Setkání papeže se členy kolegia kardinálů

V pátek 19. 11. 2010 začalo ve Vatikánu setkání kolegia kardinálů zaměřené na modlitbu a studium, které svolal Svatý otec Benedikt XVI. při příležitosti jmenování 24 nových kardinálů. Setkání se účastní také kardinál Miloslav Vlk.
Publikováno: 19. 11. 2010 18:30

Vatikán: Na začátku setkání, které se konalo v nové synodní aule, kardinál Angelo Sodano, děkan kolegia kardinálů, Svatého otce jménem všech přítomných pozdravil. Poděkoval mu za nedávné blahořečení kardinála Newmana a za zahájení procesu blahořečení kardinála Van Thuana, ke slávě církve ve Vietnamu.

Poté se ujal slova Svatý otec, aby uvedl dvě témata, která byla dopoledne na programu. Nejprve připomněl, že v poslání od Pána hlásat evangelium je obsažen požadavek svobody, aby bylo možné tak činit. Přesto se  v dějinách setkává s různým odporem. Vztah mezi pravdou a svobodou je důležitý, ale dnes stojí před velkou výzvou relativismu, který zdánlivě doplňuje pojem svobody. Ve skutečnosti však riskuje, že ji zničí svým záměrem stát se opravdovou "diktaturou". Žijeme v době, kdy se vyvíjí náročné úsilí o zajištění svobody hlásat pravdu evangelia a hájit velké vymoženosti křesťanské kultury. K druhému tématu papež znovu zdůraznil zásadní význam liturgie v životě církve, protože je místem přítomnosti Boha s námi. Je to tedy místo, kde Pravda žije s námi.

Dopoledne zazněla dvě hlavní témata. První téma o svobodě církve v přítomnosti uvedl kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář, a téma o liturgii v životě církve přednesl kardinál Antonio Cañizares Llovera, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

Kardinál Tarcisio Bertone uvedl panorama dnešních pokusů o omezení svobody křesťanů v různých oblastech světa. Nejprve vyzval k reflexi situace náboženské svobody v západních zemích. Protože se jedná o národy, které mají často ke křesťanství hluboké vazby ve své identitě a kultuře, dnes jsme svědky procesu sekularizace s pokusy o vyloučení duchovních hodnot na okraj života společnosti. Dále státní sekretář hovořil o náboženské svobodě v islámských zemích. Připomněl závěry, ke kterým dospěla synoda biskupů Blízkého východu.

Kardinál Bertone nakonec představil aktivity Svatého stolce a místních biskupství na obranu katolíků jak na Západě, tak na Východě. V této souvislosti také vzpomněl velké úsilí Svatého stolce na mezinárodním poli, které vyvíjí v zemích a organizacích Spojených národů na podporu náboženské svobody věřících.

Kardinál Antonio Cañizares Llovera připomněl význam liturgické modlitby v životě církve a odvolával se na nauku II. vatikánského koncilu a na učení současného papeže Benedikta XVI. Zdůraznil zvláště význam věrnosti platné liturgii.

Během široké diskuse vystoupilo 18 kardinálů, kteří výrazně prohloubili problematiku náboženské svobody a obtíže, s nimiž se setkává činnost církve v různých částech světa. Hovořilo se o specifické situaci v Evropě, v Americe, v Africe, v Asii, na Blízkém východě a v zemích s muslimskou většinou. Hovořilo se rovněž o vážných obtížích, s nimiž se dnes církev setkává při obraně hodnot založených na přirozeném právu, jako je úcta k životu a rodině.

Další téma, kterému byla věnována pozornost, byl mezináboženský dialog, zvláště s islámem. Byly navrženy linie tohoto úsilí, aby se reagovalo na výzvy, které stojí před církví dnes.

Některé příspěvky se věnovaly tématu liturgie, zvláště soustředění na slavení eucharistie v  životě církve a na úctu, která má být zachovávána vůči svátosti eucharistie. Další příspěvky se  předpokládaly odpoledne.

Ve 13.00 hodin papež pozval kardinály ke společnému obědu.

Odpoledne měl kardinál William Nevada hovořit o normách, které vydal Svatý stolec pro přijímání kněží a věřících anglikánské církve do katolické církve, a také o ochraně nezletilých před zneužitím ze strany kléru.

Druhou přednášku by měl mít arcibiskup Angelo Amato, který by měl připomenout aktuálnost instrukce Dominus Iesus o Ježíši Kristu, našem jediném Spasiteli, která vyšla před 10 lety.

Kromě současných kardinálů bylo přítomno 24 prelátů, kteří budou uvedeni do úřadu kardinála. Několik kardinálů se papeži omluvilo ze zdravotních důvodů či naléhavých pastoračních povinností, takže celkem bylo účastníků setkání 150.

Další aktuality

Kardinál Semeraro při beatifikaci v Casamari: „Láska přemáhá strach“

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník eucharistie.
17.04.2021

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021