž o vážných obtížích, s nimiž se dnes církev setkává při obraně hodnot založených na přirozeném právu, jako je úcta k životu a rodině.

Další téma, kterému byla věnována pozornost, byl mezináboženský dialog, zvláště s islámem. Byly navrženy linie tohoto úsilí, aby se reagovalo na výzvy, které stojí před církví dnes.

Některé příspěvky se věnovaly tématu liturgie, zvláště soustředění na slavení eucharistie v  životě církve a na úctu, která má být zachovávána vůči svátosti eucharistie. Další příspěvky se  předpokládaly odpoledne.

Ve 13.00 hodin papež pozval kardinály ke společnému obědu.

Odpoledne měl kardinál William Nevada hovořit o normách, které vydal Svatý stolec pro přijímání kněží a věřících anglikánské církve do katolické církve, a také o ochraně nezletilých před zneužitím ze strany kléru.

Druhou přednášku by měl mít arcibiskup Angelo Amato, který by měl připomenout aktuálnost instrukce Dominus Iesus o Ježíši Kristu, našem jediném Spasiteli, která vyšla před 10 lety.

Kromě současných kardinálů bylo přítomno 24 prelátů, kteří budou uvedeni do úřadu kardinála. Několik kardinálů se papeži omluvilo ze zdravotních důvodů či naléhavých pastoračních povinností, takže celkem bylo účastníků setkání 150.

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020